Küba, Amerika Devletler Örgütü (OEA) ve Yeni Latin Amerika

14/06/2009 Pazar
Küba, Amerika Devletler Örgütü (OEA) ve Yeni Latin Amerika

1962'de Küba'nın Örgüte adaylığını ortadan kaldıran utanç verici kararın geri alınması hakkındaki tartışmaların gündemde olduğu Amerika Devletler Örgütü (OEA) Genel Meclis toplantıları Honduras'ın San Pedro Zula şehrinde 3 Haziran Çarşamba günü sona ermiştir.

Toplantı, Latin Amerika'da yeni bir durumun mevcut olduğunu da kanıtlamıştır, çünkü bahsi edilen kararın geri alınmasına şartlar koşmak üzere Amerikan Dışişleri Bakanı Bayan Hillary Clinton'un başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri heyetinin çabaları ve baskıları işe yaramamıştır, Latin Amerika ve Karaip ülkeleri, bu haksız olayın, tarihinden tamamıyla silinmesi gereken bir olay olduğuna karar vermişlerdir.

Buna karşın, bu toplantıda ortaya koyulan en önemli husus ise, Soğuk Savaş dönemlerinden kalma, Amerika Birleşik Devletlerinin Küba'ya karşı yürüttüğü savaşın bir parçası olarak ekonomik cezai ablukaya da son verilmesini talep ederek, bunu Küba'ya karşı işlenen utanç verici bir olay olarak nitelendiren Başkanların yaptıkları konuşmaların içerikleri ve vurgusu olmuştur. Honduras Başkanı, Küba halkını direnişin ve onurun tek örneği olarak nitelendirmiş ve şu anda kıtada bir çok ülkenin de paylaşmakta olduğu seçimin, demokrasinin diğer bir yolu, sosyalizm yolunu seçtiği için bu şekilde asla cezalandırılmaması gerekirdi, demiştir.

Toplantıya katılanlar arasında Küba'yla diplomatik ilişkisi mevcut olmayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir, bu da katılımıcıların yorumladığı üzere büyük gücün kıta politikasından dışlandığının göstergesidir.

Küba, artık Washington'un buyruklarına itaat etmeyen halkların yeni egemen rızasının bir göstergesi olan, kardeş Latin Amerika ülkelerinin tarihte görülmemiş bir şekilde bir jest yapmak üzere aldıkları karardan memnuniyet duyduğunu, ama aynı zamanda da, Amerikan Emperyalizminin çıkarlarını sağlamak üzere çok uzun bir suç ortaklığı tarihine sahip, tüm itibarını yitirmiş örgüte, OEA'ya, yeniden üye olmayacağını çok açık bir şekilde açıklamıştır.

1962'de Küba'ya yaptırım uygulayan OEA, işledikleri sayısız cinayetle, Latin Amerikalı faşist diktatörlüklerle işbirliği ve suç ortaklığı politikası yürütmüştür. Asla ABD'nin Küba'ya uyguladığı Devlet Terörizmini mahkum etmek üzere bir önlem almamıştır ne de ilerici hükümetlere yapılan Merkezi İstihbarat Dairesinin (CIA) beslediği darbeleri mahkum etmiştir diğer ülkelerin maruz kaldığı kirli savaşları da terörizmle mücadele etmek suçundan Amerikan hapishanelerinde uzun yıllar haksızca hapse mahkum edilen beş Kübalı hakkında da tek bir laf dahi edilmemiştir.

OEA, Soğuk Savaş dönemi başlarında, Amerika Birleşik Devletlerinin hakimiyet kurma aracı olarak kurulmuştur ve yarım yüzyılı aşkın bir süredir de bu utanç verici görevini yerine getirmiştir. Tam da bu sebepten ötürü Yankee Hükümetinin "Sömürge Bakanlığı" sıfatı yakıştırılmıştır. Küba, Latin Amerika ve Karaip ülkelerinden bir grupla beraber, Kuzeydeki gücü içermeyen ve sadece halklarımızın çıkarlarını temsil eden yeni bir örgütün kurulmasından yanadır. Er ya da geç bu amaca ulaşılacağından eminiz.

San Pedro Zula'da OEA'nın mezarı kazılmaya başlanmıştır ve bölge halklarının ve hükümetlerinin, bu miadını dolduran ve kokuşmuş oluşumu tarihe gömmesi için uzun zamana ihtiyacı yoktur.