Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu: Hastalıkları durdurabilir, geri püskürtebiliriz

Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu bir açıklama yayımlayarak Covid-19 salgınıyla mücadele eden tüm halklarla dayanışmasını dile getirdi. Açıklamada, Federasyonun üyesi olan tüm bileşenler dayanışmaya davet edilirken, özellikle Çin ve Küba’ya bilimsel bilgilerini ve kaynaklarını paylaştıkları ve sağlık çalışanlarını başka ülkelerde görevlendirerek dayanışma sağladıkları için teşekkür edildi.

Haber Merkezi

Komünist Kadınlar’ın da bir parçası oldukları Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu (WIDF) salgınla ilişkili bir bildiri yayımladı. Bildiride, halihazırda açlık ve yoksulluk çeken, küresel finans kuruluşlarının yaptırımları ve borç batağında ayakta kalmaya çalışan, özelleştirmelerin yaygınlaşması ve kamusal harcamaların kısıtlanması sonucu vatandaşlarına yeterli sağlık hizmeti sunamayan ülkelerde salgının faturasının daha ağır olduğu belirtildi. Ayrıca, askeri işgal altındaki Filistin ve kanlı bir savaş içindeki Suriye gibi ülkelerde de salgının etkilerinin daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ABD emperyalizminin salgın durumunda bile saldırganlığından vazgeçmediği, silahlanmaya devam ettiği ve kendisine boyun eğmeyen ülkelere karşı silahlı savaşa, ticari savaşa ve medya yoluyla saldırganlığa devam ettiği belirtilerek, ABD’nin bu tutumu kınandı. Federasyon, ayrıca Türkiye, El Salvador ve Bolivya’da olduğu gibi, hükümetlerin ve aşırı sağcı güçlerin bireysel ve toplumsal hakları ihlal eden kısıtlamalara gittiklerinin, Macaristan’da yasa ve anayasanın hiçe sayıldığının, hükümetlerin salgının gerektirdiği geçici kısıtlamaları fırsat bilerek bunları sürekli hale getirmeye çalıştıklarının da altını çizdi.

Salgının maliyetinin toplumun her kesimi tarafından eşit biçimde ödenmediği, tersine işçi sınıfının, kadınların, etnik toplulukların ve toplumun en dayanıksız kesimlerinin bu maliyeti daha fazla ödediği söylenen açıklamada, Federasyon kadınların pandemiyle savaşta en önde olduklarını ve diğer bireylerin izolasyonda yaşamasını sağlayan gerekli bakımı sağladıklarını özellikle vurguladı.

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Tüm dünyada kadınlar mücadelede bir araya geldi.

Bir araya gelen kadınlar sadece şimdiki krizin zararını tamir etmek için değil, gelecekteki krizleri de önlemek için etkin, küresel ve toplumsal tepki inşa etmeye kararlılar.

Gıda güvenliği için mücadele edelim; barınma hakkı için, özelleştirmeler nedeniyle tehdit edilen su kaynaklarına ulaşım için, eğitim için, sağlık için, çevrenin korunması için, göçmenler ve marjinalize edilmiş etnik toplulukların hakları için mücadele edelim; savaşları durdurmak ve küresel silahsızlanma için mücadele edelim. Hastalıkları durdurabilir ve geri püskürtebiliriz; insan ve toplum ilişkilerinin eşitlik, dayanışma, sosyal adalet ve barış üzerinde şekillendiği farklı bir dünyaya giden yolu açabiliriz.”