Bozcaada da tehlikede!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal ve kentsel sit alanı olan Bozcaada’nın yoğun şekilde yapılaşmaya açılmasını öngören bir plan hazırladı. TMMOB Şehir Plancıları Odası, planın kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, dava açtı.

Rıfat Doğan -soL

Bozcaada için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni planı davalık oldu. Davayı açan TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO)Bursa Şubesi, söz konusu planın yapılaşma yoğunluğu getirdiğini, sit alanlarının yok edildiğini belirterek planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğunu belirtti.

Davanın gerekçelerinde adada planla birlikte adanın bütünüyle yapılaşmaya açılacağı ve bununla birlikte ciddi bir yapılaşma yoğunluğu oluşacağı, tamamı doğal ve kentsel sit alanı olan Bozcaada’nın bu özelliğini kaybedeceği belirtilerek, söz konusu planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu ifadeleri yer aldı.

‘DOĞAL VE KENTSEL SİT ALANLARI YOK EDİLECEK’
Bakanlığın planına karşı Anakara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde açılan davayı TMMOB (ŞPO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Hakan Karademir, soL’a değerlendirdi. Karademir, tamamı 1. ve 3. dereceden doğal ve kentsel sit alanı olan Bozcaada’da söz konusu planla yasalara aykırı olarak yoğun yapılaşmaya izin verildiğini belirtti. Küçük parsellerde bulunan bazı bağ evlerinin bile yapılaşmaya açıldığını aktaran Karademir, “bu söz konusu yasaya da aykırı” dedi. Örnekleri sıralayan Karademir, “Misal, tarım arazisi üzerinde 5 bin metrekare yeriniz varsa, siz bu Bakanlık planına göre 500 metrekare fabrika yapabiliyorsunuz ancak bu durum toprak koruma ve arazi kullanım yasasına aykırı” şeklinde konuştu. “Yarın öbür gün bu yapılacak fabrikaların işlevsiz kalması halinde ne şekilde kullanılacağı da plan notlarında belirtilmemiş” diyen Karademir, bu yapıların pansiyon veya başka bir işlev için kullanılabileceğine dikkat çekti.

Karademir’in dikkat çektiği başka bir nokta ise adanın imara açılmamış yapılaşma yoğunluğu sınırlı güney kesiminin bu planla birlikte yapılaşmaya açılacağı ve bunun bir yapı yoğunluğu oluşturacağı şeklinde. Bu güney kısımında öngörülen yapıların dubleks ve villa tipi evler olduğunu belirten Karademir, bu planın asıl olarak Bodrum ve Çeşme gibi bir turizm cenneti yaratma hedefiyle hazırlandığını ifade etti.

‘PLAN ÜNİVERSİTELERDEN VE HALKTAN GİZLENDİ’
“Deprem kuşağında yer alan bu bölge için bir inceleme yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz, bu bilgilere ulaşamadık” diyen Karademir Bozcaada için 2025 yılı düşünülerek hazırlanan bu planla adada hem sit alanlarının hem de tarımsal arazilerinin yok edileceğini söyledi. Ada sanatçısı ressam Sibel Güler ise ona göre dünyanın en güzel adalarından bir olan Bozcada’nın, bu planla dünyanın sondan en güzel adası olacağını belirterek, plan hazırlama aşamasının 3 yıl sürdüğünü ancak hiçbir üniversiteye danışılmadığını ve toplantıların halka kapalı ve gizli yapıldığını söyledi.