15 milyara dayanan bütçe açığı "kriz var" diyor

Ocak-Eylül 2012 dönemi bütçe uygulama sonuçlarını değerlendiren Maliye Bakanı Şimşek, bütçe açığının 14,4 milyar lira ulaştığını belirtti. AKP hükümetinin “yumuşak iniş” söylemi ile hafifletilmeye çalıştığı ekonomik durgunlaşmaya paralel olarak Bakan Şimşek, 2013 yılı için hazırlanan sıkı bütçe tahminlerini açıkladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk 9 ayda bütçe açığını 14,4 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 25,2 milyar lira olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2012 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, 2012 yılsonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Şimşek, 2012 yılı bütçe gelirlerini 362,7 milyar lira, bütçe açığını ise 33,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 15,5 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Mehmet Şimşek, GSYH'nın 2013 yılında 1 trilyon 571 milyar lira, büyüme oranının yüzde 4, yılsonu TÜFE'nin yüzde 5,3, ihracatın 158 milyar dolar, ithalatın ise 253 milyar dolar olarak öngörüldüğünü ifade etti.

İç talepte bir artış beklemediklerini kaydeden Maliye Bakanı, 2013 yılı için bütçe açığının 33.9 milyar TL olduğunu faiz dışı fazlanın ise 19.1 milyar TL olarak öngördüklerini belirtti.

Suriyelilere 400 milyon lira
“Kriz bizi teğet geçti” rahatlığını “ineceksek bari yumuşak iniş olsun” hassasiyetine dönüştüren AKP hükümetinin Maliye Bakanı Şimşek, Suriyeli sığınmacılar için şu ana kadar bütçeden 400 milyon lira kaynak aktardıklarını, fakat belediyelerin ve devletin genel harcamalarının muhtemelen bundan fazla olduğunu söyledi.

Şimşek sigara zammı hakkında konuşmak istemedi
Ayrıca sigara şirketlerini yanlış anlamlar çıkartmamaları için uyaran Şimşek, sigara zammı konusunda ise yorum yapmak istemediğini ifade etti.

Bütçede açık büyüyor
AKP hükümetinin “yumuşak iniş” söylemi ile hafifletilmeye çalıştığı ekonomik durgunlaşma, artan enflasyon, azalan ithalat ve resmi olarak düşürülmeye çalışılsa da artan işsizlik oranlarıyla paralel olarak bütçede açık büyüyor. Bu beklendik durum ilerlemeye devam ettikçe AKP hükümetinin son aylarda azalan bütçe gelirlerini telafi etmek gerekçesiyle emekçi sınıflara yeni zamlar ve özelleştirmeler ile saldıracağı görülüyor. En son yapılan doğalgaz, elektrik, benzin, alkol ve sigara zamları bu durumun en açık göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Emekçilere iktisadi, siyasi ve hukuki açıdan saldırmakta çekinmeyen AKP, adaletsiz vergi sistemi ve çarpık ekonomi politikaları nedeniyle ortaya çıkan bütçe açığının sorumlusu olarak da kamu emekçilerini göstermişti. Daha önce yapmış olduğu bir açıklamada bu yıl bütçe hedeflerini tutturamayacaklarını açıklayan Şimşek, bunun sebebinin kamu emekçilerine yapılan zam olduğunu iddia etmişti. Oysa kamu emekçilerine haziran ayında yapılan zam dolaylı vergi artışları ve gelir vergisinde yapılan düzenlemeyle birlikte zaten geri alınmıştı.

İktidara geldiği 2002 yılından bu yana AKP hükümeti, özellikle de kapitalizmin krizinin etkisiyle birlikte artan bütçe açığını kapatmak için başvurduğu yöntemlere bakınca şunların kullanıldığı görülüyor:

-Dolaylı vergi yüklerini artırmak,
-Özelleştirmelere hız vermek
-Varlık barışı, matrah artışı ve ödeme kolaylıkları gibi af uygulamaları.

KDV ve ÖTV matrah artışının yanı sıra 2B arazilerinin satışından ve kentsel dönüşümden elde edilecek gelirleri dört gözle bekleyen AKP hükümetinin, hâlihazırda devam eden Halkbank, TCDD, Otoyollar ve Başkent doğalgazın özelleştirmelerine hız vereceği söylenebilir.

(soL- Ekonomi)