'Türkiye tehdit altındadır, halkımız için tehdit AKP'dir'

25 Eylül sabahı HDP'yi hedef alan gözaltı dalgası hakkında Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, hukuksuz operasyonu savunanların 'Türkiye’nin tehdit altında' olduğunu söyledikleri hatırlatıldı ve halk için tehdidin AKP iktidarı olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi

Türkiye 25 Eylül gününe bir gözaltı dalgasının haberleriyle girdi. 2014 yılına ait bir soruşturma dosyasına bağlı olarak yapıldığı öne sürülen gözaltılar, HDP yöneticilerini, eski milletvekillerini ve eski yöneticilerini hedef alıyordu.
Konuyla ilgili Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından soL’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanı’na hakaretten binlerce kişi mahkum oldu bu ülkede. Yetmedi, şimdi “damat” diyene soruşturma açılabiliyor.

Henüz 1,5 yıl önce halk tarafından seçilmiş HDP’li belediyelere ardı ardına kayyum atandı, parti yöneticilerinin büyük bölümü tutuklandı. Altı-yedi yıl öncesinin olayları, bir kısmı daha önce soruşturulmuş olsa da, yeniden dava konusu ediliyor.

Savunma hakkı büyük ölçüde ortadan kaldırıldı, yargı iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye, hukuksuzluğa alıştırıldı.

'Doğrudur, Türkiye tehdit altındadır'

Bütün bunlar “Türkiye’nin tehdit altında” olması ile gerekçelendiriliyor. Doğrudur, Türkiye tehdit altındadır.

Türkiye’yi ülkenin üzerine aç sırtlanlar gibi üşüşmüş, daha fazla kâr etme hedefinden başka bir şey düşünmeyen büyük tekeller tehdit etmektedir. AKP, açgözlü o tekellere 18 yıldır hizmet etmektedir.

Türkiye’yi başta ABD olmak üzere güçlü emperyalist ülkeler tehdit etmektedir. AKP o emperyalist ülkelerle kâh işbirliği yapmakta, kâh pazarlığa oturmaktadır. Bazen de, aynı ülkelerle arkasını getiremeyeceği gerilimler yaratmaktadır. Başından beri emperyalist ülkelere alan açan, ABD ile stratejik ortaklık geliştirmeye çalışan, Türkiye’yi Avrupa Birliği aldatmacasına teslim eden siyasi iktidarın bugün öne çıkardığı “millilik” ve “yerlilik” söylemlerinin altı boştur.

Türkiye’yi Osmanlıcılık ve imparatorluk sevdası tehdit etmektedir. Emperyalizm kötü bir şeydir ama emperyalist olmaya çalışmak da kötüdür. Hükümet başka ülkelerin iç işlerine müdahale ederek, başka ülkelerin topraklarına asker yollayarak halkımızın yurtseverlik duygularını kendi çıkarları doğrultusunda istismar etmektedir.

Türkiye’yi Cumhuriyetle, laiklikle, bilimle, sanatla, kadınla kavgalı olan gericilik tehdit etmektedir. 15 Temmuz’da Amerikancı darbe girişiminde patlayan cerahat, AKP’nin ve önceki iktidarların eseridir. Her gün hâlâ onlarca kişi bu cerahata bulaşmış oldukları için gözaltına alınmakta ama tehdit ortadan kaldırılamamaktadır. Çünkü tarikatın, cemaatin iyisi yoktur. 

'AKP iktidarının kimseyi suçlamaya, itham etmeye hakkı yok'

Türkiye’yi ve halkımızı ülkede bugünkü düzenden çıkarı olan küçük bir azınlık tehdit etmektedir. Hükümet iç ve dış politikasıyla, eğitim ve sağlıkta yarattığı tahribatla, tüccar zihniyetiyle, özelleştirme denen talan ve yağma süreçleriyle, adaleti tamamen ortadan kaldıran yargı operasyonlarıyla, Kürt ve Alevi açılımı adını verdiği aldatmacalarla bu azınlığın çürümekte olan gemisinin dümeninde durmaktadır.

AKP iktidarının son tutuklama ve operasyonlarda olduğu gibi kimseyi suçlama, itham etme hakkı bulunmamaktadır.

Aksine, asıl AKP iktidarı halkımız için tehdittir.