Üniversite mezunlarını işsizlik ya da asgari ücret bekliyor

Cumhurbaşkanlığı, üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulma süreleri ve aldıkları başlangıç ücretlerine dair verileri paylaştı. Verilere göre ilahiyatçılar, iktisatçılardan ve mimarlardan daha yüksek maaşla işe başlıyor, siyasal bilimler, edebiyat ve fizik mezunları uzun süre iş bulamıyor.

Haber Merkezi

Üniversite tercih dönemi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, geçtiğimiz yıl yayınladığı bölümlerin mezunlarının durumlarına yönelik veri tabanı “Üni-Veri”yi güncelledi. Yayınlanan raporda 2014-2019 döneminin verileri kullanılırken, mezuniyetten sonra iş bulma süreleri, mezunların ilk işe girdiklerinde aldıkları ücret, kamuda işe girebilme oranı, çalıştıkları işlerin sektörel dağılımlar, çalıştıkları fimaların büyüklüğü ve nitelik uyuşmazlıklarına yer verildi. Verilere açık öğretim mezunları ve 35 yaş üzeri mezunlar dahil edilmedi.

Yayınlanan rapora göre mezunlarının iş bulma süresi en uzun olan bölümlerde Su Ürünleri mezunlarının yüzde 52’sinin, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarının yüzde 47’sinin, Ziraat ve Tarım mezunlarının ise yüze 45’inin, Siyasal Bilimler mezunlarının yüzde 43'ünün, Fizik mezunlarının yüzde 42'inin mezuniyetten en az 1 yıl sonra iş bulabildiği bilgisi yer aldı.

Asgari ücret kıskacında üniversite mezunları

Üniversite mezunu olduktan sonra iş bulabildikleri takdirde öğrencilerin aldıkları ücretlere de yer verilen raporda, İktisat mezunlarının yüzde 39’unun mezun olduktan sonra en az bir yıl üzerinde sürede iş bulabildiği, yüzde 68’ininse asgari ücretle işe başladığı bilgisi yer aldı.

Üçte birinin mezun olduktan sonra ancak bir yıdan uzun sürede iş bulabildiği Şehir ve Bölge Planlama bölümünün mezunlarındaysa asgari ücretle işe başlama oranı yüzde 66. Asgari ücretle işe başlama oranları Arkeoloji bölümünde yüzde 76, İşletme bölümünde yüzde 66, Matematik bölümünde yüzde 61, Mimarlık mezunlarında yüzde 60, Jeofizik Mühendisliği mezunlarındaysa yüzde 62.

İlahiyatçılar mimarlardan ve iktisatçılardan kolay iş buluyor, daha fazla kazanıyor

İlahiyat mezunlarıysa yukarıda sayılan tüm meslek gruplarından daha kısa sürede işe başlayıp daha yüksek ücretler kazanıyor. Dünya Dinleri, İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Uluslararası İlahiyat, Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları bölümlerinden mezun olanlar kamuda işe başlama oranında en yüksek sıralarda yer alırken, bu bölümlerin mezunlarının yarısından fazlası mezun olduktan sonra ilk 6 aya kadar bir işe yerleşiyor. "İslami Bilimler" olarak sınıflandırılan bu bölümlerin mezunlarının yüzde 65'iyse yeni işe başladıkları zaman 3 bin liranın üzerinde kazanıyor.

İşe ilk başladıklarında aldıkları ortalama ücret ve kamuda işe başlama oranı en yüksek olan kesimse Tıp mezunları oldu.

Raporlama yöntemi değiştirildi

İlki Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geçen sene yayınlanan "Üni-Veri" raporunda mezuniyetten sonra ilk 12 ay iş bulma oranları, mezunların ilk işe girdiklerinde aldıkları ortalama ücret, kamuda işe girebilme oranı, iş bulma süreleri ve nitelik uyuşmazlıklarının yanı sıra bu oranların bölümlere göre sıralamasına da yer verilmişti. Yeni sistemde sıralama yer almazken ortalama ücret yerine mezunların ücret aralıklarına göre dağılımları yer aldı, Kamuda işe girebilme oranları içinse sayısal veri verilmedi.

İlgili Haber
Aşkın Süzük