Danıştay MEB genelgesinin yürütmesini durdurdu

Danıştay 8. Dairesi, Halk Eğitim Merkezleri'nde açılan SBS'ye hazırlık kurslarının 31 Aralık 2008'e kadar kapatılmasını öngören Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Genelgesi'nin yürütmesini durdurdu.
Pazartesi, 08 Haziran 2009 15:02

soL (HABER MERKEZİ) Danıştay 8. Dairesi, halk eğitim merkezlerinde açılan seviye belirleme sınavlarına hazırlık ve örgün eğitimi destek kurslarının 31 Aralık 2008'e kadar kapatılmasını öngören Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinin yürütmesini durdurdu.

Eğitim İş Sendikası, MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 18 Aralık 2008 tarihli genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Daire, MEB'in savunmasının ardından aldığı kararda, genelgenin 1, 2. ve 3. maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

MEB itiraz ederse, dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda karara bağlanacak.