Dokuz Eylül Üniversitesi’nden soL’a ikrar gibi ‘taciz olayı’ tekzibi

DEÜ Hastanesi, bir kadının taciz edildiği olayla ilgili soL’un haberini tekzip etti, “bizde darp raporu yok” dedi. Oysa zahmet edip sorsalardı, raporu kendi arşivlerinde bulacaklardı.

Yalçın Cuğ

11 Ekim günü soL’da Yalçın Cuğ imzalı, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde taciz: Hastane yönetimi ve sendika görmezden geldi” başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, bir kadın işçinin başka bir işçinin tacizine uğradığı, tacizci işçiye üniversite idaresi tarafından ceza verilmediği aktarılıyordu.

Haberimizle ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), soL’a bir tekzip metni iletti. Ancak tekzip metni bir yandan üniversitenin, tacize uğrayan işçinin şikayetini araştırmak konusunda kılını kıpırdatmadığını teyit ederken, bir yandan da üniversitenin AKP döneminde alışılmış “sansür” mekanizmasını devreye sokmaya ne kadar istekli olduğunu gözler önüne serdi.

Şaka gibi ama, soL’dan kendi haberine ‘erişim engeli’ talep ettiler

Üniversitenin soL’a ilettiği tekzip metninde, “Habere ilişkin olarak erişim engeli talebi ve tekzip yapılması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz” denildi.

soL Yazı İşleri, DEÜ’den gelen talebi değerlendirdi ve oybirliğiyle reddedilmesine karar verdi.

“Erişim engeli”, AKP döneminde getirilen ve mahkemelerden talep edilen bir usul. Mahkemeler, gerekli gördüklerinde, olayın aydınlatılmasını beklemeksizin haberlere erişim engeli getirebiliyorlar.

‘İşçi bize rapor sunmadı’ diyeceğinize araştırın

DEÜ yönetimi, tekzip metninde, “Haber içeriğinde kadın personelin darp raporu bulunduğu belirtilmekte ise de personel şikayet dilekçesinde darptan yahut darp sonrası alınan rapordan bahsetmemekte olup, darp iddiasına ilişkin idaremizde bilgi ve belge bulunmamaktadır” dedi.

Oysa DEÜ yönetimi, olayın duyulmasını engellemek için gazeteden “erişim engeli” talep etmek gibi absürd yollara girmek yerine sorumluluğunu yerine getirip olayı araştırsaydı rapordan haberdar olacaktı. Zira tacize uğrayan işçinin aldığı ve soL’un da gördüğü darp raporu, bizzat hastane polisinin elinde. DEÜ yönetimi bu ayrıntıları kadın işçiye veya polise sorsaydı, kısacası, olayı araştırsaydı, tüm bilgiler elinde olacaktı.

DEÜ’den gelen tekzip metninin tamamı şöyle (yazım hataları DEÜ’ye aittir):

“AÇIKLAMAMIZDIR

Haberde bahsi geçen kadın personel olay tarihinde Nöroloji Servisinde temizlik personeli olarak çalışmakta olup; şikayet olunan erkek personel ise bu bölümde sabit çalışmamakta  servislerin zemin cilası işini yapmakta zaman zaman Nöroloji Servisine temizlik personeli olarak görevlendirilmektedir. Kadın personelimizin haberde bahsi geçen personel hakkında  verdiği 05.09.2023 tarihli şikayet dilekçesi üzerine idaremiz şikayet olunan erkek personelin savunmasını alarak konuyu ivedilikle İş Yeri Disiplin Kurulu gündemini getirmiş ve 20.09.2023 tarih ve 11 nolu toplantı 1 nolu karar ile "konu ile ilgili hukuksal  süreç  başladığından hukuki sürecin sonucuna göre ilerideki bir Disiplin Kurulu Toplantısında konunun tekrar görüşülmesine" karar verilmiştir. Haber içeriğinde kadın personelin darp raporu bulunduğu belirtilmekte ise de personel şikayet dilekçesinde darptan yahut darp sonrası alınan rapordan bahsetmemekte olup, darp iddiasına ilişkin idaremizde bilgi ve belge bulunmamaktadır.               

Bunların yanı sıra olay sonrası erkek temizlik personelin görevlendirildiği çöp merkezi şikayetçi kadın işçinin çalıştığı birimden farklı bir birim olup; haberde iddia olunduğu gibi burası erkek temizlik personelinin önceki işine kıyasla daha hafif işlerin yapıldığı bir birim olmayıp; hastanemizin tüm evsel ve enfekte atıklarının toplanıp, depolandığı; günün her saati yoğun bir şekilde çalışılan bir merkezdir.                

Şikayetçi kadın işçi tarafından idaremize ibraz olunmuş herhangi bir darp raporu olmaksızın adli makamların takibinde olan ve henüz doğruluğu sübuta ermemiş her türlü iddia ve şikayetin idaremizce adeta yargılama yapılmak suretiyle peşinen çözümlenerek erkek personelin en ağır şekilde cezalandırılması yahut işten atılması beklenilemez.             

İdaremiz kadın personelin şikayeti üzerine disiplin mekanizmasını ivedilikle işleterek gerekli reaksiyonu göstermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ”