Redhack yolsuzlukları açıklıyor: Marmara Üniversitesi'nde 17 milyon TL'lik vurgun iddası!

Redhack, üniversitelerin yolsuzluk belgelerini açıklamayı sürdürüyor.

Dün birçok üniversiteye ait yolsuzluk belgelerini yayınlayan Redhack, belge yayınlamaya devam ediyor.

Bugün ilk olarak Marmara Üniversitesi’ne ait bir yolsuzluk belgesi yayınlayan Redhack, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bazı öğretim üyelerine toplamda 17 milyon TL fazla ödeme yapıldığını duyurdu.

Açıklanan belgeye göre Maliye Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucunda, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfına ait Academic Hospital ve Tıp Merkezi’nde görevlendirilen akademisyenlere fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve bu miktarın tam 17 milyon 580 bin TL olduğu tespit edildi.

Yine 2002 yılında aynı vakfın 120 akademisyene 1 milyon 196 bin TL fazla ödeme yapılmış görünüyor. Bu konuda hazırlanan raporda üniversitenin açık biçimde gelir kaybına uğratıldığı belirtiliyor.

Konu ile ilgili raporda yer alan ifadeler ise bu işlemin nasıl sistematikleştiğini ortaya koyuyor:

-2000 yılından beri yazılan raporlardan da anlaşılacağı üzere, Marmara Üniversitesi bünyesindeki birimlerde bulunan Dernek ve Vakıfların döner sermaye gelirlerini azaltıcı faaliyette bulunmaları olduğu bu konudaki faaliyetlerin önüne geçilemediği, uzun süredir M.Ü TIP Fakültesi Vakfına ait hastanede devam edildiği,

-Muhasebe belgelerinin eksik doldurulduğu,

- Banka hesabının borç ve alacak kısmının mükerrer kaydedilmesi,

-Şüpheli hale gelen alacakların "alıcılar hesabı"nda bekletilmesi,

-Üniversitenin 1 milyon 196 bin TL gelir kaybına uğratıldığı,

-Kasa sayım fazlalığı bulunduğu,

-2002 yılında hazırlanan bir raporda hastalardan zorla bağış alınarak gelir elde edildiği,

-Yapılan incelemeler sonucunda 1997-2005 yılları arasında tam 17 milyon 580 bin TL’nin yersiz ve fazla ödendiği tespit edildi.

Rektör 17 milyon TL'nin tahsilinden vazgeçilmesini istiyor
Bunun ardından üniversitenin ODTÜ’yü kınayan rektörü Zafer Gül’ün bu ücretin tahsilinin takibinden vazgeçilmesi için Sayıştay’a gönderdiği yazısı göze çarpıyor. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’nın görevli olduğu ve ücretin tahsilinden vazgeçilmesinin Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğu belirtilirken, Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin bir işlem yapmayacağını belirterek dosyayı iade ediyor ve yetkiyi Marmara Üniversitesi'ne veriyor.

(soL - Haber Merkezi)