DHMİ'de sürgün, baskı ve usulsüzlük: 'Mahkeme kararlarına uyulsun'

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, DHMİ'deki hukuksuzluklara ilişkin bir açıklama yayınladı. Usulsüz atamalara dikkat çekilen açıklamada, mahkeme kararlarına uyulması çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi

Son aylarda hukuksuzluk ve usulsüzlüklerle gündeme gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yine atamalar ve kurumdaki kayırmacılık iddialarıyla gündemde.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), örgütlü olduğu DHMİ'deki yöneticilerin haksız uygulamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. "DHMİ’de Neler Oluyor!" başlıklı açıklamada alınan kararların ve yapılan uygulamaların, sendika üyelerini ve yönetime yakınlığı olmayan çalışanları mağdur ettiği, aynı zamanda kuruma da zarar verdiği belirtildi.

'Sınavsız atamalar yapılıyor'

Usulsüz atamalara dikkat çekilen açıklamada, pek çok çalışanın "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" sınavına girmeden, sınav gerektirmeyen unvanlara atandığı belirtildi. Bazı isimlerin bu unvanlarda çok kısa bir süre çalışmasına hatta hiç çalışmamasına ve atandığı işyerine gitmemesine rağmen sınava girmeyi gerektiren bir unvana atandıkları ifade edildi.

Konuyla ilgili 140’tan fazla dava açtıklarını duyuran BTS Havacılık Şube Yürütme Kurulu imzalı açıklamada, "Açtığımız bu davalardan sonuçlanan 60’tan fazlası atamaların hukuka aykırı olması nedeniyle iptal edilmiş, devam etmekte olan davalar da aynı çerçevede sonuçlanmak üzere sürmektedir. Sonuçlanan mahkeme kararlarından kurum yöneticilerinin sebep olduğu zararın ne kadar büyük olduğunu göstermektedir" denildi.

'Yönetimi mahkeme kararlarına uymaya çağırıyoruz'

BTS'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Yasa ve yönetmeliklere aykırı bu atamalar yapılırken kişilere ödenen; maaş, makam tazminatı, yolluk harcırahları, atamalar sonrasında uzman ve başuzman olarak bankamatik memuru yapılan kişilere ödenen bütün ödenekler, kaybedilen her dava ile ilgili yargılama giderleri ve avukatlık masrafları kamu zararıdır. Mahkeme kararları, Kamu Etik Kurulu Kararları ve Sayıştay raporları olmasına rağmen halen kamu yararının gözetilmemesi kabul edilemez.

DHMİ yönetimini kuruma ve çalışma barışına zarar veren bu karar ve uygulamalardan bir an evvel dönmeye ve mahkeme kararlarına uymaya çağırıyoruz. Mahkeme kararlarına uyulmayıp yapılan bu haksız atamalar neticesinde oluşan zararın, bu zarara sebep olanlardan rücu yoluyla tahsil edilmesi ve görevi kötüye kullanma fiilini ortaya çıkarmak için başta hukuk olmak üzere tüm meşru yolları kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz."

'KİT’ler sermayeye peşkeş çekilecek'

Açıklamada Havacılık Tazminatı'nın da bir sorun olduğu ifade edildi. BTS, bütün çalışanların maksimum şekilde faydalanarak çalışanlar arasında gelir dağılımı adaletsizliği olmadan havacılık tazminatı verilmesini talep etti.

"Son zamanlarda Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapısının değiştirilmesi için yapılan çalışmaların farkındayız" denilen açıklamada, KİT’lerin sermayeye açılarak peşkeş çekilmesiyle karşı karşıya kalınacağının altı çizildi.

Tüm bu sorunlara karşı çıkan sendika üyelerine DHMİ Genel Müdürlüğü yöneticileri tarafından baskıcı ve ayrımcı uygulamalar yapıldığı söylenirken "DHMİ’de yüzlerce torpilli çalışanın oturduğu yerden maaş alması engellenmeli, sözü edilen kişilerin hakkaniyete uygun şekilde görevlendirilmelerinin yapılmasını istiyoruz.
Haksızca atandığı mahkeme kararıyla kesinleşmiş kişilerin mahkeme kararına uygun şekilde eski görev yerlerinde görevlendirilmesini istiyoruz. Lojmanlardan faydalanma konusunda görev tahsis, hizmet tahsis ve sıra tahsisli dağılımlarda adil denge gözetilmesini görev tahsisli lojman sayısının artırılması ile eş durumu nakilleri ile yapılan tayinlerde bütün personele eşit davranılmasını istiyoruz"
ifadelerine yer verildi.

Sendika haksızlığa uğrayan, baskıya maruz kalan tüm çalışanlarının durumunu da tek tek özetledi:

  • Selçuk ULAR: Çanakkale Havalimanında memur olarak görev yapmakta olan aynı zamanda Çanakkale İl Temsilcimiz 4688 Sayılı yasaya aykırı olarak ve hakkında hiçbir disiplin cezası olmamasına rağmen Erzurum Havalimanına amirin teklifi üzerine sürgün edilmiştir. Selçuk Ular’ın yüzde 65 engel raporu bulunmaktadır.
  • Ferit CAN: Çanakkale Havalimanında Koruma ve Güvenlik Şefi olarak görev yapmakta olan ve mobbing davasını kazanmasına rağmen halen mobbinge maruz kalmaktadır. Güvenlik Şefi olmasına rağmen havalimanı güvenlik komisyonuna dahil edilmeyip yerine güvenlik memuru dahil edilmiştir.
  • Efekan KEMALOĞLU: Çanakkale Havalimanı Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken keyfi olarak 2 defa tenzili rütbe ve sürgün edilen üyemiz halen baskı ve mobbingler devam etmektedir Mahkeme kararları olmasına rağmen Çanakkale Havalimanı Müdür Yardımcılığından alınmış ve dün itibariyle Çanakkale Gökceada Havalimanına Şef olarak  naklen tayin edilmiştir.
  • Remziye AKAR: Antalya Havalimanında AİM Memuru olarak çalışmaktadır. İşyeri birim amiri ve çalışanların üyemize mobbing uygulaması neticesinde , üyemiz CİMER’e  şikayet etmiş ve kurum mobbing yapanlara hiçbir işlem tesis etmezken  üyemizin şikayetini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazı yazarak AİM Sivil havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da üyemizin çalışma lisansı keyfi olarak afaki gerekçelerle askıya alınmış ve İstanbul’da özel bir hastaneye lisans alması için geçici olarak görevlendirilmiştir yani  mobbinge halen devam etmektedir.
  • Aziz TAŞ: Batman havalimanında ARFF Memuru olarak görevli iken hakkında hiçbir adli veya idari soruşturması olmamasına rağmen güvenlik komisyonunun keyfi uygulamaları neticesinde güvenlik komisyonu görevli giriş kartını iptal etmiş ve Şırnak Havalimanına sürgün edilmiştir.
  • Erhan DEMİR: Kahramanmaraş Havalimanında İş Makinası Sürücüsü olarak görev yapan aynı zamanda Depremzede olan üyemiz Hakkari Havalimanına sürgün edilmiştir.
  • Cesur SAYAN: Kahramanmaraş Havalimanında İş Makinası Sürücüsü olarak görev yapan aynı zamanda Depremzede olan üyemiz amirin keyfi uygulamaları neticesinde D sicil verilmesi gerekçe gösterilerek Kars Havalimanına sürgün edilmiştir.
  • Adem KELEŞ: Balıkesir Kocaseyit Havalimanında İş Makinası Sürücüsü olarak görev yapan  üyemiz amirin keyfi uygulamaları neticesinde  D sicil verilmesi gerekçe gösterilerek Erzurum Havalimanına sürgün edilmiştir.
  • Hasan ÇELİK: Antalya Havalimanında 42 yıllık personel olmasına ve lojman konusunda mahkemeyi kazanmasına rağmen üyemiz mağdur edilmiştir.
  • Erdal YALÇIN: Samsun Çarşamba Havalimanında çalışmakta olan üyemiz hakkında hiçbir adli ve disiplin soruşturması olmamasına rağmen Hakkari Yüksekova Havalimanına sürgün edilmiştir.