AOÇ topraklarında TOKİ gölgesi

'Gazi Üniversitesine devredilmesine Yasayla izin verilmekle birlikte parasını ödeyemediği için yaklaşık 30 yıl süresince mülkiyetine geçirilemeyen taşınmazın parasını neden bu iki şirketin (Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Lmt. Şti ile Gazi İnşaat Yatırım A.Ş) ödeyip, mülkiyetin Üniversiteye devredilmesini sağladığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu sorunun yanıtı çok önemlidir. Çünkü Üniversite mülkiyetine geçirilmemiş olsaydı hem imar planı değiştirilip ticaret/konut alanı yapılamayacak hem de TOKİ’ye devredilemeyecekti.'
Kadir Sev
Cuma, 16 Ağustos 2019 19:37

TOKİ’nin 2010 yılından önceki bir tarihte Gazi Üniversitesinden devir aldığı ve şu günlerde satışa çıkardığı AOÇ topraklarının elden ele devredilmesi serüveninin altında karanlık ilişkiler seziliyor.

En ilginç olanı da şu bilgi: 2011 yılı Sayıştay Raporunda, Üniversiteye AOÇ’den devredilen toprakların 132.076 M²’sinin parasını Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Lmt. Şti ile Gazi İnşaat Yatırım A.Ş’nin ödediği belirtiliyor.

Gazi Üniversitesine devredilmesine Yasayla izin verilmekle birlikte parasını ödeyemediği için yaklaşık 30 yıl süresince mülkiyetine geçirilemeyen taşınmazın parasını neden bu iki şirketin ödeyip, mülkiyetin Üniversiteye devredilmesini sağladığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Bu sorunun yanıtı çok önemlidir. Çünkü Üniversite mülkiyetine geçirilmemiş olsaydı hem imar planı değiştirilip ticaret/konut alanı yapılamayacak hem de TOKİ’ye devredilemeyecekti.

TOKİ, bugün (16 Ağustos 2019) yaptığı bir açıklamayla Üniversiteden protokol ile devredilen toprağın AOÇ ile ilgisi olmadığını söylemektedir. Ancak devir işleminin yasaya aykırı olarak ve dolanlı yollarla yapıldığı anlaşılmaktadır ve hukuken savunulabilmesine olanak yoktur.

AOÇ topraklarının Üniversitenin mülkiyetine geçme süreci sorunludur:

5659 sayılı Yasaya göre AOÇ topraklarının satılabilmesi ya da kamulaştırılabilmesi için özel bir yasa ile izin verilmesi gerekmektedir.

1983 yılında çıkarılan 2823 sayılı Yasa ile gerekli izin alınmıştır. Maddede aynen şöyle denilmektedir;

“Çankaya İlçesi, Balgat köyü sınırları içerisindeki 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı toplam 396.312 metrekare arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesine,...

....Devredilmesine 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 uncu maddesi hükümlerine göre izin verilmiştir...."

Görüldüğü üzere AOÇ toprağı Üniversiteye devredilmemektedir; “bedeli karşılığında devredilmesine izin verilmiştir.”

Üniversite parasını ödeyemediği için mülkiyetine geçirilemedi

AOÇ toprak bütünlüğüne özen gösterilip gösterilmediği, 2002 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca incelenmiştir. Raporda Gazi Üniversitesine devredilen 396.312 M² yüzölçümlü toprak konusunda şunlar yazılıdır:

NOT: 25.4.1983 günlü 2823 sayılı Yasa, 2093/3, 2095/1,2096/30, 35 ve 83 parsel sayılı toplam 396.312 m2 arazinin Gazi Üniversitesine satılmasına izin vermiş ve satış bedelinin Üniversite ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılacak bir protokolle belirlenmesini öngörmüştür.

Üniversite, bu alanın bütününü kullanmakla birlikte, yeterli kaynağı bulamadığı için parça parça satın alabilmektedir.  İlki 1991 yılında olmak üzere 1991-1997 yılları arasında gerçekleştirilen 6 satış işleminde toplam 103.000 M2 büyüklüğünde bir bölümünü satın alabilmiştir. 1997 yılından sonra ise herhangi bir satış işlemine rastlanmamaktadır.

Bu satışlar sonrasında Üniversite, 35 ve 83 sayılı parsellerde Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile hisseli duruma gelmiştir. Ayrıca Yasanın satılmasına izin verdiği 396.312 M2 büyüklüğündeki arazinin bütünü Üniversite tarafından kullanıldığı için A.O.Ç., mülkiyetinde kalan (396.312 – 103.000 =) 293.312 m2 üzerinde mülkiyet hakkını fiilen kullanamamaktadır.”

Yukarıdaki alıntıdan açıkça anlaşılacağı üzere, Üniversite bedelini ödeyemediği için mülkiyet devri yapılamayan AOÇ’nin 293,312 M² toprağını, (bedelini iki şirket ödeyinceye kadar) işgalci olarak kullanmıştır.

Sayıştay’ın 2011 yılı Raporunda 2010 yılından önceki bir tarihte (raporda yıl belirtilmiyor) 132.076 M² büyüklüğündeki bir bölümünün bedelinin Gazi Üniversitesi adına; “Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Limited Şirketi ile Park Gazi İnşaat Yatırım AŞ unvanlı iki şirket” tarafından ödendiği belirtilerek eleştirilmekte; yasanın öngördüğü amaç dışında kullanıldığı için AOÇ’ne geri verilmesi istenilmektedir.

KUZU İNŞAAT İLE İLİŞKİLER

Kuzu İnşaat Limited Şirketi ile AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ilişkileri dikkat çekmektedir.

sol Gazetede 28.3.2014 tarihinde yayımlanan “yağma notlarında” Dikmen Vadisi 3’ncü etapta Kuzu İnşaat ile ilişkiler, Melih Gökçek’in Sayıştay Raporuna verdiği yanıtlar esas alınarak sergilenmişti.

Yazıda her biri en az 700 bin lira olan 390 konut 3 işyerinin, anılan şirkete 300 bin liranın altında peşkeş çekilmesinin öyküsü anlatılmaktadır.