Katılanı az, anlamı büyük grev: MT Reklam işyerinde bugün 2 kişilik grev başladı!

MT Reklam’da sendikasızlaştırmaya, işçi düşmanlığına ve hak-hukuk tanımamaya karşı Birleşik Metal-İş grev uygulamasına başladı. 

Haber Merkezi

MT Reklam’da Birleşik Metal-İş grev uygulamasına başladı. Patronların sendikasızlaştırmaya yönelik baskısına karşı açıklama yapan işçiler, işçi düşmanlığına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. 

'Mahkelemeler 6 yıl boyunca yetkili sendikayı tespit edemiyor'

Konuyla ilgili soL'a konuşan Birleşik Metal İş Örgütlenme Uzmanı Erhan Delioğlu şöyle konuştu:

"Bugün MT reklam fabrikasında çıkılan grev bildiğimiz anlamıyla bütün işçilerin üretimi durdurarak çıktıkları bir grev değil. Düzce’de sendikalaşma hakkının yasalar ve patronlar eliyle kadük hale getirilmesine bir itiraz diyebiliriz. Düşünün ki, tüm zorluklarına rağmen bir işyerinde sendikalaşıyorsunuz, sendika üyesi öncü işçiler işten atılıyor, fabrika önünde 16 ay boyunca anayasal hakkınız için mücadele ediyorsunuz. Bu işçilerin hakkına saygı duymayan patronlara karşı verilen bir mücadele. Öte yandan, sendikanın yetki davası tam 6 yıl boyunca sürüyor! 6 yıl boyunca mahkemeler yetkili sendikayı tespit edemiyor. Altı yıl sonunda yetki kesinleşiyor ancak ortada ne sendika üyesi işçi kalıyor ne de işyeri.

Sendikaya üye işçilerin bir kısmı biraz zam yapılarak sendikadan istifa ettiriliyor kabul etmeyen işçiler işten çıkartılıyor. Bununla da yetinmeyen patron işyerinin adını ve işkolunu değiştirerek mahkeme sonucunda kesinleşecek sendikanın yetkisini düşürmek için uğraşıyor. Şuanda Birleşik Metal MT’de bulunan iki üyesiyle greve çıktı. Hukuksuzluklarla, hilelerle ortadan kaldırılmaya çalışılan sendika hakkına karşı bir direniş bu. İşçilere karşı işlenen suçların teşhiri için, bir kişi bile kalsak mücadelenin sürdürülebileceğini gösterebilmek için."

'İki kişilik grev ayıbı gözler önüne seriyor'

Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

''Bu grevde sadece iki işçi var. İki kişilik bu grev, ülkemizde işçi hakları konusunda yıllardır yaşanan ayıbı gözler önüne seriyor.

Bu ayıp patronların sendikalaşma konusunda işledikleri suçlar ve bu suçun işlemesini teşvik eden sendikal yasalar ve prosedürdür.

MT Reklam’da sendikalaşma mücadelesi 7 yıldır devam ediyor. İşçilerin Anayasanın kendilerine tanıdığı bir hakkı kullanabilmesi 7 yıl sürer mi? MT Reklam’da sürdü.

7 yıl önce MT Reklam işçileri sendikamıza üye oldular. 300’ün üzerinde işçi sendikalaştı. İşyerinin patronu akla gelebilecek tüm hukuksuzlukları işledi. Baskı, tehdit, satın almaya kalkma… Olmadı işten çıkardı. Onlarca işçi işten atıldı.

İşten atılan işçilerle birlikte sendikamız Düzce’deki fabrikanın önünde 16 ay, Gebze’deki fabrikanın önünde 6 ay direniş yaptı. İşverenin hukuksuzluğunu kamuoyuna taşıdı.

Sendikamızın işçiler için açtığı davalar kazanıldı. Mahkeme işvereni işten çıkardığı işçiler için “sendikal tazminat” ödemeye mahkûm etti. Patronun işlediği “sendikal suç” da böylece teyit edildi. Halen daha 18 üyemizin yargılaması sürüyor.

Öte yandan yetki tespiti için süren dava ise tam 6 yıl sürdü. Bu uzun sürenin sonunda Bakanlık sendikamıza işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için “yetki belgesi” verdi. Tam 6 yıl sonra.

MT Reklam işvereni bu süreçten sonra da suç işlemekten vazgeçmedi. Sendikamızın işyerine astığı grev tebligatına kendince verdiği yanıtı işyerinin tuvaletine asarak işçileri aşağılamaya kalktı.

Bugün MT Reklam’a grev pankartını, aynı zamanda işyerinde işlenen tüm ayıpları kamuoyu ile paylaşmak için de asıyoruz. Grevde iki üyemiz olabilir ama bu grev ülkemizde sendikalaşmaya yönelik işveren suçlarının teşhiri anlamına da gelmektedir.

İşçilerin Anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkının ayaklar altına alındığı MT Reklam’da yaşananlar, kamuoyunun bilincine çıkmalıdır. Bu hukuksuzluğu herkes görmelidir.

Bir de MT Reklam işvereni gibi işçisine düşman, onun seçtiği sendikasına düşman işverenler bugün başlattığımız bu grevle, ne yaparlarsa yapsınlar bu hak mücadelesinden kurtulamayacaklarını anlamalıdırlar. Sendikalaşmayı engellemeye çalışsanız da, davalar, prosedür yıllar da sürse işçinin bu hakkı kullanmasını engelleyemeyeceksiniz. Bugün MT Reklam’ın kapısındaki “Bu işyerinde grev var”pankartı bu anlama geliyor.

Sendikalaşma prosedürü, yargı süreçleri ve grevi kısıtlayan yasal düzenlemeler aslında işverenler için bir  sendikasızlaştırma yöntemi-aracı olarak kullanılıyor. MT Reklam bunun en çarpıcı örneğidir.

Ama işçiler varsa mücadele bitmez.

Birleşik Metal-İş Sendikası, tek bir işçi bile kalsa, hak mücadelesinden vazgeçmez.'

Kurt işareti yapan patronun işçileri

Yaşanan sürece ve patronun sendika düşmanı yasadışı tavrına karşı bir protesto niteliği taşıyan greve karşı patron bir grup işçiyi grevdeki işçilerin üzerine saldı. Kimi işçilerin eliyle MHP'lilerin kullandığı "kurt" işareti yapması dikkat çekti.