Orta Vadeli Program açıklandı: AKP ekonomik verilerini aşağı doğru revize etti

AKP’nin başından itibaren “krizin Türkiye’yi teğet geçtiğini” savunmasına karşın gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere doğru yayılan kapitalizmin krizine bağlı olarak hükümetin oldukça temkinli bir şekilde Orta Vadeli Program'daki ekonomik hedeflerini geriye çektiği gözlendi.

Yavaşlayan ekonomik büyüme, düşen sanayi üretimi, hız kesen dış ticaret karşısında resesyona değil de “yumuşak inişe” geçildiğini kaydeden AKP iktidarı, Türkiye'nin 2015 yılı sonuna kadar izleyeceği Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan Orta Vadeli Programı açıklarken büyüme beklentisinin yüzde 3,2'ye çekildiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlediği basın toplantısıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanacak olan ve 2013-2015 yıllarını kapsayan OVP'yi açıkladı.

Babacan OVP’nin açıklanması sırasında yaptığı konuşmada, küresel krizin başlamasıyla birlikte, yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisinde henüz bir istikrar ortamının sağlanamadığını ifade etti.

Babacan: “Krizin etkisi devam ediyor, büyüme tahminleri aşağı doğru revize edildi”
Özellikle gelişmiş ülke ekonomileri kaynaklı belirsizlik ve risklerin devam etmekte olduğuna işaret eden Babacan, Türkiye ekonomisinde bu yılın son çeyreğinde iç talebin nispi olarak toparlanacağını öngördüklerini kaydederken, ekonomide dengeli bir dönem yaşandığını belirtti. Bu dönemde AB’ye olan ihracatta ciddi düşüş olduğunu kaydeden Babacan, yıllık enflasyonun da baz etkisi nedeniyle yüksek seyrettiğini söyledi.

Babacan, krizin dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerinin alınan önlemlere rağmen devam ettiğini ve ülke ekonomilerindeki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü vurgulayarak, küresel ekonominin özellikle Euro Bölgesi'nde yaşanan sorunların, ticaret ve güven kanallarıyla diğer bölgelere yayılması sonucu tekrar zayıflamaya başladığını ifade etti. Babacan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu durum, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin büyümelerine de olumsuz şekilde yansımaktadır. Bu gelişmelerle birlikte 2011 yılının Mart ayında, Japonya'da yaşanan felaketlerin, tedarik zincirine olumsuz yansımaları ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgelerinde yaşanan siyasi belirsizlikler, 2011 yılında dünya büyümesinin yüzde 3,8'e gerilemesine yol açmıştır.

Dünya ekonomisinde yaşanan bu gelişmeler sonucunda uluslararası kuruluşlar, büyüme tahminlerini aşağı doğru revize etmiştir. 2012 yılı dünya büyümesini, 2011 yılı Eylül ayında yüzde 4 olarak tahmin eden Uluslararası Para Fonu, 2012 yılı Ekim ayında, ki bugün açıklanan rakamdır bu, bu tahmini yüzde 3,3 seviyesine indirmiştir. Yine 2013 yılı için büyüme beklentisi, geçen yılın bu zamanlarına göre 0,9 puan düşürülmüş ve 2013 dünya büyüme beklentisi de şu anda sadece yüzde 3,6'ya çekilmiştir."

“Petrol fiyatlarının 110 dolar seviyesinde olacağını varsaydık”
Babacan, petrol fiyatlarının ise yüksek ve dalgalı seyrettiğine işaret ederek, "Biz, OVP döneminde petrol fiyatlarının yaklaşık 110 dolar seviyesinde seyredeceğini varsaydık. Bu, aynı zamanda uluslararası kuruluşların beklentileriyle yakın ama daha çok da bizim petrol tedarik ettiğimiz ülkelerin arz durumunu ve bizim talep kompozisyonumuzu dikkate alan bir değerlendirme" diye konuştu.

2012 yılı için büyüme 3,2’ye çekildi
Babacan, yeni OVP'nin temel amacının, küresel ekonomide devam eden sorunlara rağmen büyümeyi potansiyel seviyesine çıkarmak ve istihdamı artırmak, enflasyonla mücadeleye devam etmek, cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmek, yurt içi tasarrufları artırmak ve bunların sonucunda makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Babacan 2012 büyüme hedefini ise yüzde 3,2’ye çektiklerini açıkladı. 2013 için büyüme hedefi yüzde 4 olarak tespit edilirken, 2014-15 yıllarında ise büyümenin yüzde 5 olması hedefleniyor.

“İşsizlik oranlarında olumsuz bir tablo var”
İşsizlik oranlarında da olumsuz bir tablonun görüldüğüne dikkati çeken Babacan, program döneminde 1,6 milyon tarım dışı istihdam öngörüsü yer alırken OVP sonunda işsizlik oranının yüzde 8,7’ye inmesi bekleniyor. Babacan sözlerine şöyle devam etti:

“Dönem sonunda işgücüne katılma oranın yüzde 49,8, istihdam oranının yüzde 45,5 olmasını, işsizlik oranının ise yüzde 8,7'ye düşmesini bekliyoruz. Yani işsizlik oranında tedrici bir düşüş, istihdamda da nispeten güçlü bir artışı önümüzdeki 3 yılda göreceğimizi öngörmekteyiz.”

“Talep daraldıkça enflasyon düşecek”
Alınan tedbirlere bağlı olarak yurt içi talepte olan azalma ve aynı zamanda net ihracattaki artışın da cari açığın düşüşüne önemli katkı sağladığına işaret eden Babacan, toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde yaptığı katkının program döneminde devam edeceğini ve emtia fiyatlarındaki eğilimin aşağı yönlü olacağını öngördüklerini söyledi. Bu çerçevede 2013 yılı için enflasyonun yüzde 5,3'e düşeceğini, 2014 ve 2015'te yüzde 5 olan hedef çerçevesinde gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Bu yıl sonunda cari açığın GSYİH'ye oranının yüzde 7,3’e düşeceğini beklediklerini kaydeden Babacan, program dönemi sonunu yüzde 6,5'la tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

2012'de bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2,3 olmasını beklediklerini söyleyen bakan, önümüzdeki 3 yıl için ise yüzde 2,2, yüzde 2,0, yüzde 1,8 oranlarını verdi.

Faiz dışı dengenin yüzde 0,3 fazla vermesi beklentisi olduğunu kaydeden Babacan, faiz dışı fazlanın 2013 yılında GSYH'nin yüzde 1,1’ine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Babacan bu yıl sonu itibariyle AB tanımlı kamu borç stoku GSYH oranının yüzde 36,5'e düşmesini beklediklerini ve OVP'de 70-80 ayrı reform alanı öngördüklerini söyledi.

Babacan, kişi başına düşen milli gelirin bu yıl 10 bin 673 dolar civarında olmasını beklediklerini, bu rakamın gelecek yıl 11 bin 318 dolar, program döneminde ise 12 bin 859 dolara yükselmesini öngördüklerini belirtti.

Babacan bütçe kesintilerinin devam edeceği mesajını verdi
Kapitalizmin krizi nedeniyle değişen ekonomik seyir ile birlikte bir süredir bütçede kesintiye giderek emekçilere saldıran AKP, açıkladığı OVP ile de kesintilere devam edeceği mesajını yeniledi.

Türkiye'de tasarruf bilincinin artırılmasına devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Babacan, "Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Devlet ayağını yorganına göre uzatacak, şirketlerimiz ayağını yorganlarına göre uzatacak, halkımız ayağını yorganına göre uzatacak” şeklinde konuştu.
Kamu ve özel kesimde israfın azaltılmasının temel hedefleri olması gerektiğini belirten Babacan, "Yerinde ve gelirimizle orantılı harcamaya evet ama israfa hayır" dedi.

(soL- Ekonomi)