Hem salgınla hem de AKP ile mücadele: Pandemi günlerinde sorunlar daha da büyüdü…

Salgınla mücadelede en önemli görevi üstlenen sağlık emekçileri, hem salgına hem de AKP’nin güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırma dayatmasına karşı mücadeleyi büyütmekte kararlı. Bugün birçok hastane önünde eylemde olacak sağlık emekçilerinin taleplerini SES Genel Başkanı Gönül Erden ile konuştuk.

Haber Merkezi

Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık emekçilerinden 10 bini Covid-19’a yakalanırken, 36’sı ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık emekçileri yetersiz ekipman nedeniyle salgının başından bu yana oldukça zor koşullar altında çalışırken, bu koşullara bir de yetersiz çalışan sayısı eklenince iş yükü iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Tüm bunlara karşın salgınla mücadelede ellerinden geleni yapan sağlık emekçileri, salgın günlerinde de devam eden adaletsiz ücret uygulamalarına ve güvencesiz çalıştırılmaya tepkili.

Bu koşullara karşı bugün ülke genelindeki hastanelerde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla eylemler gerçekleştirilecek.

'Salgın sağlık emekçilerini vurdu'

Bugünkü eylem öncesi soL’a açıklamalarda bulunan SES Genel Başkanı Gönül Erden, sağlık emekçilerinin yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dile getirdi.

Salgının en çok sağlık emekçilerini vurduğunu, 10 binin üzerinde sağlık emekçisinin salgına yakalandığını belirten Erden, 36 arkadaşlarını salgın nedeniyle kaybettiklerini hatırlattı.

Alınan yetersiz önlemler ve taleplerinin uzun süre karşılanmamasının sonucu olarak bu tablonun ortaya çıktığını belirten Erden, eylemlerde bu duruma da dikkat çekeceklerini dile getirdi.

'Salgın var olan sorunları daha da derinleştirdi'

Salgın öncesinde de var olan sorunlarının salgın günlerinde iyice derinleştiğini aktaran Erden, bu sorunların başında ücret adaletsizliğinin geldiğini dile getirdi.

Sağlıkta uygulanan performans sistemi adaletsizliğine karşı olduklarını, Sağlık Bakanlığı tarafından yaratılan “sağlık çalışanları çok yüksek maaş alıyor” algısının doğru olmadığını aktaran Erden, performans sisteminin sağlık alanında iş barışını ve ekip ruhunu da bozduğunu vurguladı.

'Performans uygulamasını kabul etmiyoruz, insanca temel ücret talep ediyoruz'

Yine döner sermaye uygulamasının da büyük haksızlıklar ve eşitsizlikler yarattığını, büyük ücret farkları oluştuğunu dile getiren Erden, “Biz sağlık emekçileri olarak ‘performans’ uygulaması değil insanca bir temel ücret talep ediyoruz. Bu talebimiz de yoksulluk sınırının üzerinde bir maaştır” dedi.

Güvencesiz çalıştırmaya son verilmeli, yıpranma payı talebi kabul edilmeli

Bütün ek ödemelerin maaşa ve emekliliğe yansıtılmasını da talep ettiklerini dile getiren Erden, diğer taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

Salgınla birlikte ne kadar tehlikeli bir iş yaptığımız bir kez daha görüldü. Binlerce arkadaşımız hastalığa yakalandı, 36 arkadaşımızı kaybettik.  Daha önce de talep ettiğimiz üzere 5 yıla bir yıpranma payı talep ediyoruz. Yine salgın günleri özelinde, salgın sırasında verilen mücadele nedeniyle ek bir yıl yıpranma payı talep ediyoruz.

Salgına karşı canla başla mücadele eden binlere sağlık emekçisinin güvencesiz koşullarda çalıştırıldığını da vurgulayan Erden, “Tüm sağlık emekçilerinin güvenceli ve kadrolu olarak çalıştırılmasını talep ediyoruz. Yine her seçim döneminde vadedilen ancak seçim sonrasında unutulan 3600 ek gösterge talebimizi de bu eylem sırasında yeniden dile getireceğiz. Pandemi zaten var olan sorunlarımızı büyütürken, biz de mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” dedi.