Boğaziçi'ndeki tahliyeye mahkemeden 'dur' kararı

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin bağışlarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde kurdukları binadan çıkartılmasına mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da Sarıyer Kaymakamlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından karşılanan tesislerin tahliyesinin cebren başlamasının ardından Sarıyer Kaymakamlığı'na karşı açılan davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, kararda dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Kararda şöyle denildi:

"Davanın durumuna ve olayın niteliğine göre; dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabilecek nitelikte olması nedeniyle;

-Davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ve ara kararı gereği yerine getirildikten  ya da savunma ve ara kararına yanıt verme süreleri geçtikten sonra yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına,

-2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu'nun 20. ve 27 maddesi  uyarınca savunma ve ara karara cevap verme süresinin (30) gün olarak belirlenmesine,

-Ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğununu ve ara kararı gereğinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi halinde yargılamanını gecikmesine sebebiyet verenler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabileceğinin anılan idarelere hatırlatılmasına, 30-01-2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."