AYM, Ali İsmail'le aynı sokakta saldırıya uğrayan Doğukan Bilir hakkında kararını açıkladı

Haziran Direnişi sırasında Ali İsmail Korkmaz ile aynı sokakta saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Doğukan Bilir'in Anayasa Mahkemesi'ne başvursuna ilişkin karar açıklandı. Mahkeme, Anayasa'nın 17. maddesinde koruma altına alınan kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.
Salı, 09 Temmuz 2019 22:04

Eskişehir'deki Haziran Direnişi'nde polis saldırısında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ile aynı sokakta saldırıya uğrayan Doğukan Bilir hakkında Anayasa Mahkemesi'nden "Hak ihlali" kararı geldi.

Biler'e, 25 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM, olaya karışan polislerin yeniden yargılanmasını istedi.

AYM kararında şu ifadeler yer aldı:

Faillerin üçü hakkında seçenek yaptırımlardan olan hapis ve adli para cezaları arasında hangi nedenden ötürü asgari hadden adli para cezasının tercih edildiği konusunda kararda bir gerekçe gösterilmemiştir. Gösterinin barışçıl niteliğini bozduğu yönünde bir tespit bulunmayan, bu nedenle hakkında soruşturma da yürütülmeyen başvurucunun kolluk görevlilerince darbedilmesi neticesinde uygulanan cezanın eziyet yasağıyla ölçüsüz bir müeyyide olduğu değerlendirilmiştir.

 

Uygulanan yaptırımın kötü muamele oluşturan eylemlerin hiçbir şekilde hoş görülemeyeceğini ifade etmekten ziyade, fiilin sonuçlarını hafifletecek biçimde, orantısız bir şekilde adli para cezası öngörüldüğü ve HAGB'ye karar verildiği anlaşıldığından eziyet yasağının etkili soruşturma usul yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekmiştir.

İki polis memuru hakkında verilen HAGB kararının ve sivil fail S.K. hakkında tayin edilen adli para cezasının başvurucu açısından yeterli giderim sağlamadığı dikkate alındığında başvurucunun mağdur sıfatı ortadan kalkmaması nedeniyle eziyet yasağının maddi boyutu da ihlal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle bu başvurucular yönünden Anayasa'nın 17. maddesinde koruma altına alınan kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.