THTM'nin başlattığı Aydınlanma Seferberliği sürüyor: Aydınlanma Seminerleri başlıyor

Yüzden fazla aydının katılımıyla lise ve üniversite gençliği düzeyinde hazırlanan seminer, müze gezisi ve gözlemler, ilgili kurumların daveti üzerine gerçekleşecek.

Haber Merkezi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) 21 Nisan’da gerçekleştirdiği 2. Genel Kurulu’nda "çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak için" denilerek bir Aydınlanma Seferberliği çağrısı yapmıştı.

THTM tarafından yapılan açıklamada Aydınlanma Seferberliği'nin kapsam ve içeriği açıklandı. Bu kapsamda Aydınlanma Seminerleri'nin başlatılacağı duyuruldu.

Yüzden fazla aydının katılımıyla lise ve üniversite gençliği düzeyinde hazırlanan seminer, müze gezisi ve gözlemler, ilgili kurumların daveti üzerine gerçekleşecek.

Çocuk ve gençlerle bir araya gelme olanağı bulunan her yerde olacak

Açıklamada şöyle denildi:

“Yıllardır süren gericiliğin sonucu olarak artık çocuklarımız ilk ve orta öğrenimde doğa ve toplum üzerine düşünebilecekleri temel referanslardan yoksun yetişiyorlar. Evrenin ve doğanın evrimi, toplumların değişimlerinde mihenk noktası olan dönüşümler artık müfredatta bulunmuyor. Bunların yerini giderek büyüyen din dersleri kaplıyor.

Aydınlanma Seferberliği kapsamında yüzden fazla aydın tarafından gönüllü olarak Türkiye’nin çocuk ve gençlerle bir araya gelme olanağı bulunan her yerinde aydınlanma seminerleri verilecektir. Seminer ve etkinlikler yüz yüze olabileceği gibi çevrimiçi de olabilecektir.

Aydınlanma Seferberliği hemen bu yılın Mayıs ayında başlayacak ve 2024-2025 öğrenim yılı boyunca devam edecektir."

Aydınlanma Seminerleri’ni talep etmek veya seminer vermeye gönüllü olmak için bu adrese yazılabilir: [email protected]

THTM Aydınlanma Seferberliği Seminerleri

Bazen deneyleri, bazen müze gezilerini, bazen de doğa gezilerini kapsayacak olan seferberlikte işlenmesi planlanan konular şöyle listelendi:

Yıldızların ve uzayın evrimi
Güneş aktivitesi ve güneş gözlemi

Evrim Kuramı
Evrim kuramına neden karşılar?    
Moleküler evrim
Yaşam ve oksijenin tarihi
Beynin evrimi
Bilincin evrimi

İnsanın evrimi
İnsanın kültürel evrimi 
Göbekli Tepe'den ve Çatal Höyüğe evcilleştirme ve evcilleşme 
Tarih Öncesi Anadolu'da neler oldu? 
Kültürel miras nedir, ne değildir?
Zihnin (tarihsel) evrimi
Antik DNA çalışmaları ışığında insanın evrimi

Antik çağda materyalizmin temelleri
Aydınlanma çağı

Aydınlanma sürecine aydınlanma filozoflarının katkıları: Rousseau, Montesquieu ve Voltaire
Aydınlanmanın iktisadi boyutu
Bilimsel yöntem nedir?

Bilim tarihinden portreler
Matematik tarihi
Sinirbilim tarihi

Toplum tarihinde dönemeçler
Tarih ve sosyolojide yöntem
Sınıflı toplumların doğuşu    
Emek ve çalışmanın tarihi
Fransız Devrimi, Sanayi devrimi, Ekim Devrimi
20. Yüzyılda uzay bilimlerinde çığır açıcı sıçrama
İklim değişikliğinin ekolojik etkileri
Sporun alternatif tarihi
Toplumsal süreçlerde yapay zekânın yeri 

Türkiye’de aydınlanma
İmparatorluk dağılırken sınıf, aydınlar ve şehir
Türkiye siyasi tarihi, kalkınma politikaları, devletin dönüşümü 
Emperyalist baskıda üst yapı oluşumu (Türkiye örneği)
Köy Enstitüleri Türkiye tarihinde nereye oturuyor?

Neden Türkiye gericileşti?
Gericiliğin kökenleri
Laiklik ve cumhuriyet

Anayasa hukuku
Cumhuriyet’in kuruluşu ve iktisadi bağımsızlık
Türkiye'de sağlık politikalarının kısa tarihi

Resim sanatı ve devrimler
Cumhuriyet tarihi ve Resim/Heykel

Müzik tarihi ve toplum
Müzik tarihi 
Müzik formları
Çok sesli koro tarihi 
Temel müzik teorisi 
Fransız Devriminin klasik müziğin toplumsallaşmasına etkisi
Ekim Devriminin müziğin toplumsallaşmasına etkisi
Müzikal yeteneğin kaynağı genetik mi toplumsal yaşam mı?
Bir konsere nasıl hazırlık yapılır? Bir senfoni orkestrası provası ziyareti

Edebiyat tarihi
Modern edebiyatımız ve Nazım Hikmet

Sinema tarihi
Türkiye sinema tarihi ve toplumsal mücadeleler
Türkiye'de 1990'lardan bu yana sinemanın içerik ve biçimindeki dönüşümler
Dünya Sineması'nda ekoller ve siyasal mücadeleler / süreçler arasındaki ilişkilenme

Gençlik
Bağımlılığın toplumsal nedenleri
Ben çağında bireyin anlam arayışı: Tüketim kültürü 
Post-modernizmin parçalı bireyi için bütünlük ihtiyacı
Gençliğin gelecek arayışı
Türkiye'de geleneksel yapı ve sahte modernizm

Geziler
İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi
Suriçi Gezisi, İstanbul
Ankara Doğa Tarihi Müzesi Gezisi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi