Sinemada sansür teklifi komisyondan geçti

Sinemada sansürü kurumsallaştıran yasa teklifi dün Meclis komisyonunda kabul edildi. Teklifle ilgili değişiklik talep eden 75 film yönetmeni tarafından yayımlanan bildiriye daha önce imzasını atan Yılmaz Erdoğan, bildirideki 'birkaç yapıcı değişiklik önerisinin maksadını aşan bir şekilde sunulduğunu' ileri sürerek yasa değişikliğini olumlu bulduğunu söyledi, Kültür Bakanı'na teşekkür etti.
Perşembe, 10 Ocak 2019 09:38

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif desteklenecek yerli filmleri belirlemek üzere “destekleme kurulları” oluşturulmasını öngörüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin başkanı olacağı bu kurullarda karar yetkisi de hükümetin temsilcisi 4 kişide olacak.

Teklife göre, desteklenecek yerli filmleri belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere “destekleme kurulları” oluşturulacak.

YETKİ HÜKÜMETTE

Destekleme kurulları, ilgili alan meslek birlikleri tarafından belirlenecek üç sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim veren bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek üç üye ve bir bakanlık temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Bakanlık temsilcisi, kurulun başkanı olacak. Dört kişinin oyuyla karar verebilecek olan kurullarda tüm karar hakkı hükümet temsilcilerinde olacak.

KOMİSYONDAN GEÇEMEYENLER GÖSTERİME SUNULAMAYACAK

Teklife göre Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu da oluşturulacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, ilgili alan meslek birlikleri tarafından önerilen sektör temsilcileri arasından bakanlık tarafından belirlenecek iki üye, film yapımcıları, dağıtımcıları ve yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri arasından bakanlıkça belirlenecek iki üye olmak üzere 8 üyeden oluşacak. Ancak komisyon beş kişi ile karar alabilecek. Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak “18+” yaş işaretiyle gösterilebilecek.

YILMAZ ERDOĞAN ÇARK ETTİ: BAKANA TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz günlerde aralarında Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Semir Aslanyürek’in de olduğu 75 film yönetmeni tarafından imzalanan bir bildiride "komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz" önermesinin tekliften çıkarılması istenmiş, destekleme kurullarının oluşturulmasında sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesi maddesinin de düzeltilmesi talep edilmişti.

Bildirinin imzacılarından biri de Yılmaz Erdoğan’dı. Kültür Servisi adlı sitede bildiriyle ilgili haberde "Yönetmenlerden bakanlığa ‘yeni yasa’ eleştirisi: Sansürcü ve yasakçı" denilmişti. 

Yılmaz Erdoğan haberin ardından "Film yönetmenleri bildirisini imzalamam sonrasında Kültürservisi.com'da hakkımda çıkan habere istinaden" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bildiriyi imzaladığını ancak “birkaç yapıcı değişiklik önerisinin maksadını aşan bir şekilde sunulduğunu” ileri sürerek yasa tasarısını olumlu bulduğunu söyledi.

Yılmaz Erdoğan şöyle dedi: “Bir gece önce TRT Haber’de bu yasa tasarısını olumlu bulduğumu, tasarının sinemamızın en acil sorunlarını çözecek nitelikte olduğunu söyledim ve yasa tasarısını hazırlayan sayın Kültür Bakanımız ve ekibine teşekkür ettim ve ediyorum. Bakanlıkça önü açılmış ve diyalog yoluyla geliştirilebilecek olumlu sürecin, sert medya manşetleriyle riske edilmesini doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum.”