TKP 'İşyeri Örgütlenme Toplantısı Sonuç Bildirisini' açıkladı: İşçiler için eşit ve özgür bir düzenin başlayacağı günlere...

Türkiye Komünist Partisi, "İşyeri Örgütlenme Toplantısı Sonuç Bildirisi"ni açıkladı. Açıklamada, "TKP’nin işyeri örgütlenmesi, kapitalist düzenin yıkılıp işçiler için eşit ve özgür bir düzenin başlayacağı günlere temel hazırlığıdır" denildi.
Haber Merkezi
Salı, 12 Aralık 2017 16:25

Türkiye Komünist Partisi, "İşyeri Örgütlenme Toplantısı Sonuç Bildirisini" yayımladı.

10 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da toplanan Türkiye Komünist Partisi işyeri birim sekreterleri, tüm gün süren ve iki oturumda gerçekleştirilen toplantıda, önemli kararlar aldı.

TKP'den toplantılar sonrasında yapılan "İşyeri Örgütlenme Toplantısı Sonuç Bildirisi"nin tam metni şöyle:

Toplantıda işyeri birimlerinin çalışmaları ile çeşitli işyerlerinde örgütlenme deneyimleri paylaşılmış, örgütlenmelerde karşılaşılan sorunlar ve ortaya çıkan olanaklar değerlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda; 

1.       Türkiye Komünist Partisi işyerlerinde örgütlenmekte, örgütlendiği işyerlerinde parti birimleri kurmaktadır. TKP’nin işyeri örgütlenmesi, kapitalist düzenin yıkılıp işçiler için eşit ve özgür bir düzenin başlayacağı günlere temel hazırlığıdır.

2.       Bugünün temel ihtiyacı işçi sınıfının siyaset sahnesine yeniden çıkabilmesidir. Bunun koşulu işçilerin işyerlerinde örgütlü tutum alabilmesi olduğu kadar bu tutumun siyasi bir temele oturabilmesidir. TKP’nin işyeri birimleri bu misyonla örgütlenmektedir. 

3.       İşyeri birimleri, TKP’nin işçi sınıfı içindeki örgütlülüğünün omurgasını temsil etmektedir. İşyeri birimleri, parti ile işçi sınıfı arasında dolayımsız bir bağ kurmakta, partinin sınıf karakterini güçlendirmektedir. 

4.       TKP’nin son dönemde yakaladığı büyüme ivmesi, işyerlerinde de gözlemlenmektedir. Partinin örgütlendiği işyeri ve kurduğu işyeri birimleri son bir yılda önemli ölçüde artmıştır. TKP fabrikalar, madenler, okullar, hastaneler, bankalar, plazalar, şantiyeler, atölyeler, havalimanları, alışveriş merkezleri başta olmak üzere üretim ve hizmet mekanlarındaki örgütlenme çalışmalarını ayrıntılı bir planlamayla sürdürmektedir. 

5.       TKP’nin işyeri birimleri, patronların işyerlerinde emekçilere karşı işlediği suçların takipçisidir.

6.       TKP’nin fabrika birimleri, metal işkolunda yüz binin üzerinde işçiyi kapsayan ve grev aşamasına gelen toplu sözleşmede, patron örgütü MESS’in işçilere dayatmalarına ve AKP hükümetinin grev yasaklarına karşı etkin bir mücadele yürüteceğini ilan eder.

7.       Bugün banka ve finans tekelleri siyasi iktidarın rüşvet ve rant mekanizmasının doğrudan parçası haline gelmiş durumdadır. Bu işyerlerinde çalışan banka emekçileri ise ağır baskı ve işten çıkarma gündemiyle karşı karşıyadır. TKP’nin plaza ve banka birimleri, banka ve finans patronlarına karşı banka emekçilerinin işyerlerinde ve ülkede daha etkili bir örgütlülüğe ulaşabilmesi için Ocak ayı içinde gerçekleşecek “Banka ve Finans Emekçileri Halk Komiteleri” kuruluşunu duyurur.

8.       Eğitim, sağlık ve belediyeler, ülke çapında yaygınlık gösteren sektörlerdir ve okullar, hastaneler ve belediyeler on binlerce emekçinin çalıştığı işyerleridir. TKP, bu üç sektördeki örgütlenme çalışmasını hızlandıracaktır.

9.       İnşaatı devam etmekte olan İstanbul 3.Havalimanı tamamlandığında bünyesinde iki yüz binin üzerinde işçi barındıracaktır. TKP’nin mevcut şantiyede sürdürdüğü örgütlenme çalışması ile farklı havalimanlarındaki çalışmaları önümüzdeki günlerde bir araya gelerek 3.Havalimanının işletmeye alınmasıyla ortaya çıkacak problemleri ve burada çalışacak emekçilerin içinde örgütlenme olanaklarını değerlendirecektir.

10.   Partinin işçi sınıfı içerisinde işyeri birimleri temelli örgütlenmesini bütünlüklü bir biçimde sürdürmesine yardımcı olmak ve işçi örgütlenmelerinde gerekli siyasal, eğitsel, hukuki desteği vermek üzere bir süre önce kurulan “TKP Emek Merkezi” çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez, önümüzdeki günlerde işyeri örgütlenmelerini güçlendirecek bir eğitim çalışması başlatacaktır. Ayrıca iş hukuku, işçi sağlığı güvenliği konusunda çalışmalar yapacak ve işyeri örgütlenmelerini doğrudan destekleyecektir.