AKP'nin iş sağlığı yasası "sağlıksız"

Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı "İş sağlığı ve İş Güvencesi" yasa taslağına ilişkin görüşlerini bildiren TMMOB, yasa taslağının bu görüşlere yer vermeden yayınlandığını iddia etti.
Salı, 22 Temmuz 2008 08:28

soL (HABER MERKEZİ) TMMOB AKP'nin hazırladığı "İş Sağlığı Ve İş Güvenliği" kanun tasarısı taslağı ile ilgili görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdi. Taslağı hazırlarken içerisinde TMMOB'un da bulunduğu bir komisyon kuran AKP daha sonra taslak bu komisyonda tartışılırken taslakta geçen maddelerden bir kaçını "İstihdam Paketi" başlığı altında meclisten geçirmiş, bu olay üzerine ise TMMOB komisyondan çekildiğini bildirmişti.

TMMOB Bakanlığa gönderdiği görüşünde, İstihdam Paketi'nin yargı kararlarını ve kendilerinden görüş istenen taslağı işlevsiz bıraktığını bildirdi. Komisyon bileşenlerinin uyarılarına rağmen yargı kararlarını dinlemeyen AKP'nin, daha önce yargı tarafından iptal edilen yönetmeliği, tüzük olarak, ondan sonra da kanun taslağı olarak komisyona sunduğu vurgulandı TMMOB, İstihdam Paketi ile hukuki denetimi ortadan kaldırıcı bir yönteme başvurulduğunu belirtti.

Gönderilen metinde taslağın içeriği ile ilgili olarak şunlar dile getirildi. "Bugün rekabetin küreselleşmesi sonucu işçi sağlığı ve iş güvenliğinin kalite denetiminden devlet sorumludur. Bu nedenle devlet, sosyal sorumluluk standartlarını yaşama geçirmek zorundadır. Bu standartların başında işçi sağlığı ve iş güvenliği gelmektedir. Yani, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, toplum kadar işletmelerin geleceğini de çok yakından ilgilendirmektedir. Bu kadar önemli bir alan, ne siyasal iktidarın tek başına düzenleyeceği ne de işverenlerin inisiyatifine bırakılabilecek bir alandır. Taslakta, ne standart belirlenmiş ne de çalışma hayatına nasıl uygulanacağına ilişkin somut bir düzenleme mevcuttur."

TMMOB Genel Sekreteri Genç, taslağın mevcut haliyle ihtiyaçlara yanıt vermeyeceğini, bakanlığın yaptığı her müdahaleyle taslağı daha da geriye götürdüğünü bildirdi.