Erdoğan imzaladı: İletişim Başkanlığı'na ihalede özel kurallar

Erdoğan'ın imzaladığı kararla, İletişim Başkanlığı'na özel ihale yöntemleri öngörülüyor.

Haber Merkezi

Bugün Resmi Gazete'de İletişim Başkanlığı’nın "4734 sayılı Kamu İhale Yasası"nın 3’ncü maddesi (b) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uyması gereken usul ve esasların belirlendiği 2814 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Yasanın 3/b bendinde, Cumhurbaşkanının savunma, güvenlik ve istihbaratı ilgilendirdiğine ya da gizlilik derecesi olduğuna karar verdiği alanlarda kamu ihale yasasından bağışık tutulması öngörülüyor.

Bu gibi durumlarda Cumhurbaşkanı, Kamu İhale Yasası'na 2 Temmuz 2018 tarihinde "703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile eklenen "Ek 11.maddesi" uyarınca özel kurallar içeren usul ve esaslar belirliyor. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı bu çerçevede çıkarıldı.

İletişim Başkanlığı gizli ve istihbarata ilişkin görevler mi yapıyor?

İletişim Başkanlığı 2 Temmuz 2018 günlü 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Üçüncü maddesinde görevleri sıralanıyor. Maddenin ayrıntısına bakıldığında savunma, gizlilik ya da istihbaratla ilgili görev verilmediği görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle verilen görevleri özetle şunlar: Devletin tanıtma siyasetinin stratejilerinin belirlenmesinde yardımcı olmak; kamuoyunun, zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak; Türkiye’nin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek, propaganda faaliyetleri yapmak ve bu amaçla kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak, basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, basın kartı düzenlemek, medya veri tabanı oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak.

Usul ve esaslarda öngörülen özel kurallar neler?

İki ihale yöntemi belirlenmiş. Biri “doğrudan alım” öteki ise “pazarlık” olarak adlandırılıyor. Ama yapılan işin ihale olarak tanımlanması doğru olmaz.

Her iki yöntemde de ilan yapılmıyor, idarenin davet ettiği yüklenicilerle görüşülüp karara varılıyor.