İşte yardım toplamak için izin alması gerekmeyenler...

Belediyelerin yardım toplamasını engelleyen AKP, birçok yandaş vakıf ve derneğe ise izinsiz yardım toplama yetkisi vermişti. O dernek ve vakıfları bir kez daha hatırlatıyoruz.
soL - Kadir Sev
Cuma, 03 Nisan 2020 09:24

Yardım Toplama Yasasının 6’ncı maddesinde; “kişi ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir” denilmektedir.

Aşağıdaki çizelgede 2013-2019 arasında Cumhurbaşkanınca (Temmuz/2018 öncesinde İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca) izin almadan yardım toplama yetkisi tanınan vakıf ve derneklerin adları ile karar tarihleri yer almaktadır.

Belediyelerin yardım toplamalarının yasaklamaya çalışan anlayış, bakın kimlere izinsiz yardım toplama izni vermiş:

İçişleri Bakanı, belediyelerin Yardım Toplama Yasasına uymak zorunda olduklarını öne sürmektedir. Yasanın kapsamının da belirlendiği 6’ncı maddesindeki “kurumlar” sözcüğünü kamu kurumu olarak değerlendirdiği için böyle bir yargıya vardığı anlaşılmaktadır. Oysa Yasada aynen; “dernek, kurum ve vakıflar…” denilmektedir. Kamu kurumlarının derneklerden sonra vakıflardan önce sıralanması, Kurum sözcüğünün kamu kurumu olarak algılanmasına engel bir anlatımdır.

Üstelik İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesindeki listenin başlığında Kurum yazıldığı görülmektedir.