Elektrik Mühendisleri Odası'ndan bakana tepki: 'Kınık'ta termik santrale ihtiyaç yok'

Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Bakanı Bayraktar'ın seçim vaadi olarak sunduğu termik santrale ihtiyaç olmadığını belirterek kamu kaynaklarının bu tür projelere aktarımının durması çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar AKP'nin yerel seçim kampanyası kapsamında geçen hafta ziyaret ettiği İzmir'in Kınık ilçesinde kurulacak termik santralle bin kişiye istihdam sağlanacağını iddia etmişti.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kınık'ta termik santrale ihtiyaç olmadığını belirterek Bakan Bayraktar'a tepki gösterdi. Açıklamada "Termik santral seçim vaadi olamaz" denildi.

Kınıklılara istihdam "müjdesi" olarak sunulan termik santral için Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ'nin 2015 yılında aldığı önlisans 2019'da sonlandırılmıştı.

Kınık'ta yeraltı linyit işletmesi bulunan Polyak Eynez bölgede 700 MW`lik kömüre dayalı termik santral kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 2017 yılında "ÇED Olumlu" kararı almış, santrale ek olarak Andık Devlet Ormanı`nın bulunduğu bölgede kül depolama tesisi için de izin verilmişti.

İzmir 6. İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi`nin açtığı dava sonunda Ocak 2021'de termik santral ve düzenli depolama alanı kurulmasına olanak sağlayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını iptal etmişti. İptalin gerekçesi doğal yapı üzerindeki olası çevresel etkileri, tarımsal niteliği ve bütünlüğünün olumsuz etkileneceği, yeterli önlemlerin alınmamış olması ve üst ölçekli plan kararlarına uygun olmamasıydı.

'Termik santral seçim vaadi olamaz'

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada Kınık'ta termik santrale ihtiyaç olmadığı belirtilerek "Termik santral seçim vaadi olamaz" denildi.

Açıklamada "11 Haziran 2019 tarihinde önlisansı sonlanan ve belki de hiç gerçekleşmeyecek olan bu özel şirket yatırımının seçim vaadi haline getirilmesi enerji yönetimindeki çarpıklığı bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadesine yer verildi.

Hiçbir yatırımın bu şekilde bir seçim vaadine dönüştürülmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada "Ucuz, kaliteli ve güvenilir enerjiye erişim tüm yurttaşlar için temel haktır. Bu hakkın güvenceye alınabilmesi için enerji alanı, ticari ve siyasi çıkarlardan uzak, ekonomiyi kamu yararına destekleyecek şekilde tarife belirleyebilecek özerk bir yapının yönetimine geçirilmelidir. Enerjinin üretimi, iletimi ve tüketimi siyasi ve ticari çıkarlardan uzak, kamu yararı doğrultusunda gerçekleştirilmeli; kaynaklar verimli şekilde kullanılarak, halkımıza ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerjinin sağlanması garanti altına alınmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Elektrik talebinde yaşanma ihtimali olmayan bir astronomik artış gerekçe gösterilerek, Andık Devlet Ormanı başta olmak üzere yaşam alanlarının günübirlik siyasi kararlarla tahrip edilmesinin önüne geçilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada bu tip projeler için kamudan kaynak aktarımının da durdurulması çağrısı yapıldı.

'Enerji açığı değil arz fazlası var'

Açıklamada Türkiye'nin enerji açığı olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Mevcut kurulu güç ve yapılması öngörülen santral projeleri dikkate alındığında; Türkiye`nin enerji açığı olmadığı, hatta bugün için arz fazlası olduğu bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri tarafından da ifade edilen, bilinen bir gerçektir. Bu tip projeler için kamu kaynağı aktarımları hemen durdurulmalıdır. Kısıtlı kamu kaynağımız atıl kalacak enerji projelerine değil, yararlı sonuçlar üretecek yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmelidir."