20 Şubat TEKEL eyleminden ilk kareler

Türkiye'nin dört bir yanından TEKEL işçileri ile dayanışmak için Ankara'ya gelen onbinler iki ayrı noktada toplandılar.
Cumartesi, 20 Şubat 2010 14:30

TEKEL işçileriyle dayanışmak için Ankara'ya akan onbinler, dev bir işçi buluşmasına imza atıyor. İki noktada toplanan katılımcılar, Sakarya Caddesi'nde TEKEL işçileriyle buluşmak için yürüyecekler.

Toplanma yerlerinden Kolej'de, KESK pankartı arkasında, ESM, Eğitim Sen, Tarım Orkam-Sen, Haber-Sen, Tüm Bel-Sen, Yapı Yol Sen, SES, BES, BTS, Kültür Sanat Sen, KESK Gaziantep, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla, İzmir ve Samsun Şubeler Platformu yer aldı. DİSK pankartı arkasında ise Nakliyat-İş, BMİS ve konfederasyona bağlı diğer sendikalar sıralandı.

Kolej'de İşten Atmalar Yasaklansın Platformu, Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, Derelerin Kardeşliği Platformu, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular, İstanbul Tabip Odası, SDP, SODAP, EHP, SDP, ESP, Toplumsal ÖP, Odak, DHF, Kaldıraç, Devrimci Hareket, Devrimci Proleterya, Sosyalist Parti, DİP, Tüm İGD, Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Derneği, ODTÜ öğrencileri, Sürekli Devrim Hareketi, Ankara Anrarşi İnisiyatifi, İTÜ, İÜ, Mimar Sinan, Yıldız, Osmangazi, Anadolu Üniversitesi Öğrencileri, Alınteri, BDSP bir araya geldi.

TKP, Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri, ÖDP, Gençlik Muhalefeti ise Sakarya Meydanı’nda toplandılar. Sakarya Meydanı'na beş ayrı koldan Ankara'ya yürüyüş yapan TEKEL işçileri de geldiler. Sakarya Caddesi’nde buluşan Marmaray işçileri, mitinge “İşimiz ve Haklarımız İçin Direniyoruz” pankartı ve “Gama Nurol İşçiye Hesap verecek”, “Asrın Projesi Marmaray’da Kölelik Koşulları” dövizleriyle katıldılar. TELEKOM Tekel İşçileriyle Dayanışma Komitesi ise "İstanbul Avrupa Yakası Telekom İşçileri TEKEL direnişini selamlıyor" döviziyle eyleme katıldılar.

Türk-İş ise Ankara'ya gelen sendika temsilcilerini kendi sendikalarının şubelerinde topladı. Sendika temsilcileri şu anda Türk-İş önündeki TEKEL işçilerinin yanına geldi. Türk Harb-İş, Petrol-İş, Belediye-İş, Şeker-İş, Tez Koop-İş, Yol-İş, Maden-İş temsilcileri TEKEL işçilerinin yanındalar.

(soL-Ankara)