Boyun Eğme yarın çıkacak yeni sayısıyla Ekim Devrimi'ni selamlıyor

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme'nin 52. sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
Haber Merkezi
Perşembe, 03 Kasım 2016 11:49

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme'nin 52. sayısı yarın çıkıyor.

"Yeni bir cumhuriyet" manşetiyle çıkacak dergide, Büyük Ekim Devrimi'nin 99. yılı selamlanıyor, Komünist Parti Merkez Komite imzalı "6 Kasım 2016" başlıklı bir açıklama yer alıyor.  

Dergide yer alan konu, başlık ve yazarlar şöyle: 

- Proleter devrimin evrensel güncelliği (Aydemir Güler) 

Marksist bilimin, tarihsel maddeciliğin olmazsa olmazı, özünde olanı budur: Tarih, sınıflar mücadelesidir ve mücadelenin kaçınılmaz son etabı işçi sınıfının yeni bir dünyayı kuracak olan mutlak iktidarıdır. Bu hem dünya tarihin hem de geleceğimizi aydınlatan bir doğrudur.

- Sovyet devriminin yıldız tozları: Devrim kadını yüceltti

İşçi sınıfının kurtuluşu insanlığın kurtuluşu olacaktır diyen ilk marksistler her açıdan haklıydı. Sovyet devrimini izleyen yıllarda kadınların yaşadığı devrim bunun kanıtlarından biridir. Çok somut verilerle inceliyoruz. 

- Bir 'yıl dönümü' kutlanırken partili öğrenciler: İşçi sınıfının yolunda!

Komünist Gençlik, sosyalist iktidar mücadelesinde önemli etkiler bırakan "partili öğrenciler" kimliğinin ısrarla savunduğu ilkeleri geleceğe taşımayı hedefliyor. Partili öğrenciler deneyimi, Türkiye'de sosyalizmin iktidar kavgasınının geleceğine ve gençliğin rolüne ışık tutuyor.

- Sosyalizm kavgasının bugünü ve geleceği: Liseliler

Liselerde gericiliğe ve sermaye düzenine arşı verilen kavganın, ülke sathında sosyalizm programıyla yürüyen tarihsel mücadeleyle sıkı bir bağ taşıdığı gerçeği en başa yazılmalı. Bugün Solcu Liseliler'le süren ve temelleri Okul ve Ülke dergisiyle atılan lise çalışması deneyimi, okulların ve sınıf siyasetinin nasıl yan yana geleceğinini örneğini oluşturuyor. 

- SSCB ve Türkiye Cumhuriyeti: İki trajedi (Kemal Okuyan) 

Sovyetler Birliği'nde 1991'de çözülüşten çok değil birkaç ay önce dürüst, inanmış ve belli sorumlulukları olan Sovyet komünistleri böyle diyordu: "Ülkede istikrarsızlık istemiyoruz, düşmanlarımız bizi sokağa çekmeye çalışıyor ama bütün temel kurumlar elimizde. Görüntüye aldanmayın, o kadar da merak edilecek bir şey yok."

- Cumhuriyet'in burjuvaları cumhuriyete neden saldırdı? (Mehmet Kuzulugil) 

"Halkın dinsel değerlerinini bastırıldığı" gibi önermeler, basitçe inanç özgürlüğü, laiklik gibi terimlerle çizilen alanda bir liberal saldırıdan ibaret değildir. Bu saldırı genel olarak "devrimcilik" fikrinin ve devrimci yöntemlerin kendisini hedef almaktadır. 

- Kızıl bayrak altında yeşeren bir kültür: Ekim Devrimi ve Kürtler (Özkan Öztaş) 

Ekim Devrimi'nin ardından yapılan ilk nüfus sayımlarına göre Kürtlerin SSCB'deki sayıları 200 bin civarında. Bu 200 milyonluk bir coğrafyada göz ardı edilebilecek bir sayı ama Kürtler Sovyetler'de tarihlerinde en muktedir oldukları dönemlerden birini yaşadılar. 

- Komünistlerin uluslararası toplantısı yapıldı

18. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Hanoi'de yapıldı. Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen IMCWP toplantısının ev sahipliğini Komünist Parti üstlenmişti. Bu yılki toplantı 48 ülkeden komünist ve işçi partilerinini katılımıyla gerçekleştirildi. 

- Gelenek 30 yaşında

1986 yılında bu sözlerle yola çıkmıştı Gelenek: Gelenek, arama gereğini duyanlara ve aramasını bilenlere sağlayabileceği güçlü silahlarla, geçmişten günümüze uzanıyor. Gelenek, yaratıcı bir baştan değerlendirme sonucu kazandığı zenginlik ve tutarlılıkla geleceğe iyimser gözlerle bakmanın koşullarını oluşturuyor.