Son söz!

09/08/2013 Cuma
Son söz!

Yargıda da son söz milletindir…

Evet, aynen yukarıdakini dedi, “biliyorsunuz” ekiyle… Biliyormuşuz ki, yargıda da son söz milletindir!

“Millet”ten anladığı, yüzde 50 olduğunu iddia ettiği seçmen. Toplumun öbür kısmını yok sayıyor nasılsa… Diyor ki, yargının nasıl yapılanacağına da, hangi yasalar uyarınca karar vereceğine de “millet” karar verir. Ee, “millet iradesi”ni de kendi temsil ettiğine göre…

Yargıyı kafanıza çok takmayın, mühim olan hükümet, demiş oluyor.

Neden bunu söylüyor?

Her şeyden önce yasama, yürütme ve yargı arasındaki dengeleri yürütme lehine değiştirmek, hatta yasama ve yargıdan tamamen kurtulmak istediğini biliyoruz. “Yargıda da son söz milletindir”, “aman ne kadar demokrat” denecek bir laf değil. Tersine, dönemin ruhuna uygun, diktatörce bir yaklaşım bu. Çünkü yasa yapıcı organı işaret etmiyor, o organın gerçek bir halk iktidar aygıtına dönüşmesini kastetmiyor, hükümeti kutsuyor.

Başkanlığın yoğun olarak tartışıldığı günlerde de aynı yaklaşımı sergiliyor, yürütme erkinin yasama ve yargı karşısında güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürüyordu.

Şimdi, yargıda da son söz milletin olacakmış!

Peki, konunun Ergenekon ve benzeri davalarla ilişkisi ne? Bu soru önemli çünkü bu sözü durup dururken değil, mahkeme Ergenekon davasında ceza yağdırdıktan sonra söyledi.

İlişki şu: “Hayatınız benim elimde” diyor. Yargının yetkisi bir noktada bitiyor, yargı açısından aldınız cezayı, yatacaksınız, bundan sonra da böyle olacak demeye getiriyor. Eleştirenler, protestocular, küskünler, yan çizenler yargı düzleminde sürüm sürüm sürünecek. Diktatör bunu diyor.

Sonra…

Son söz milletin!

“Millet iradesi”ne boyun eğer, gürültü patırtı çıkarmazsanız, “millet” sizin için bir iyilik düşünür!

Bu, yıllardır ileri sürülen, Kürt sorununda varılacak bir anlaşmayla birlikte herkes için çıkacak bir genel affa kadar insanların rehin alındığı iddiasının da ötesi… Yargıda da son söz milletindir demek, şantajın dik alası.

“Sizi ben bile kurtaramam” sözü tarihe geçmişti, şimdi “sizi ancak ben kurtarırırm” diyor. Tersi de geçerli. Bu söylenen, “uslanmazsanız daha beteriyle de karşılaşırsınız” demek. Yargının sözü bir yere kadar, son söz milletin!

Millet “kes” diyecek, “as” diyecek, “vur” diyecek!

Ne demiş “millet iradesi”nin güzide kalemi Hilal Kaplan? “Asmadığımız için minnet duyun”! “Asabilirdik” sözü, “asabiliriz” imasıdır.

Son sözü böyle söylemeye alışmışlar. “Asmadığımız için minnet duyun”muş.

Asıl siz halka şükredin. Bunları hâlâ söyleyebil-meniz bile bir lütuf
olmalı.

Devam edin, az kaldı. Görün bakalım, halk iradesiyle “millet iradesi”nin hesaplaşmasında son sözü kim söyleyecek!