Din okulları yasal mı?

06/07/2016 Çarşamba
Din okulları yasal mı?

İmam Hatip Okulları (Din Okulları), yasal dayanağını 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 32. Maddesinden alır. Maddede yazılanların dışında bir amaç güdülerek açılmışlarsa, yasadışıdır; illegaldir; laiklik ilkesine aykırıdır.

Türkiye’de yıllardır, yasa ile öngörülen sayının yüzlerce kat üzerinde öğrenci yetiştirmek üzere din okulları açılıyor. Üstelik her yıl artan tutar ve sayılarda harcamalar yaptırılıyor; taşınmazlar; öğretmen kadroları tahsis ediliyor.

Ülkenin zaten kıt olan kaynakları boşa harcanıyor. Ve yasalara aykırı bir amaca tahsis edilmiş, paraların; okulların; kadroların, hesabını kimse sormuyor.

Bu ülkede, 1739 sayılı Yasanın 32. Maddesinde öngörülen ilke ve kurallar dışında din okulu açılması yasaklanmıştır. Maddede; “İmam-Hatip Liseleri İmamlık, Hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır...” denilmektedir.

Plan, Program gibi resmi belgelerde, ne kadar din görevlisi gereksinmesi olduğunu gösterir bilgiye rastlanmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her camide DİB görevlisinin olmadığından yakınıyor ama sayı vermiyor. Milli Eğitim Bakanlığının ise ihtiyaç planlaması yapmak gibi bir derdi hiç olmadı.

Öyleyse biz bir kestirimde bulunalım: 2015 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığında 19.851 Kur’an kursu öğreticisi; 71.816 İmam Hatip; 11.911 Müezzin- Kayyım olmak üzere toplam 103.578 din hizmeti gören görevli çalışıyordu.

DİB, Ülkenin güzide kuruluşlarından biri. Ne bütçe ne de kadro konusunda sıkıntı yaşatılıyor. İstediğinin beş fazlası veriliyor ama olsun! biz yine de, gani gönüllü davranalım ve tek kalemde 50 bin ek kadro verelim. Ayrıca ayrılan ya da emekli olanların yerlerine her yıl 5 bin yetişmiş elemana gereksinme duyacağını varsayalım.

Şimdi de 2011-2015 yılları arasında din okullarında kaç kişiye eğitim verdirildiğine bakalım.

Abartılmış varsayımlarla yapılan hesaplamalara göre bile yıllık gereksinmenin 2011 yılında 50 kat; 2015 yılında ise 240 kat fazla din adamı yetiştirildiği ortaya çıkıyor.

Bu okullar sizce yasal mı?

Din Okulları, Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısı içinde yer alan Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapıyor.

Aşağıdaki çizelgeden 2011-2015 arasında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü harcamalarının yaklaşık 5 kat arttığı ve Bakanlığın harcama toplamı içindeki oranının, yaklaşık %2’den %6’ya yükseldiği görülüyor.

Yıllık gereksinmeden en az 240 kat fazla imam hatip yetiştiren Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, 5 yılda 10 milyar lira harcama yapmasını, yasalara uygun görebilir misiniz?

Aşağıda çizelgede ise öğretmen sayısının son 5 yıl içinde 4 kat arttığı görülüyor.

Sizce bu durum ne kadar yasal?

Aşağıdaki resim, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alıyor.

Resimde görülen Arapça yarışmalarına hazırlanan çocuklar sizce İmam hatip yetiştirmek amacıyla mı eğitiliyor?

Son bir soru: Geçtiğimiz iki ay içinde Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketine katkı vermek amacıyla ne yaptınız?