Emperyalizmin ve Oligarşinin Latin Amerika ve Karayipler’deki Öncelikli Hedefi: ALBA

09/02/2010 Salı
Emperyalizmin ve Oligarşinin Latin Amerika ve Karayipler’deki Öncelikli Hedefi: ALBA

İnsani yardım kılıfı altında saklanmaya ne kadar çalışılırsa çalışılsın, çok sayıda ABD askerinin Haiti’ye yerleştirilmesinin, ABD’nin Karayipler bölgesindeki stratejik konumunu iyileştirmek için takip ettiği jeopolitik hedef ve çıkarlardan başka bir açıklaması bulunmuyor. Karayipler bölgesi son yıllarda ALBA’nın (Latin Amerika için Bolivarcı Alternatif) bölgesel bütünleşme ve bağımsız kalkınma projeleriyle etkisini hissettirmeye başladığı bir bölgedir.

ALBA projesi, Küba’nın girişimleriyle başlatılan işbirliği projeleri kapsamında önemli ilerlemeler kaydeden, büyük acılar çekmiş bu Karayipler adasında halkın geri kalmışlıktan ve sefaletten kurtulması için gereken sürdürülebilir kalkınmanın temellerini yaratmanın yollarını arıyordu. Söz konusu geri kalmışlık ve sefaletin sebebi, Haiti’nin önce Avrupalı güçler ve ardından ülkeyi uzun yıllar boyunca askeri işgali altında tutan veya kanlı diktatörlükler yaratan ABD tarafından kolonyal ve emperyalist sömürüye tabi tutulmuş olmasıdır.

Haiti, ALBA’nın gözlemci üye ülkelerinden biri olarak son yıllarda pek çok işbirliği projesinden faydalanmaktaydı. Venezuela bu ülkeyi Petrocaribe projesine dâhil etmiş ve böylece imtiyazlı fiyatlara petrol elde etmesini sağlamıştı. 900’ün üzerinde Haitili genç, pek çoğu tıp alanında olmak üzere Küba üniversitelerinden meslek sahibi olarak mezun oldu bir başka 600 öğrenci ise halen Küba üniversitelerinde eğitimine devam etmektedir. Küba’nın gözetiminde yürütülen okuma yazma kampanyasında 160 bin Haitili okuma yazma öğrenmiştir. Modern ekipmana sahip hastanelerin kurulmasını da içeren tıbbi bakım projeleri, ülkedeki 137 bölgeden 127’sini kapsayacak şekilde uygulamaya sokulmuş ve bu projeler yaklaşık 400 Kübalı hekim ve sağlık teknisyeninin desteğini almıştır.

ALBA, aralarında balıkçılık, enerji, altyapı, havacılık, iletişim ve konut sektörünün de yer aldığı önemli sektörlerde kalkınma projeleri yürütüyordu.

ALBA, dört ada ülkesinin - Antigua ve Barbuda, Dominika, San Vicente ve Granadinler ile Küba - üye olduğu Karayipler’de kayda değer bir etki kazanmıştır. Haiti gözlemci statüsüne sahiptir. Venezuela, Ekvador, Bolivya ve Nikaragua ile birlikte bu ülkeler, geçmişte tüm kıtayı yağmalayan gerici oligarkların ve hele de kıtayı arka bahçesi gibi yöneten yanki emperyalizminin görmezden gelemeyeceği yeni ve bağımsız bir bölgesel siyasi faktör teşkil etmektedir.

Haiti’nin askeri açıdan tekrar işgal edilmesi niyetinin gerisinde, bu durumun tersine çevrilmesi amacıyla Vaşington’da hazırlanan planlar yer almaktadır. Tıpkı Honduras’ın meşru hükümetine karşı gerçekleştirilen askeri darbede, Kolombiya’da askeri üslerin kurulması kararında, Venezuela’yı hedef alan provokasyonlarda, ALBA’yı oluşturan bağımsız hükümetleri hedef alan karalama kampanyaları ve istikrarsızlaştırma girişimlerinde olduğu gibi…