Bakan Tekin'e soru önergesi: 'Protokol imzalanan tarikat bağlantılı dernekler hangileri?'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatlerle protokol imzalamasına ilişkin tartışmanın ardından Bakan Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verildi.

Haber Merkezi

Tarikat ve cemaatleri sivil toplum kuruluşu olarak nitelendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edileceğini açıklamıştı.

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, tartışma yaratan tarikat ve cemaatlerle imzalanan protokolleri savundu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesini yanıtlayan bakanlığa bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı, protokollerin tabi olunan mevzuat çerçevesinde imzalandığını aktardı. Yanıtta, protokollerin eğitim faaliyetlerini destekleyici ve öğrenci menfaatlerini gözeten bir yaklaşımla hazırlanmış hukukî metinler olduğu ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e soru önergesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Tanrıkulu, bakanlık tarafından tarikat ve cemaatlerle imzalanan protokollerin uzun zamandan beri gündeme geldiğini, özellikle bazı tarikat ve cemaatlerle bağlantılı derneklerde çocuklara yönelik istismar vakalarının kamuoyunun tepkisini çektiğini aktardı.

Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 yılında 167’si resmi kurumlarla 550 tanesi STK’larla, 986’sı TEMA ve Kızılay gibi kurumlarla, yaklaşık 10 tanesinin ise cemaat ve tarikat bağlantılı derneklerle olmak üzere 2 bin 709 protokol yapıldığına dikkat çekti.

Tanrıkulu, şu soruları yöneltti:

  • Bakanlığınız tarafından 2023 yılında imzalanan 2 bin 709 protokol hangi kurum ve kuruluşlarla imzalanmıştır?
  • Söz konusu 2 bin 709 protokolün kapsamı nedir?
  • Bahse konu cemaat ve tarikat bağlantılı yaklaşık 10 dernek hangileridir? Bu derneklerle yapılan protokollerin detayları nelerdir?
  • Söz konusu protokollerin amaçları nelerdir? Eğitim alanında hangi eksiği kapatma amacı ile projelendirip imzalanmıştır?
  • Protokol yapılan kurum ve kuruluşlar hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
  • Bu protokoller Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar dışında da eğitim verilmesine müsaade etmekte midir?
  • Söz konusu protokoller kapsamında ilgili kurum kuruluş ve derneklere herhangi bir ödeme yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise hangi hangi kuruma ne kadar ödeme yapılmaktadır?

2 bin 709 protokol yürürlükte

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesine verilen yanıtta, bahse konu protokollerin tamamının, eğitim ve öğretimin desteklenmesi ve öğrenci menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri kapsamında imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızın 2023 yılı itibarıyla yürürlükte olan 2709 protokolü bulunmaktadır. Resmî kurumlarla imzalanan protokol sayısı 1.167 olup; sivil toplum kuruluşları ile imzalanan protokol sayısı ise 556'dır. Resmî Kurumlar arasında Millî Eğitim Bakanlığı birimleri, diğer bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları yer almaktadır.

'Hukuki tüzel kişilik kazanmış yapılardır'

İmzalanan protokoller tabi olunan mevzuat çerçevesinde, eğitim faaliyetlerini destekleyici ve öğrenci menfaatlerini gözeten bir yaklaşımla hazırlanmış hukukî metinlerdir.

Protokol tarafları olan resmî kurum ve kuruluşlar veya vakıf ve dernekler herhangi bir şekilde sınıflandırılmıyor olup 5737 sayılı Vakıflar Kanunu veya 5253 sayılı Dernekler Kanunu doğrultusunda İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından Anayasa başta olmak üzere tüm ilgili mevzuat çerçevesinde 'Hukukî Tüzel Kişilik' kazanmış yapılardır. Bahse konu protokollerin tamamı, eğitim ve öğretimin desteklenmesi ve öğrenci menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri kapsamında imzalanmıştır.

'Bakanlığın bütçesinden harcama yapılmadı'

Yukarıda da defaten ifade edildiği üzere söz konusu protokoller eğitim ve öğretimin desteklenmesi ve öğrenci menfaatlerinin gözetilmesi ilkelerine bağlı kalınmak suretiyle hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bakanlığımızca imzalanan tüm protokoller, tabi olunan mevzuat çerçevesinde Türk Millî Eğitimimizin amaçlarına hizmet edecek şekilde eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacı ile hazırlanmakta ve imzalanmaktadır.

Protokollerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar dışında da eğitim verilmesine müsaade etmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda imzalanmış protokollerin hiçbirinde Bakanlığımız bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamış olup taraflara herhangi bir şekilde ödeme yapılması söz konusu değildir."