[ Dİnlemenİn ve İzlemenİn Rİtmİ]

Verano Porteño / Yaz

Bu hafta dinleyeceğimiz eser birkaç besteciye referans vermeyi zorunlu kılıyor. "Mevsimler" dendiğinde pek çoğumuzun aklına Antonio Vivaldi'nin dört keman konçertosu gelir. Bugün dinleyeceğimiz eser ise, "Buenos Aires'in Dört Mevsimi" adıyla bilinen, Astor Piazzolla'nın aslında birbirinden bağımsız dört eser olarak yazdığı müziklerin özgün bir düzenlemesi. Piazzolla, bu eserleri 1965 ile 1970 arasında besteledi. Vivaldi'den ne kadar ilham aldığına dair elimizde pek bilgi bulunmuyor fakat bugün dinleyeceğimiz eser Vivaldi'nin Mevsimler'i ile Piazzola'nın Mevsimler'ini harmanlayan bir düzenleme.

Aralarında yüzlerce yıl bulunan bu iki eser, Leonid Desyatnikov tarafından 1996-1998 yılları arasında solo keman ve yaylı orkestra için aranje edildi. İki bestecinin farklı yarımkürelerde yaşamış olması nedeniyle Desyatnikov, mevsimleri birbiriyle, örneğin Piazzolla'nın "Yaz"ı ile Vivaldi'nin "Kış"ını, eşleştirerek harmanladı. Bu düzenlemeyi, yaşayan en önemli kemancılardan biri olan Gidon Kremer ve Kremerata Baltica Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

Otoño Porteño / Sonbahar

Invierno Porteño / Kış

Primavera Porteño / İlkbahar