'AKP, 12 Eylül Anayasası'nı güçlendirmektedir'

Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada, AKP'nin anayasa değişiklik paketinin 12 Eylül Anayasası'nı demokratikleştirmek bir yana, onun halk ve emek düşmanı karakterini pekiştirmektedir denildi.
Salı, 30 Mart 2010 17:31

TKP Siyasi Büro, AKP'nin Anayasa değişiklik paketini değerlendirdiği açıklamasında, AKP 12 Eylül Anayasası'nı güçlendirdiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Türkiye hem 12 Eylül'den hem AKP'den kurtulmalıdır" denildi.

TKP açıklamasında AKP'nin anayasa değişiklik paketi şöyle yorumlandı:

"AKP'nin yeni değişiklik paketi, 12 Eylül faşizminin devrettiği Anayasa'yı özünde demokratikleştirmek bir yana, onun halk ve emek düşmanı karakterini
pekiştirmektedir.

Paketin yüksek yargı ile ilgili olan ve özünü oluşturan bölümleri, AKP hükümetini her türlü sınırlamadan, denetimden ve yargılamadan korunmuş bir
diktatörlüğe hazırlamaktadır.

12 Eylül Anayasası'nın temel vurgularından birisi, yürütmeyi güçlendirmek ve hükümetin gücünü artırmaktı. AKP'nin değişiklik paketi, bu tercihi korumakta ve sonuna kadar götürmektedir.

AKP'nin TBMM gündemine getirdiği Anayasa değişikliği paketi, 12 Eylül faşizminin halkımıza dayattığı Anayasa'nın yürütmeyi, yani hükümeti güçlendirmeye dönük düzenlemelerini pekiştirme amacı taşımaktadır.

AKP, bu değişiklikleri kendi iktidarını güçlendirmek, mutlaklaştırmak ve yıkıcı icraatlarını hızlandırmak için arzulamaktadır. Bu nedenle paketin odağında yüksek yargıyı hedef alan kapsamlı ve kabul edilmesi olanaksız öneriler yer alıyor. Hükümet partisi kimseye hesap vermemek, hiçbir kuralla sınırlanmamak ve her konuda son sözü söylemek istiyor.

AKP 12 Eylül mahsülü bir parti olarak, 12 Eylül'ün emek ve halk düşmanı ruhunu yaşatmak, geliştirmek için çaba harcıyor. Anayasa değişikliğine ilişkin paket bunun en açık kanıtıdır.

Bugünkü hükümetin yoksullara, ezilenlere, işçilere, köylülere özgürlük ve demokrasi getireceğine ilişkin bir inanç, eğer sahiplerinin iyi niyetinin ürünüyse, derhal terk edilmeli AKP iktidarıyla her tür pazarlık kapısı kapatılmalıdır. Emekten yana partilerin, sendikaların, aydınların bu paket karşısındaki biricik tutumu, topyekûn ve ikirciksiz ret olmalıdır.

Türkiye'nin bütün ilerici, yurtsever, devrimci birikimi ve halkımız, 12 Eylül faşizmi ile hesaplaşmayı bugünkü hükümetle hesaplaşmayla birleştirmek 12 Eylül Anayasası'yla birlikte bugünkü hükümetten kurtulmak için harekete geçmek durumundadır.

Türkiye, 30 yıla yakın bir süredir çilesini çektiği cunta Anayasası'nın üzerine, bir de AKP Anayasası'nın tahribatını yaşamamalı emekçi halka düşman her tür belge reddedilmelidir.

12 Eylül Anayasası, tıpkı AKP gibi, işçiye düşmandır. 12 Eylül Anayasası, emekçinin hakkını aramaması için her tür önlemi alırken, sanki AKP hükümetini düşünmüştür. 12 Eylül Anayasası, emekten yana sol partilerin faaliyetlerini büyük ölçüde kısıtlamıştır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, 12 Eylül Anayasası, zaman içinde yapılan eklerle özelleştirmeciliğin de içine sindirildiği bir Anayasa olmuş AKP hükümetinin devlet işletmelerini yağmalayıp yerli ve yabancı tekellere peşkeş çekmesine yasal dayanak sunmuştur.

12 Eylül Anayasası işçiye, emekçiye, halka, sola düşman bir anayasadır. Bu anayasayı işçiye, emekçiye, halka, sola düşman bir siyasi iktidarın özünde değiştireceğini düşünmek büyük saçmalıktır.

12 Eylül Anayasası'nın bu halk düşmanı özüne, geçmişte ve bugün siyasi iktidarların aynı doğrultudaki uygulamalarına ve AKP'nin "demokrasi" adına sürdürmekte olduğu faşizan açılımlarına karşı mücadele yoğunlaştırılmalıdır. Paket, sahibinin elinde patlamalıdır."

(soL-Haber Merkezi)