Arap Birliği Genel Sekreteri: Türkiye’nin Libya’daki eylemleri Arap ulusal güvenliğini ihlal ediyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul-Geyt, Libya krizinin uluslararasılaşmasına yönelik uyarılarda bulunarak Türkiye’yi eleştirdi.

Haber Merkezi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul-Geyt, Çarşamba günü MENA ajansı genel yayın yönetmenine verdiği bir mülakatta, Türkiye’nin başta Irak, Suriye ve Libya olmak üzere Arap ülkelerinin iç işlerine hukuksuz müdahalelerde bulunduğunu belirterek, Ankara’nın eylemlerinin bütün bir Arap ulusal güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Türkiye’nin müdahalelerinin, Arap ulusal güvenliğini hedef aldığını ve ihlal ettiğini belirten Genel Sekreter, Arap Birliği’nin Arap ülkelerinin güvenliğini, emniyetini ve istikrarını tehdit eden her türlü bölgesel müdahaleyi reddettiğini hatırlattı. 

Ebul-Geyt Kahire Deklerasyonu’na atıfta bulunarak, Mısır’ın Libya’da aldığı inisiyatifin önemini vurgulayarak Mısır’ın önerilerinin Libya krizinin çözülmesi için kapsamlı bir yol haritası çizdiğini ve krizin askeri, güvenlikle ilgili, siyasi ve iktisadi boyutlarını ele alacak yönetsel adım ve mekanizmalar sunduğunu dile getirdi.

Libya’daki durumun son derece tehlikeli bir hal aldığını söyleyen ve bunun nedenini krizin uluslararasılaşması olarak gösteren Ebu-Geyt, ancak yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin Libya’dan çıkmasını ve silahlı grupların tasfiye edilmesini sağlayacak açık kurallar üzerinde mutabık kalındığı takdirde bir ateşkese ulaşılabileceğini belirtti. Genel Sekreter sözlerini ‘‘Hiç kimse Suriye senaryosunun Libya’da tekrarlanmasını istemiyor ve kuşkusuz Libya devletinin toprak bütünlüğünü, ulusal birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını korumak konusunda Arapların mutlak bir kararlılığı var’’ diyerek tamamladı.

Mısır Meclisi Başkan Vekili: Libya'yı Türk saldırganlığına karşı savunmaya hazırız

Merkezi Tobruk kentinde bulunan ve Halife Hafter’in güçlerini destekleyen Libya Temsilciler Meclisi’nin Pazartesi akşamı, Türk işgali karşısında her iki ülkenin ulusal güvenliğinin korunması için Mısır’ın ülkeye askerî müdahalede bulunmasına izin veren bir karar almasının yankılarıysa sürüyor.

Mısır Meclisi Başkan Vekili Süleyman Vehdan, Libya Meclisi’nin Mısır silahlı kuvvetlerinin Türk saldırganlığına karşı durmasına izin vermesini tarihsel bir karar olarak niteledi. Aynı zamanda Vafd Partisi’nin de başkanı olan Vehdan ‘‘biz Mısırlı milletvekilleri, Mısır liderliği ve halkının Libyalı kardeşlerini asla yüzüstü bırakmayacağına ve Libya’yı savunmaya hazır olduğuna söz veriyoruz’’ diye konuştu.

Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin 20 Haziran’da Türkiye destekli milislerin Sirte ve Cufra’ya saldırmasını Mısır’ın kırmızı çizgisi olarak ilan ettiğini hatırlatan Vehdan, amaçlarının iki ülkenin güvenliğini sağlamak ve Libya'nın servetini Türkiye tarafından Libya’yı yağmalamak üzere gönderilen terörist grupların sömürüsünden kurtarmak olduğunu belirtti.