Ayasofya'yı Kariye kararı takip etti: Tarihi freskler ve mozaikler tehlike altında...

İçinde bulunan mozaik ve fresklerle dünyanın sayılı kültür miraslarından biri olan Kariye Müzesi, Erdoğan'ın talimatıyla Diyanet'e devredilip camiye çevrildi. Karar sonrası tarihi fresklerin ve mozaiklerin akıbeti kaygı uyandırırken, söz konusu adım Ayasofya için atılan adımın devamı niteliğinde.

Haber Merkezi

"İstanbul'un binlerce yıllık kültür tarihine altın harflerle yazılmış bir başyapıt. Üçüncü yüzyıldan bugüne dek varlığını sürdürmeyi başaran, mimarisi, freskleri ve mozaikleriyle dünya sanat tarihine damga vuran bir kültür madebi" diyordu TRT 2'de yayımlanan "Kariye Müzesi" belgeselinde.

TRT belgeselinde içindeki mozaik ve fresklerin önemine değinilmiş, yapının bu yönüyle eşsiz olduğuna vurgu yapılmıştı. (Söz konusu belgesel TRT tarafından yayından kaldırıldı)

534 yılında manastır olarak Justinianus döneminde yapılan tarihi yapı, 11. yüzyılda yeniden inşa edilirken, 14. yüzyılda kapsamlı bir onarıma alınmıştı.

İstanbul'un fethi sonrası Ayasofya gibi camiye çevrilmeyen Kariye, 1511 yılında Sultan 2. Bayezid döneminde camiye dönüştürüldü ve içindeki tarihi freskler sıvayla kapatıldı.

Cumhuriyetin ilanı sonrası 1945 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen tarihi yapıdaki freskler ve mozaiklerin önemli bir bölümü, uzun çalışmaların ardından yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı.

O günden bu yana milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Kariye Müzesi, İstanbul'un en önemli kültür hazinelerinden biri konumundaydı.

 
 
 
 
 

Ayasofya kararının öncüsü olmuştu 

AKP'nin insanlık tarihinin en önemli miraslarından Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının öncüsü olarak geçtiğimiz yıl Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı.

Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı karara karşın o tarihten sonra Ayasofya benzeri bir adım atılmamıştı.

Ayafosya kararının hayata geçirilmesi sonrası Erdoğan tarafından önceki gün imzalanan kararla birlikte tarihi Kariye Müzesi de camiye çevrilmek üzere Diyanet'e devredildi.

Kararın ardından müzedeki tarihi eserlerin göreceği olası zararlar şimdiden büyük endişe yaratmış durumda.

 Müzede yer alan fresk ve mozaiklerin listesi

Mozaik Listesi

• Koimesis (Meryem’in Ölümü)

• İsa Mozaiği

• Hodogedria (Yol Gösterici Meryem)

İç Narteks

• Theodoros Metokhites’in Kilise’nin Maketini İsa’ya Sunması

• Deisis

• İsa ve Ataları

• Meryem ve Ataları

• Yohakim'in Tapınaktan Kovulması

• Kırda Yohakim

• Azize Anna'ya Müjde

• Altın Kapı'da Buluşma

• Meryem'in Doğumu

• Rahipler Tarafından Meryem'in Kutsanması

• Ebeveynleri Tarafından Meryem'in Kucaklanması

• Meryem'in Tapınağa Takdimi

• Meryem'in Bir Melek Tarafından Beslenmesi

• Eflatun Yün Çilesi

• Zekeriya'nın Dua Etmesi

• Meryem'in Yusuf'a Emanet Edilmesi

• Yusuf'un Meryem'i Eve Götürmesi

• Meryem'e Müjde

• Meryem'den Ayrılan Yusuf; Yusuf'un Meryem'i Kınaması

• Kör ve Dilsiz Adamın İyileştirilmesi

• İsa'nın İki Kör Adamı İyileştirmesi

• Aziz Petrus'un Kayınvalidesinin İyileştirilmesi

• İsa'nın Kanayan Kadını İyileştirmesi

• Kurumuş Elli Adamın İyileştirilmesi

• İsa'nın Cüzzamlıyı İyileştirmesi

• İsa'nın Kalabalığı İyileştirmesi

Dış Narteks

• Pantokrator İsa

• Blakhernitissa Meryem'i

• Yusuf'un Rüyası;Beytehem Yolculuğu

• Suriye Valisi Cyrenius Önünde Nüfus Sayımı

• İsa'nın Doğumu

• Müneccimler'in Yolculuğu; Herodes Huzurunda Müneccimler

• Rahipleri ve Yazıları Sorgulayan Herodes

• Müneccimlerin Doğuya Dönüşü

• Mısır'a Kaçış

• Masumların Öldürülmesi

• Askerlerin Çocukları Öldürmesi

• Çocuklarına Ağlayan Kadınlar

• Elizabeth ve Yahya'nın Kaçışı

• Yusuf'un Rüyası; Kutsal Aile'nin Mısır'dan Dönüşü

• İsa'nın Kudüs'e Götürülüşü

• Vaftizci Yahya'nın İsa'ya Şahitlik Etmesi ve İsa'nın Vaftizi

• İsa'nın Günaha Teşvik Edilmesi

• Kana Mucizesi

• Ekmeklerin Çoğaltılması

• İsa'nın Cüzzamlıyı Tedavi Etmesi

• Beytsayda Havuzunda İsa'nın Felçliyi İyileştirmesi

• Kefernahum'da İsa'nın Felçliyi iyileştirmesi

• Zakkay'ı Çağıran İsa

Freskler

Dış Narteks

• Kuzeybatı’daki Mezar Nişi

• Güneybatı’daki Mezar Nişi

• İrene Raoulaina Palaiologos’un Mezar Nişi

Pareklezyon

• Anastasis

• İsa’nın Bir Dulun Oğlunu Diriltmesi

• İsa’nın Jairos’un Kızını Diriltişi

• Son Yargı

• Meryem ve On İki Melek

• Aziz Ioannes Dameskenos

• Aziz Kosmas

• Aziz Yusuf

• Aziz Theophanes

• Yakup’un Merdiveni ve Yakup’un Melekle Güreşi

• Musa ve Yanan Çalı

• Musa’nın Yüzünü Gizlemesi

• Kutsal Eşyaların Taşınması

• Ahit Sandığının Taşınması

• Ahit Sandığının Yerleştirilmesi

• İşaya’nın Kehaneti

• Harun ve Oğulları Sunak Önünde

• Apsisteki Azizler