CHP’li belediye Cengiz İnşaat’a arsa satışı yaptı, Oda onayladı: Harita Mühendisleri'nde kriz çıktı

CHP’li İzmir Karşıyaka Belediyesi, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’a arsa satışı yapınca konuya ilişkin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden ‘satış işlemi uygundur’ açıklaması geldi. Odanın bu açıklamasına genel merkezden tepki geldi.

Haber Merkezi

CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin İzmir’de Cengiz İnşaat’a yaptığı arsa satışı tepki konusu olurken, sürece ilişkin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile odanın Genel Merkezi arasında açıklama krizi çıktı.

İzmir Şubesi'nin açıklamasında Cengiz İnşaat'a yapılan satışın "ilgili yasalar kapsamında yapıldığı" ifade edildi.

Genel Merkez ise açıklamasında şubeden yapılan açıklamayı "talihsiz" olarak nitelerken, "Öyle ki; söz konusu açıklamada yer alan işlemin yalnızca teknik açıdan ve ilgili mevzuat açısından doğru olup olmadığının incelenmesi, kentin çıkarlarından ve kamu yararından söz edilmemesi, konunun sebep-sonuç ilişkisinden arındırılması, yaşam alanlarımıza yönelik işlenen kent suçlarının arttığı son yıllarda TMMOB ve bağlı meslek odalarıyla birlikte bu suçlara karşı yoğun bir mücadele verilirken ve söz konusu taşınmazda yeni bir kent suçunun işleneceği tartışmaları gündemde iken Şubemizce bu şekilde eksik bir görüşün kaleme alınması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi süreç, Odamız iç işleyişi açısından doğru yürütülmemiştir" ifadesini kullandı.

Neler oldu?

Karşıyaka Belediyesi Mavişehir'de denize sıfır arazideki 2 bin 293 metrekarelik hissesini Cengiz İnşaat'a satarken, bu satış tepki çekti.

1 Kasım 2019’da Belediye Meclisi kararıyla borç yükünü azaltma gerekçesiyle Mavişehirde yer alan konut imarlı arsadaki hisse satıldı. Satış için kıymet takdir komisyonunun 15 Kasım 2019 tarihli raporunda söz konusu hisse için 32.102.140 TL bedel tespit edilmişti. Cengiz İnşaat’ın itirazının ardından özel bir gayrimenkul değerleme şirketinden alınan değerleme raporuna istinaden belediyenin hissesi 20.000.000 TL bedel ile satıldı. Belediye hissesinin Kasım ayında belirlenen bedelin 12 milyon TL altına AKP ile yakınlığı bilinen Cengiz İnşaat’a satılması tepki çekti.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, “Bahsi geçen arsa 2012 yılında Emlak konut tarafınca ilgili inşaat şirketine satılmıştır ve 3 parselin o tarihlerde birleştirilmesi sonucu belediyeye pay ayrılma zorunluluğu doğmuştur ve bu şekilde belediye pay sahibi olmuştur” denilirken, “Bahsi geçen arsa payı ilgili kanun nedeniyle belediyenin tek başına kullanabileceği veya satabileceği bir alan değildir. Mevzuat gereği ancak anlaşma yoluyla veya mahkeme kararıyla sadece diğer pay sahibine satılabilir. Arsa payı satışı kesinlikle değerinin altında bir satış değildir. Mahkeme yoluyla satış durumunda mevcut piyasa koşulları nedeniyle daha düşük bir bedelle satış olasılığı yüksektir” ifadesi kullanıldı.

HKMO İzmir: Yasalar kapsamında yapıldı

Belediyenin bu açıklamasının ardından Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden de bir açıklama gelirken, satış işleminde sorun olmadığı öne sürüldü ve şöyle denildi:

Bahse konu parselin bulunduğu alan Valilik Makamının 25.11.2011 tarihli işlemi ile Toplu Konut Alanı olarak belirlendiği ve bu alanın toplu konut alanı olması sebebi ile imar planı yapma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğu tespit edilmiştir.

İmar uygulaması işlem adımları kanunu yükümlülükler getiren bütüncül uygulamalar olup bahse konu taşınmazlar üzerinde yapılan imar planı uygulaması ilgili yasalar kapsamında yapıldığı Harita ve Kadastro Mühendisler Odası İzmir Şubesi olarak kamuoyuna saygıyla sunulmaktadır.

Genel Merkez’den tepki: Odamızın görüşlerini yansıtmıyor

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin yaptığı açıklamaya yanıt veren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezi, şube yönetimi tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

"Söz konusu Şube görüşü metninin TMMOB ve HKMO’nun benimsediği, savunduğu ve mücadele ettiği değerler ışığında incelendiğinde; Odamızın görüşlerini yansıtması söz konusu değildir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kent suçlarına karşı mücadele...'

Öyle ki; söz konusu açıklamada yer alan işlemin yalnızca teknik açıdan ve ilgili mevzuat açısından doğru olup olmadığının incelenmesi, kentin çıkarlarından ve kamu yararından söz edilmemesi, konunun sebep-sonuç ilişkisinden arındırılması, yaşam alanlarımıza yönelik işlenen kent suçlarının arttığı son yıllarda TMMOB ve bağlı meslek odalarıyla birlikte bu suçlara karşı yoğun bir mücadele verilirken ve söz konusu taşınmazda yeni bir kent suçunun işleneceği tartışmaları gündemde iken Şubemizce bu şekilde eksik bir görüşün kaleme alınması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi süreç, Odamız iç işleyişi açısından doğru yürütülmemiştir. 

Odamız adına kamuoyuna yapılacak açıklamaların ve teknik görüşlerin ilgili teknik komisyonlarımızın ve Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulması genel esastır. Oysaki Şubemizce yapılan açıklamada yer alan  "Bu hususta son dönemde basına yansıyan ve farklı spekülasyonlara sebep olan paylı mülkiyete konu 25470 ada 2 no`lu taşınmaz Karşıyaka Belediyesi ve Cengiz İnşaat. San. ve Tic. A.Ş. arasındaki söz konusu imar uygulaması ve süreçleri odamızca teknik açıdan incelenmiştir." ifadesinde yer aldığı gibi bir durum söz konusu olmayıp ilgili konu, Odamız Genel Merkezi ve teknik komisyonları ile paylaşılmamıştır. 

Şubemizce eksik değerlendirmelerle hazırlanan bu talihsiz görüş metni, TMMOB ve Odamızca benimsenen toplumcu mühendislik değerleri ve kamu yararı ilkesi ile örtüşmemektedir. Konuya dair Oda Yönetim Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup söz konusu metnin Odamız nezdinde bir geçerliliği yoktur.