Mülksüzleştirme operasyonu başladı: İlk 'rezerv alan ilan etme' hamlesi Hatay'da

Bakanlığın olur kararıyla Hatay'ın Antakya ve Defne ilçesine bağlı yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı mahalleler, hasarlı ve hasarsız yapılarla birlikte rezerv yapı alanı ilan edildi.

Can Kuyumcuoğlu

Bu ayın başında, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, kanun kapsamındaki rezerv yapı alanı ilan etme yetkisi ilk olarak Hatay'da uygulanmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın olur kararıyla Hatay'ın Antakya ve Defne ilçesine bağlı mahalleler rezerv yapı alanı olarak ilan edildi.

Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından imzalanan belgede, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında, Antakya ve Defne ilçesine bağlı 207,35 hektar büyüklüğe sahip alan "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendi.

Toplam 50 bin kişinin yaşadığı mahalleleri kapsıyor

Konuyla ilgili soL'a bilgi veren Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Ecevit Alkan, belirlenen rezerv yapı alanının, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı mahalleleri, içindeki hasarlı ve hasarsız yapılarla birlikte kapsadığına dikkat çekti.

Hasarsız binalar da yıkılacak, insanların tapularına el konacak

Binaların hasarsız dahi olsa yıkılarak alanda imar planı bütünlüğü oluşturulacağını kaydeden Alkan, insanların ödeme gücü olmaması durumunda tapularına el konulacağına ve mülksüzleştirileceklerine işaret etti.

Tepki toplayan kentsel dönüşüm yasası

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren ve Meclis Genel Kurulunda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 9 Kasım tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kanunla, deprem bölgesinde yıkım kararlarının iptalinin talep edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Rezerv yapı alanı olarak ilan edilecek alanların, yeni yerleşim alanı olarak belirlenmesi şartı kaldırılarak mevcut yerleşim alanlarında hukuksuz olarak rezerv alan ilan edilme yetkisi doğacak. 

Kanunda hak sahiplerinin kararıyla uygulanan tüm işlemlerde, çoğunluk üçte ikiden yarıya düşürülecek.

Riskli yapı tespiti ve yıkım için tahliye işlemi ev sahibi veya kiracıların bulunmaması halinde kapalı kapı ve alanların açılması suretiyle, zorla gerçekleştirilebilecek. 

Riskli alan ilan edilen mahallelerde, mahallelilerin yıldırılması ve tahliyesi maksadıyla yürütülmekte olan elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin durdurulması yetkisi Bakanlık’tan alınarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığına verilecek. 

'Yoksullar kentin daha da çeperine itilecek'

Kanunun yeni halinin bu zamana kadar süren hukuksuzlukları derinleştireceğini ve yasalaştırılacağını belirten Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, soL'a yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde daha çok mağduriyet yaşanabileceğine işaret etmişti.

Yeni yasayla ranta dayalı kentsel dönüşümün herkesi mağdur edebileceğine, bugüne dek belirli mahallelerde öne çıkan hukuksuz uygulamalarin kentin geneline de yayılabileceğine dikkat çeken Köymen, "Bir avuç varsılın yanında geri kalan tüm yoksullar kentin daha çeperine doğru itilecek'' demişti.