Avrupa Komünist İnisiyatifi'nden Fransa'daki işçilerle dayanışma açıklaması

Avrupa Komünist İnisiyatifi bir açıklama yayımlayarak Fransa'da emekçilerin, Macron hükümetinin işçi düşmanı politikalarına karşı mücadelesini ve ülkedeki yeni grev dalgasını selamladı. Açıklamada 'Fransız işçilerinin geliştirdiği irade ve deneyim ile Avrupa işçilerinin örgütlülüğünü güçlendirme çağrısı yapıyoruz' denildi.
soL - Dış Haberler
Perşembe, 23 Ocak 2020 14:54

Avrupa Komünist İnisiyatifi, bir açıklama yayımlayarak Fransa'da işçilerin devam eden mücadelesini ve güncel grevleri selamladı. İnisiyatif, Macron hükümetinin işçi düşmanı baskı politikalarını mahkum etti ve "Avrupa işçilerinin örgütlülüğünü güçlendireceğiz" dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Avrupa Komünist İnisiyatifi Sekretaryası Fransa’daki işçilerin grevleri ile enternasyonalist dayanışmasını ifade eder. Macron hükümetinin politikalarıyla tasfiye edilmeye çalışılan, sosyal sigorta, emeklilik ve diğer işçi haklarının savunusu için  22 ve 24 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan yeni grev dalgasını selamlar.

Fransa’daki işçiler, Macron hükümeti, Avrupa Birliği ve sermaye gruplarının emeklilik yaşının yükseltilmesi, emekli maaşlarının sadakaya dönüştürülmesi ve sosyal güvenlik katkı ve sigorta fonlarındaki rezervlerin sermaye gruplarının kumar oyunu haline getirilmesi anlamına gelen emek karşıtı politikalarına karşı grevler ve çeşitli örgütlenmelerle mücadele etmektedir.

SERMAYE İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİ ORMAN KANUNLARINA BAĞLIYOR

Hükümetin ücretler, emekli maaşları ve Sosyal Güvenlik hakkına yönelik saldırısı sadece Fransa’daki işçileri değil bütün ülkelerin işçilerini ilgilendirmektedir. Çünkü sermaye istihdam ilişkilerini orman kanunlarına bağlamak suretiyle emek ve sosyal güvence hakkı olmayan esnek, ucuz ve dağınık işçilerden oluşan bir istihdam ortamı yaratarak kârlılığını arttırmak istemektedir.

Macron hükümetinin işçi sınıfına karşı giriştiği sert baskı politikalarını, iftira ve karalama kampanyalarını kınıyoruz.

Fransız hükümetinin, paketin temeline dokunmadan yürürlüğe sokmak istediği gerici uygulamaları dayatmak için uyguladığı manevralar ve şantaj yenilgiye uğratılmalıdır.

FRANSIZ İŞÇİLERİN DENEYİMİ TÜM AVRUPA'YA ÖRNEK OLACAK

Çağdaş sigorta-emekli maaşı uygulamaları ve işçi hakları için Fransız işçileri başta olmak üzere tüm ülkelerin işçileri ile olan dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Hâlihazırda hayata geçmiş veya yakın gelecekte dayatılacak olan benzer uygulamalara karşı Fransız işçilerinin geliştirdiği irade ve deneyim ile Avrupa işçilerinin örgütlülüğünü güçlendirme çağrısı yapıyoruz.

Zenginliğin yaratıcısı işçilerdir ve bu zenginliğin tek sahibi de işçiler olmalıdır.

Yaşasın Fransız işçilerin mücadelesi!"