"Yetmezse odalara bakarız"

Yeni Şafak, krize çözüm için meslek odaları ve sendikaların mali kaynaklarını gösterdi. Habere tepki duyanlar soL'a konuştu.
Salı, 02 Aralık 2008 10:00

soL (HABER MERKEZİ) Başbakan Erdoğan'ın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni (TMMOB) hedef alan açıklamalarının ardından "yandaş medya" da meslek odalarını hedef almaya devam ediyor. Yeni Şafak gazetesi, Türkiye'de gün geçtikçe daha fazla hissedilen ekonomik krize "çözüm önerisi" olarak meslek odaları ve birliklerinin mali kaynaklarını gösterdi.

Haberde TMMOB, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) gibi meslek odalarının mali kaynakları, Borsalar Birliği ve ticaret odaları gibi sermaye kuruluşlarıyla eşit bütçede gösterilerek milyarlarca TL'ye sahip oldukları öne sürüldü. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Gençay Gürsoy ve İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör haberin meslek örgütlerine saldırı niteliği taşıdığına dikkat çekerken, meslek örgütlerlinin mali kaynaklarının ancak oda giderlerini karşılayabildiğini söylediler.

Haberde çözüm değil iddialar var
Baro seçimlerinde Hukukun Üstünlüğü Platformu adına başkanlık yarışına giren Avukat Şadi Çarsancaklı'nın Yeni Şafak gazetesine verdiği görüşte, Barosunun, gelirini harcayacak kadar bir masrafının olmadığını öne sürerek, "Arkadaşlar uğraşıyorlar harcamaya. Yok baro binası için yok yatırım için... Normal şartlarda İstanbul Barosu kamu hizmeti yapan bir yer. Böyle aidatlarla falan geçinmesinin gereği de yok. Mesela yeni Adliye Sarayı yapılıyor. Pekala burdan baro için bir yer temin edilebilir. Devlet zaten yer temin etmelidir. Bunun avukatlardan tahsis edilmesi amaca uygun değil" dedi.

Haberde sermaye odalarıyla meslek odaları arasında ayrım yapılmayarak, zaman zaman yolsuzluk ve şaibelerle de gündeme geldikleri iddia edilerek, konunun bakanlıkların görevlendirdiği raporlarla ortaya konulduğu ileri sürüldü.

Çalışan çoksa elbet para da vardır
Haberde odaların ve sendikaların nüfus analizi de yer aldı. Haberde, odaların üyelerinden yıllık aidat ve munzam aidat olmak üzere iki çeşit aidat aldıkları, toplam 7 milyon 851 bin 218'den fazla üyeleri olduğunu ve yıllık gelirlerinin sadece aidattan yaklaşık 6-7 milyar YTL'yi aştığı ifade edildi. Haberde sendikalı işçi sayısı da belirtilerek sendikalı işçi sayısının Ocak ayından sonra 3 milyon 179 bin 510'a ulaştığı ve sendikalılık oranının yüzde 58.72'ye çıktığı söylendi. İstanbul Barosunun da mali "sicilinin" belirtildiği haberde, "Yaklaşık 24 bin üyesi ile Türkiye'nin en büyük barosu olma özelliği taşıyan İstanbul Barosu da parayla oynuyor" ifadeleri kullanıldı.

Gürsoy: Kriz para ekleyerek çözülmez
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy soL'a yaptığı açıklamada, haberi hazırlayan Yeni Şafak gazetesinin, haber yapılan meslek örgütleri hakkında bilgi sahibi olmadığını vurguladı. Gürsoy, TTB'nin aidatla ayakta durduğunu, mali bütçesin ise ancak odanın masraflarını karşılayacak potansiyelde olduğunu açıkladı.

Gürsoy TTB'nin Ankara Ticaret Odası ya da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle eş tutulamayacağını ifade ederken, TTB'nin çalışanları, ticaret ve borsa birliğinin ise sermayeyi temsil ettiğine dikkat çekti. Gürsoy haberdeki, ekonomik kriz çözümünde meslek örgütlerinin mali kaynağının kullanımı konusunu değerlendirdi. Gürsoy, krizin kapitalizmin krizi olduğunu vurgulayarak ekonomik krizin, reel sektöre para aktararak çözülemeyeceğini vurguladı.

"Meslek odalarına saldırmaya devam ediliyor"
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör haberde gösterilen hedefin açık olduğunu ifade ederek, muhalif meslek örgütlerinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Güngör meslek örgütlerine yapılan baskıyla örgütlerin içinin boşaltılmak, yapısının değiştirilmek istendiğini ifade etti. Güngör, meslek odalarının mali kaynaklarının son dere kısıtlı olduğunu söylerken, oda olarak aralık ayı ücretlerini ödeyememe durumunda olduklarını açıkladı. Haberi odanın bilançosuna bakarak hazırlanabileceğine dikkat çeken Güngör, Yeni Şafak'ın haberinde ticari odalarla meslek odalarının özellikle aynı kefeye konduğuna dikkat çekti. Güngör daha önce Zaman gazetesinin odaların seçim sistemine saldırdığını hatırlatarak, bugün meslek odalarının seçimlerini son derece demokratik bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.