Küba: 50 Yıllık Sosyalist Devrim

31/12/2008 Çarşamba
Küba: 50 Yıllık Sosyalist Devrim

Ge&ccedilen y&uumlzyılın 90&rsquolı yılları başlarında, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa sosyalizmin yıkılması karşısında heyecanlanan İmparatorluğun &oumlnemli d&uumlş&uumln&uumlrleri, doğanın ya da ilahi g&uuml&ccedillerin belirlediği ka&ccedilınılmaz bir şartmış gibi, &oumln&uumlm&uumlzde vahşi kapitalizmden başka bir yolun olmadığı h&uumlkm&uumlne vararak, &ldquotarihin ve ideolojilerin sonunun&rdquo geldiğini ilan ettiler. &nbsp

Bununla beraber, aynı d&uumlş&uumln&uumlrler, XXI. y&uumlzyılda iktidarın, tek kutuplu bir d&uumlnyaya h&uumlk&uumlmdar olacak s&uumlper g&uumlc&uumln Washington&rsquodan &ccedilıkacağına dair tartışmasız inancı da kabul ettirmeye &ccedilalışarak, &ldquoYeni Amerikan Y&uumlzyılı&rdquo teorisini hazırladır. &nbsp

Bu teorilerle halkları teslim olmaya, silahlarını ellerinden almaya, bozgunu kabul ettirmeye, zaten herşeyin kaybedildiği bu y&uumlzden de m&uumlcadele etmeye devam etmenin artık m&uumlmk&uumln olmadığı inancını işleyerek &ccedilalışıyorlardı. &nbsp

Bu iyimser emperyalist davranışlarla yirmi yıla yakın bir s&uumlreyi geride bıraktık ve g&oumlr&uumlld&uumlğ&uuml kadarıyla da tarih bu istekleriyle pek &oumlrt&uumlşm&uumlyor. İmparatorluk ve sistemi, başarıyla &ccedilıkacakları ş&uumlpheli, ekonomik, mali, siyasi ve &oumlzellikle de etik ve ahlaki derin bir krize batmış durumdadır. Ter&oumlrizmle m&uumlcadele gibi yanlış muhakemelerle Irak&rsquola başlattıkları k&uumlresel hakimiyet savaşını kaybettiler ve İmparatorluğun Başkanı, bu cezai macerasının tek y&uumlz kızartıcı m&uumlkafatı olarak, kafasına fırlatılan kirli bir &ccedilift ayakkabı oldu. &nbsp

1&nbspOcak&rsquoda, İmparatorluğun yakınlarında k&uuml&ccedil&uumlk bir takımada olan, K&uumlba, Sosyalist Devriminin Zaferinin 50. Yıld&oumln&uumlm&uumln&uuml kutlayacaktır. Devrimimiz, &uumllke i&ccedilerisindeki ve dışarısındaki devrim karşıtı grupların desteği ve finansman kaynaklarıyla dinmek bilmeyen propoganda kampanyalarıyla ekonomik, siyasi ve diplomatik ablukalarıyla -alenen ya da gizlice- askeri yollarla boyun eğdirmeye &ccedilalışan, insanlık tarihinin en g&uuml&ccedill&uuml ve yıkıcı erkine karşı başarıyla direnme g&uumlc&uumlne ve kabiliyetine sahip olmuştur. &nbsp

Sadece ekonomik savaşın K&uumlba&rsquoya verdiği zarar, bu elli yıl i&ccedilerisinde, 90 milyar dolara ulaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin desteklediği veya &oumlrg&uumltlediği ter&oumlrist eylemler ve saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı &uuml&ccedil bini aşmakta ve yine aynı sebeplerden &oumlt&uumlr&uuml fiziken etkilenenlerin yada yaralananların sayısı ise &ccedilok daha fazladır. &nbsp

K&uumlba Sosyalist Devrimin mevcudiyeti, s&uumlrd&uumlr&uumllmesi ve geleceğe ışık tutması, İmparatorluğun d&uumlş&uumln&uumlrlerini a&ccedilık&ccedila yalanlamaktadır: en zor koşullarda bile sosyalizmi yada eşanlamlı olarak halk iktidarını ve halk i&ccedilin iktidarı inşa etmek m&uumlmk&uumlnd&uumlr. &nbsp

K&uumlba&rsquoda Sosyalist Devrim, kazanımlarıyla, tabii ki zorlukları ve sınırlamalarıyla, Sosyalizmin sosyal adalet hedeflerine ulaştığını ve &Uuml&ccedil&uumlnc&uuml D&uumlnya &uumllkelerinindeki b&uumly&uumlk halk kitleleleri ve Birinci D&uumlnya &uumllkelerinden &oumlnemli boyutta dışlanan kesimler i&ccedilin hala bir hayal olan sorunları &ccedil&oumlzmeyi başardığının bir g&oumlstergesidir. &nbsp

Bu 50 yılda, Devriminin baş kahramanı, K&uumlba halkı, aşağıdaki kazanımlara ulaşmıştır:

 • T&uumlm &uumllkenin okur-yazar edilmesi.
 • Genel ve &uumlcretsiz eğitim. T&uumlm &ccedilocuklar, dokuzuncu sınıfa kadar okula gitmektedir. UNICEF ve UNESCO&rsquonun verilerine g&oumlre &uumlniversite &oumlğrencilerinin sayısı, n&uumlfusuna oranlı olarak d&uumlnyanın en y&uumlksek rakamları arasındadır, kişi başına d&uumlşen &oumlğretmen sayısı da aynı şekildedir.
 • Sonu&ccedilları D&uumlnya Sağlık &Oumlrg&uumlt&uuml tarafından tanınan, herkes i&ccedilin &uumlcretsiz sağlık sistemi. &Ccedilocuk &oumll&uumlm oranı, Amerika Birleşik Devletlerininkinden bile daha d&uumlş&uumlkt&uumlr ve Amerika kıtası genelinde sadece Kanada &ccedilok k&uuml&ccedil&uumlk bir farkla daha d&uumlş&uumlk bir orana sahiptir. Yaşam &oumlmr&uuml 78 yaşa kadar uzanmıştır.
 • Herkes i&ccedilin iş. K&uumlba&rsquoda işsizlik yok denilebilinir.
 • &Ccedilift&ccedililer i&ccedilin toprak, m&uumllkiyeti veya intifa hakkı olarak.
 • K&uumllt&uumlrde, Sanat dallarında ve Sporda halkın gelişimi.
 • Halkın oluşturduğu Silahlı Kuvvetler. Ordu, polis ve milisler, vatanı koruma g&oumlrevini gururla yerine getiren uniformalı halkın ta kendisidir.
 • B&uumly&uumlk g&uuml&ccedillerin hakimiyet &ccedilıkarlarına cevap veren uluslararası mali kuruluşların zorlamalarını kabul etmeyen ve yararları sadece halkın &ccedilıkarlarını korumaya y&oumlnelik, devlet ekonomisi.
 • Irk ve kadın &ndash erkek eşitliği. Y&uumlz kızartıcı ırk ayrımcılığı ortadan kaldırıldı ve kadına, erkeğin sahip olduğu hakların hepsi aynı şekilde verildi.
 • Genel sosyal g&uumlvence. Hi&ccedilkimse kaderine terk edilmemektedir, yaşlıların bakımı ve emekliliği g&uumlvence altındadır. &Ccedilalışmak zorunda kalan yada sokağa terk edilen tek bir &ccedilocuk yoktur.
 • Devrim &oumlncesinde K&uumlba toplumu i&ccedilin birer bela olan siyasi yolsuzluk, gangasterlik, su&ccedil işleme ve uyuşturucu trafiği ortadan kaldırıldı.

&nbsp

Bu başarılar ve makalemin &ccedilok uzun olmasını &oumlnlemek amacıyla daha sayamadığım diğer t&uumlm başarıları, K&uumlba&rsquoda Sosyalizmin ve Devrimin g&uuml&ccedillenmesinin en &oumlnemli kaidelerini oluşturmaktadır. K&uumlba halkına kazandırılan şeref ve onur, bir devrimci, devlet adamı ve entellekt&uumlel olarak daima Devrimin kendi &ccedilıkarları ve talepleri seviyesinde durmuş, Fidel Castro&rsquonun yeşerttiği ve Jose Marti&rsquonin ektiği ideolojik ilkeleri sunan hayatiyetle &oumlr&uumllmektedir. (birbirine bağlanmaktadır)

K&uumlba Dışişleri Bakanı, Felipe Perez Roque, bir konuşmasında, K&uumlba Devrimi liderinin &oumlzelliklerini sıralamıştır: &ldquozaferin &oumlnkoşulu olarak birlik, beraberlik anlayışı amacın, ara&ccedilları haklı &ccedilıkardığını kabul etmeyen, devrimcilerin işkence etmesini yada insanları &oumlld&uumlrmesini kabul etmeyen, d&uumlşmanların metodlarını taklit etmeyen, Devlet inancı etiği materyallerin, &oumlvg&uumllerin ve beyhudeliklerin &ccedil&oumlz&uumllmesi ilkelere uygunluk ve ilkelerin her t&uumlrl&uuml &ccedilıkarın &uumlzerinde olması &oumlnceden yapmaya hazır olmadığı bir şeyi birinden istememek, kişisel &oumlrneği daha fazla &oumlzveri ve kısıtlamayla, &oumldenek hakkı olmaksızın sorumlulukları &uumlstlenmek saygı g&oumlrmek i&ccedilin bir silah ve şart olarak ger&ccedilekler diğerleri i&ccedilin &uumlz&uumllebilme ve kendi acısı veya &uumlz&uumlnt&uumls&uumlym&uumlş gibi hissedebilme duyarlılığı diğerlerinin yaşadıklarını anlamaya muktedir bir insan gibi hissetmekten asla vazge&ccedilmemek m&uumltevazilik, devrimcilerin bir arzusu olarak beyhudeliklerin olmaması okuma, &oumlğrenme ve &ccedilalışma azmi savunulan davaya, halka, verilen bir s&oumlz olduğu i&ccedilin işlerin iyi &ccedilıkması sorumluluğuyla g&oumlrev ve kişisel sağlamlık mağlubiyetin herzaman galibiyete &ccedilevrilme imkanı olması sebebiyle kabul edilmediği m&uumlddet&ccedile mağlubiyetin mağlubiyet olmadığı evrensel bir dava olarak, sınırlar olmaksızın, herkes i&ccedilin adalet hedefi fikirlerin g&uumlc&uuml, haklı bir fikrin bir ordudan bile daha g&uuml&ccedill&uuml olabileceğine inan&ccedil hi&ccedilkimseye hi&ccedilbir şekilde nefret duymamak d&uumlşman bile olsa asla bir insana karşı olmamak kaydıyla ırk ayrımcılığına, s&oumlm&uumlrmeye ve haksızlığa derin &oumlfke. &nbsp

Bu 50 yılın bilan&ccedilosu, sistemimizin daha &uumlst&uumln, daha adil, daha şerefli, daha insancıl olduğunu bizlere g&oumlstermektedir. &nbsp

Ayrıca, K&uumlba DAHA İYİ BİR D&UumlNYANIN M&UumlMK&UumlN OLDUĞUNA dair inancını sadece kendi sınırları i&ccedilerisinde ger&ccedilekleştiridiği eylemleriyle kısıtlamamaktadır. Uzun yıllar boyunca, d&uumlnyanın bir &ccedilok &uumllkesinden ve halkından dayanışma g&oumlrd&uumlğ&uumlm&uumlz gibi aynı şekilde onlarca &uumllkede binlerce &oumlğretmen, hekim ve teknisyenin mevcudiyetiyle a&ccedilıklanan Latin Amerika, Afrika ve Asya&rsquoda dayanışmacı desteğimizi sunuyoruz. Bu da ayrıca K&uumlba&rsquodaki Devrim ve Sosyalizm i&ccedilin b&uumly&uumlk bir g&uuml&ccedil oluşturmaktadır. &nbsp

Tarihin sonunun geldiğini g&oumlren kahinler, &ccedilok b&uumly&uumlk bir ihtimalle sistemlerinin temelleri sarsılırken, vahşi kapitalizmi, neoliberalizmi, hakimiyet ve halkları s&oumlm&uumlrme planlarını kurtarmak &uumlzere yeni teoriler geliştirmeyi d&uumlş&uumlnmektedirler. &nbsp

Devrim ve Sosyalizm r&uumlzgarları, Latin Amerika&rsquoda yeni yollar a&ccedilmaktadır. Artık K&uumlba ve Sosyalizmi yalnız değildir. &nbsp

Ankara, 29 Aralık 2008