Adalar Kent Konseyi pist yapımının önünü açan imar planına itiraz etti

Büyükada'da ekolojik dengeye zarar verecek olan helikopter pisti yapılmasının önünü açan imar planına Adalar Kent Konseyi üyeleri dün itiraz etti.

Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Büyükada’ya helikopter pisti yapılmasının önünü açan imar planına onay vermesinin ardından Adalar Kent Konseyi, dün plan değişikliğine itiraz etti.

Adalar Kent Konseyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Büyükada’ya helikopter pisti yapılmasının önünü açan imar planına onay vermesinin ardından “Yaşamımız ve yaşam alanlarımıza dair, biz Adalılara danışılmadan alınan tepeden inme kararlara bir yenisi daha eklendi” açıklaması yaptı. Adalar Kent Konseyi Başkanı İskender Özturanlı bu işin peşini bırakmayacaklarını açıkladı. 

Konsey, bir ay süreyle askıda kalacak planlara itiraz etti. 

'Ada koşullarına yabancı bir mantık'

Nizam Mahallesi’nde denizin üstüne yapılacak olan Helikopter İniş Alanı (Heliport), Teknik Altyapı Alanı ve İskele amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na karşı çıkan Adalar Kent Konseyi şu açıklamayı yaptı:

  • “Gerekçe olarak ‘Büyükada'ya, coğrafi konum nedeniyle deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir. Olumsuz hava koşullarında deniz ulaşımı sekteye uğramaktadır. Acil durumlarda denizden adaya ulaşım zor şartlarda yapılabilmektedir. Bu kapsamda, gerek ulaşımda çeşitliliğin sağlanması gerekse de afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, Heliport planlanmıştır’ şeklinde önerilen bu değişiklik Ada koşullarına ve yaşam akışına bütünüyle tamamen yabancı bir mantıkla hazırlanmıştır.
  • Bu gerekçede yer alan, ‘deniz ulaşımını sekteye uğratacak’ denli ağır hava koşullarında, üstelik doldurulmuş bir kıyı alanına helikopterin de indirilemeyeceği aşikardır.
  • Ayrıca ‘ulaşımda çeşitliliğin sağlanması’ gerekçesinin de ne kadar abes olduğu, Adalar’dan İDO seferlerinin kaldırıldığı, şehir hatları vapur seferlerinin iyice azaltıldığı bir ortamda ortaya çıkmaktadır.
  • Gün içinde yaptığımız temas ve araştırmalarımıza göre ne İBB ne de Adalar Belediyesi’ne konuyla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş, fikri alınmamıştır.
  • Ayrıca helikopter pistiyle ilgili plan teklifinin kimden geldiği, Heliport’un kim tarafından inşa edilip işletileceği bilgisi de bilinmemektedir. Yani kısaca oluşturulacak bu yeni rant alanından kimlerin yararlanacağı, kimlerin yeni zenginlikler elde edeceği de henüz meçhuldür.”

'Ekolojik dengeye zarar verecek'

Adalar Kent Konseyi İmar Çalışma Grubu ise girişimin getireceği risk ve tehditleri şöyle sıraladı:

  • Helikopterlerin çalışması ile doğaya ve kıyı şeridine vereceği tahribat,
  • Kıyı kenar çizgisinde yapılacak değişikliklerin ve kullanımın yasalara ve Anayasaya doğrudan aykırı olması,
  • Kıyı kenar şeridindeki bozulmaların ve dolgu iskelenin ekolojik dengeye vereceği zararlar,
  • Marmara Denizinde beklenen büyük depremin, söz konusu dolgu alanı tahrip edeceği gerçeği.

'Yasalar bize sorumluluk yüklüyor'

Ayrıca açıklamada Belediyeler Kanunu’nun kent konseylerine sorumluluk yüklediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun Kent Konseyleri ile ilgili 76’ıncı maddesinde; ‘Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır’ denmektedir. Adalar Kent Konseyi olarak bu sorumluluk bilinciyle konunun takipçisi olacak ve Adalardaki bütün paydaşlarımızla birlikte konuya sahip çıkacağız."