Putin'e göre Bolşevikler 'ulusa ihanet' etmiş!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bolşeviklerin Birinci Dünya Savaşı'nda izledikleri politikanın "ulusa ihanet" olduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunda yaptığı konuşmada Bolşevik partisini, özellikle de "partinin yönetici elitlerini" Birinci Dünya Savaşı'nda izlediği politika nedeniyle "ulusa ihanet" ile suçladı.

Putin, Bolşeviklerin Almanya savaşta yenilmiş olmasına rağmen savaşı kazanmasına izin verdiklerini ve Rusya'nın ulusal çıkarlarına ihanet ettiklerini iddia etti. Putin ayrıca Sovyetler Birliği döneminde de 1. Dünya Savaşı'nın "emperyalist savaş" olarak nitelendirilerek, savaş sırasında Rus askerlerinin gösterdikleri kahramanlıkların sanat ve propaganda alanında görmezden gelindiğini söyledi. Putin, savaşın emperyalist nitelikte olmadığını savundu.

Vladimir Putin bu sözleri Sırbistan'daki 1. Dünya Savaşı'ndan kalma Rus askeri mezarlığının finanse edilmesi üzerine açılan bir tartışmada sarf etti. Bu mezarda, aralarında 124 Çarlık generalinin de bulunduğu 3 bin Rus askerinin naaşı bulunuyor. Putin, mezarlığın fonlanmasından yana olduğunu belirtti.

Bolşevikler, 1. Dünya Savaşı'nı emperyalist bir savaş olarak nitelendirerek, politikalarını "emperyalist savaşı iç savaşa çevirmek" ve tek tek ülkelerdeki partilerin kendi hükümetlerinin yenilgisini savunmak olarak belirlemiş, bu politika ile 2. Enternasyonal partilerinin önemli bir bölümünün kendi hükümetlerine verdiği destekten ayrılmışlardı. Bolşevikler, Ekim Devrimi'nden sonra Rusya'nın Almanya'yla olan savaşına Brest-Litovsk Antlaşması ile son vermiş, gizli askeri anlaşmaları teşhir etmiş ve tazminatsız ve ilhaksız bir barış programını uygulamaya koymuşlardı.

(soL - Dış Haberler)