İzmir'de sağlık çalışanı sürgününe mahkemeden durdurma

İzmir 1. İdare Mahkemesi, 'Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanı eksik' dediği için Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisine verilen sürgün kararının yürütmesini durdurdu.

Haber Merkezi

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisinin yerel bir gazeteye demeç verdiği iddiasıyla 657 sayılı DMK’nun 125 maddesindeki “Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek”  kapsamında savunması istenmişti.

Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi, verdiği savunmasında mesleği ile ilgili sorunlara hem Sendika temsilcisi olması hem de bir sağlık emekçisi olması nedeniyle duyarsız kalmasının mümkün olmadığını, gazeteciye demeç vermediğini, gazetecinin sohbetten haber yaptığını söyledi. Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi, sendika temsilcisi hem de bir vatandaş olarak meslek sorunlarımıza dikkat çekmek, çözüm yolları araştırmak ve gerekiyorsa idareye çözüm yolları önermek durumunda olan bir kişi olduğunu bildirdi.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi hukukun genel ilkelerini hiçe sayarak 07.04.2020 tarihli yazı ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazdığı yazıyla “soruşturmanın selameti nedeniyle” Genel Sağlık-İş üyesinin, Karaburun Devlet Hastanesi’ne 2 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesini yani sürgün edilmesini istemişti.

Genel Sağlık-İş'in açtığı mahkeme sonuçlandı ve  İzmir 1. İdare Mahkemesi, ''Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanı eksik'' dediği için Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisine verilen sürgün kararının yürütmesini durdurdu.

Bu karar ile Genel Sağlık-İş üyesinin Gaziemir Devlet Hastanesi’ndeki görevine iade edilmek zorunda olduğunu kaydeden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Amir makamında oturanlardan beklenen şahsi duygularını işlerine karıştırmamasıdır. Ancak Gaziemir Devlet Hastanesi Başhekimi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, aracılığı ile yaptırdığı bu türden geçici görevlendirmeler ile ün salmıştır. Bu hastanede herhangi bir olumsuzluk dile getirmek, ihtiyaç bildirmek, hukuk ve adalet istemek ertesi gün bir yerlere geçici görevlendirilmek demek. Bütün bunları yakından takip ediyoruz.” diye konuştu.  Davranışlarının sorgulanmayacağını düşünen ve keyfi davranmaya devam eden Başhekim hakkında başta Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere tüm hukuk yollarının kullanılacağını bildiren Zekiye Bacaksız,  “Kim olursa olsun tek kriterimiz başta Anayasa olmak üzere objektif hukuktur. Bunun dışındaki tüm davranışlarla mücadele etmek Genel Sağlık-İş’in en önemli ilkesidir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Hukuk Müşavirlerimiz Av. Abdullah Hızal ve Dr. Av. Sevinç Arslan Hızal’a adaletin sağlanması noktasında katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.