'Başlıktaki sözleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı hemen her toplantıda yineliyor.'

'Camiler çocuklarımızın okuludur, ilim ile uğraşmak nafile ibadettir'

Başlıktaki sözleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı hemen her toplantıda yineliyor. Camiler çocuklarımızın okuludur dedikten sonra şu çağrıyı yapıyor; “İstiyoruz ki yaz kurslarımızda bütün camilerimiz, Kur’an kurslarımız dolsun taşsın.” Camileri doldurmak Diyanet Başkanının görevidir deyip geçelim.

Ama geçemiyoruz; Diyanetin kurumları, eğitim/öğretimden dehşet verici şeyler anlıyor: Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinin 35. mezuniyet programında 2 Haziran 2023 günü; “ilim ile meşgul olmak nafile ibadettir” diye bir cümle kurdu. Bunlar yabancımız değil. Benzer sözleri önceki başkanlardan da bolca işitmiştik.

Dahası var: Diyanet İşleri Başkanlığı, her üniversite yerleşkesinde bir cami projesi yürütüyor. Diyanet Başkanı, 26 Mayıs günü Çankırı Karatekin Üniversitesindeki caminin açılış törenine katılanlara şöyle seslendi; “İslam’da İslami ilim diye bir ayrım yoktur… tefsir ilmi ne kadar İslami ilimse matematik, astronomi, mühendislik, tıp, tarih, sosyoloji de İslami ilimdir…”

Başka dinlere inananlar bu kışkırtıcı sözlere alınıp; “bizim yaptığımız bilim değil mi?” diye sorsalar haksız olduklarını iddia edebilir miyiz?

Diyanet Haberden öğrendiğimize göre, Başkanı, Çankırı’da Üniversite camisinin açılışından sonra Cemaleddin Ferruh Kur’an Kursu’na gitti ve orada hafızlığın önemini şu sözlerle vurguladı; “Allah, Kur’an-ı Kerim’i hafızlar vasıtasıyla koruyor.” Bu sözleri militarist bir söylem olarak algılamalıyız.

Din eğitimi, ücretsiz dağıtılan yayınlarla da sürdürülüyor. 2022 yılı Faaliyet Raporunda, diyanetin bastığı dinsel içerikli 2 milyon 155 bin kitabın, müftülüklere; okullara; kütüphanelere; cezaevlerine; yurtiçi-yurtdışı temsilciliklere ve isteyen vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı belirtilmiş.

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine düzeni koruyacak anlayışta kadrolar yetiştirilmesine katkısı gözetilerek milyarlarca lira ödenek veriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı Faaliyet Raporunda, 2021-2022 eğitim/öğretim yılında kur’an kurslarına 134.217 erkek, 513.321 kadın olmak üzere 647.538 öğrenci; yaz kurslarına 2 milyon 461 bin öğrenci katıldı. Ayrıca 45.125 öğrenciye uzaktan yaygın din eğitimi verildiği belirtiliyor.

Çocuklara yönelik yaygın din öğretimi başlığı altında yürütülen kur’an kursları öğretim programlarında 4-6 yaş grubundaki 83.508 erkek, 84.931 kız olmak üzere toplam 168.439 çocuğumuz bu anlayışla yapılan eğitimlerden geçirildi. Kursları bitirenler ödüllendirildi.

(Fotoğraf, Diyanet Haber’de 2.6.2023 tarihinde yayımlanan: 'Camiye gelen çocuklar ödüllendirildi' başlıklı haberden alınmıştır.)

Anayasa’nın İkinci Maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” yazıyor.

Türkiye Cumhuriyeti maddede sayılan özelliklerin hiçbirini taşımıyor artık. Laiklik bitirildiği için yürütülen idari işlemleri gerçekleştirenler ile yöneticilerin sözleri suç sayılmıyor ve yargı harekete geçmiyor.

Ve bu Memlekette ne yazık ki Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine şiddetle karşı çıkacağını söyleyen siyasi partiler var.