Yönetmelik değişti: Diyanet'e daha fazla gelir toplama ve harcama yetkisi geliyor!

Yeni yönetmelikle, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, sadece dini yayınlarının yönetimiyle sınırlı olmayan, çok geniş bir alanda özgürce gelir toplama ve harcama yetkisinin yasal ortamı hazırlanıyor.

Kadir Sev

Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan Yönetmelikle 22 Ağustos 2019'da yürürlüğe girmiş olan “Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevlerinin düzenlendiği 633 sayılı yasada, sadece dini yayınları yönetmek üzere döner sermaye işletmesi kurulmasına izin veriliyor. Yasanın 14. maddesi de zaten “Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi” başlığını taşıyor.

Bugün yayımlanan Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği de dayanağını yasanın 14. maddesinden alıyor. Oysa yeni yönetmeliğin hem başlığından hem maddelerinden “dini yayınlar…” sözcükleri ayıklanmış; “döner sermaye işletmesi…” olarak değiştirilmiş.

'Dini yayınlar' ifadesinin çıkarılmasıyla yasal ortam hazırlanıyor

İlk bakışta önceki yönetmelikle benzeştiği görülüyorsa da; “dini yayınlar” sözcüklerinin ayıklanması başka amaçlar güdüldüğünü akla getiriyor.

Döner Sermaye İşletmeleri, 5018 sayılı yasa ile genel ve merkezi yönetim bütçesiyle öngörülen kurallara uymak zorunda olmadıkları için yöneticilerine gelir ve giderlerinde çok esnek davranabilme özgürlükleri tanıyor.

Yeni yönetmelikle, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, sadece yayınlarının yönetimiyle sınırlı olmayan, çok geniş bir alanda özgürce gelir toplama ve harcama yetkisi kullanabilmesinin yasal ortamının hazırlandığını görüyoruz. 


AKP iktidarları devleti dönüştürme konusunda çok ustalaştı. Çıkardığı yasalar ve ikincil düzenleyici kurallar arasındaki ilişkileri-bağlantıları izleyip yorumlayamıyoruz.

Dünkü Resmi Gazete'de Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliği yayımlanmıştı.

Diyanet Haber sitesinde değişiklikler şu sözlerle açıklanıyor:

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, öğrenilmesine yönelik çalışma yapmak, hafızlık yapmak isteyenler için Kur’an kursları ve Kur’an eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, kurs ve merkezlerle ilgili işlemler yürütmek gibi görevleri de üslenecek…

Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açacak, buralarda kalan öğrencilerin giderlerinin karşılanmasını sağlayacak müdürlük, Kur'an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirleyecek müdürlük, Kur'an eğitim merkezlerinde ve camilerde gündüzlü ve yatılı yaz Kur'an kurslarıyla iş ve işlemleri düzenleyecek.

Müdürlük ayrıca hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri, Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmalarını, yurt dışından gelen öğrencilerin Kur'an kurslarında eğitilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri, Kur'an Eğitimi ve Öğretimi Kurulunun sekretaryasını yürütecek.”