Güç Birliği…

24/11/2009 Salı
Güç Birliği…

Tiyatro örgütleri temsilcileri, bireyler, topluluklar, üniversite tiyatrolarından temsilciler, amatörler ve örgütleri, çocuk tiyatroları ve de yayımcıların bir araya geldikleri Türkiye Tiyatro Kurultayı’nın Ankara toplantısı sonunda gerçekleştirildi.

Türkiye tiyatrosunun, bir çatı altında örgütlenmesi düşüncesinin seslendirildiği Urla buluşmasından bu güne alınan yol kendini yeni bir alana doğru evirdi.

Öncelikle, yıllardır yapılamayan ‘sorunları ortaklaştırmak ve tek mevziden sistemli bir mücadele ağı örmek’ fikrinin kabul görmüş olması ve bu fikrin önce İstanbul’da şimdi de Ankara toplantısında asıl amaç olarak benimsenmesi elbette sevindiricidir.

Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği Genel Başkanı Erhan Gökgücü’nün dillendirdiği ‘bir arada, yan yana olmak zordur, birlik ilkeler gerektirir. Bu durum, toplumsal mücadele hayatımız için de önemli bir kazanımdır’ saptaması önümüzdeki sürecin nasıl örülmesi gerektiğinin de adıdır.

Şimdi alt alta yazılacak ilkeler için, dayanışma ağını daha da yükseltip, içinden geçtiğimiz bu kötü zamanlara ve geleceğe çözümler üretmek için daha da sabırlı olmak gerektiği gerçeği ile yüz yüzeyiz.

Birbirimizi tanıma ve algılama süreci zaman içinde olgunlaşıp gelişecek ve sistemin dayattıklarına karşı verilecek mücadele ile daha da pekişecektir.

Bunun için yapılması gereken öncelikler sıralamasında, alanımızın kendi içinde ve dışındaki tüm gerici davranış ve duruşlardan arınmış, yeni bir yola girilmesi, geleceğimizin aydınlığına önemli katkı sağlayacaktır.

Bugün sistemin eklentisi haline gelmiş bir çok bireyin yada birlikteliğin kendilerini yeniden sorgulayacakları bir kapının aralanmış olması da sevindiricidir.

Ortaya çıkan ortak mücadele zemini, TÜRKİYE TİYATROLARI GÜÇ BİRLİĞİ GİRİŞİMİ (TTGBG) adıyla yaşam bulacak.

Temel ilkeleri:

1. TTGBG, Türkiye'de tiyatronun farklı alanlarına yoğunlaşmış, profesyonel ve amatör tiyatrocular tarafından oluşturulmuş tüm tiyatro örgülerinin, topluluklarının ve bireylerinin dayanışmacı birlikteliğini inşa etmeyi amaçlar.

2. TTGBG, dönemsel olarak belirlenen temsilcilerden oluşan bir yürütme kuruluna sahiptir. Bu kurul prensip olarak tüm eylem ve açıklamalarını, bütün üyelerin geri bildirimini aldıktan sonra gerçekleştirecektir. Ama üzerinde konsensüs oluşturulmuş bazı durumlarda (Tiyatro yapma hakkının fiili yada dolaylı engellenmesi, tiyatrocuların sanatsal konulardaki ifade özgürlüğünün kısıtlanması, sansür yada oto-sansürün dayatılması) hızlı refleks göstermek için yürütme kurulunun inisiyatif alarak hareket etmesi mümkündür. Bu tür durumlarda her üyenin sergilenen eylem yada yapılan açıklamaya dair muhalefet şerhi düşme hakkı saklıdır.

3. TTGBG üyeleri yıl içerisinde ortak etkinlikler (panel, söyleşi, atölye, festival, kampanya, eylem vb.) yapmayı hedefler. Yürütme kurulu bu etkinliklerin organizasyon komiteleri ile diğer TTGBG üyeleri arasında haberleşmeyi sağlar ve eşgüdüm oluşturur.

4. TTGBG, üyelerinden toplanacak aidatlarla oluşturulacak bir bütçeye sahiptir. Bu bütçe sadece ortak etkinlik ve eylemlerin finansmanında kullanılabilir.

5. TTGBG üyesi topluluklar arzu ettikleri taktirde, gerekçelerini yazılı biçimde belirtmek şartıyla yapılanmadan ayrılabilirler.

6. TTGBG, yılda bir kez, üyelerinin en geniş biçimde katılacağı bir buluşma ve tartışma toplantısı düzenler. 22 Kasım 2009 Ankara.

Şimdi, yürütücü yönetimi en kısa zamanda belirleyip mücadele edeceğimiz ve temel sorunlarımızın üstüne cesaretle gidebileceğimiz yeni bir mevziimiz var.

Bu yolculukta dışta kalanların da bu yolculuğa katılmayı bir ‘marifet’ saymayanların da haklarını, sonuna kadar sahiplenip taşıyıcısı, aktırıcısı ve mücadele edeni olacak bu yapılaşma, tiyatromuz için bir ilktir.

Şimdi perdelerimizi, eşitlik ve özgürlüğün barış ve kardeşliğin sözbirliği üstüne açıyoruz.

Yolumuz açık olsun.

[email protected].

ÖNCEKİ YAZILARI

Nasıl oluyor… 31/03/2020 Salı
Virüs… 16/03/2020 Pazartesi
Sırıtıyorlar… 03/03/2020 Salı
Grup Yorum… 18/02/2020 Salı
Bana ne… 11/02/2020 Salı
Kimin umurunda… 04/02/2020 Salı
Aynılaşmak… 28/01/2020 Salı