Hani faturalar ertelenecekti? Daha yüksek geliyorlar!

Torba Yasa ile elektrik faturalarının ertelenmesi ve gecikme faizlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödenmesinin yolu açılmıştı. Ancak faturaların ertelenmesi bir yana elektrik ve doğalgaz faturaları yüksek gelmeye başladı.

Turgut Yıldız

26 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan torba kanun kapsamında yapılan bir düzenlemeyle faturalarının ertelenmesinin ve erteleme durumunda oluşacak gecikme faizlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanmasının yolunu açılmıştı. Yasal düzenlemenin akabinde yandaş medyada faturaların erteleneceğine dair haberler dolaşmaya başlamıştı.

Düzenlemenin ardından EPDK açıkladığı bir kararla salgın nedeniyle sayaç okumasının riskli olduğu bölgelerde elektriğin perakende satışı ve doğalgaz dağıtım şirketleri için kıyasen fatura düzenlenmesinin önünü açmış, erteleme bir yana şirketlere oturdukları yerden fatura kesmesine olanak sağlamıştı.

Erteleme beklerken kabarık faturalar geldi

Yurttaşlar faturaların ertelenmesiyle bir nebze olsun nefes almayı umarken bu ayki faturaların gelmesiyle birlikte elektrik ve doğalgaz faturalarının yüksek olduğu pek çok mecrada dile getiriliyor. Kıyasen fatura uygulamasının yaygın olarak uygulanmadığı bu ay da okuma yapılarak fatura kesildiği biliniyor. Bazı yurttaşlar ortalama kullanım bedeline göre kesilen faturaları yüksek bulurken böylesi durumlarda yurttaşların mutlaka elektrik ve doğalgaz faturalarını kontrol etmesi, bir önceki ayın tüketimiyle kıyaslaması ve itiraz etmesi gerekiyor. 

EPDK’nın çıkardığı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre elektrik faturası geçmiş ayın faturasına kıyasla yüzde otuzdan fazla artmışsa tüketici, bir önceki ayın faturası kadar ödeme yapıp itiraz etme hakkına sahip. Burada şirketlerin herhangi bir yaptırım uygulama hakkı bulunmuyor.

Özellikle elektrik faturaları esas olarak üretim şirketi, iletim şirketi, dağıtım şirketi ve perakende satış şirketinin kârları ve vergilerden oluşuyor. Bir eve gelen ortalama 100 liralık bir faturada yaklaşık olarak 50 lira tüketim bedeli, 30 lira dağıtım bedeli, 20 lira ise vergi tutarı olduğu söylenebilir.

Öte yandan elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenememesi sebebiyle kesilmemesini yönünde pek çok çağrı yapılmasına rağmen hükümetin bu konuda henüz bir yasal düzenleme yapmaması dikkat çekiyor.