2019 yılı yatırım programının özelleştirmeye ve eğitime yaklaşımı

Önceki gün (18.2.2019) Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 2019 yılı Yatırım Programı yayımlandı.

105 milyar lirası dış kredilerle karşılanmak üzere 978 milyar lira tutarında 2964 adet kamu yatırım projesi yürütülüyor.

Ulaştırma-Haberleşme:

Yatırımların yaklaşık yarısı, ulaştırma-haberleşme projelerine ayrılmış. 60,5 milyarı dış kredilerden karşılanmak üzere 465,6 milyar lira tutarında 487 adet proje stoku var.

Özelleştirmeye hazırladıkları demiryolları için 163,6 milyar liraya mal olacak projelere girişilmiş: eğitime ayrılan tutarın tam iki katı… Satabilmek için kâr edebileceği ortamın hazırlanması gerekiyor ve bu amaçla yıllardır büyük paralar harcıyorlar.

Ulaştırma sektöründe en çok pay karayollarının: toplamı 219,9 milyar liraya ulaşıyor. Buna 16,7 milyar lira tutarındaki otoyol projeleriyle 46,1 milyar lira tutarındaki kent içi ulaşım projelerini de eklediğimizde 280 milyar liraya yaklaşan bir büyüklükle karşılaşıyoruz.

Havayolu projelerinin tutarı 10,2; denizyolu projelerinin tutarı ise 4,1 milyar lira. Bu iki alana biraz üvey evlat muamelesi yapıldığı anlaşılıyor.

Ulaştırma projeleri için 2018 sonuna değin yapılan birikimli (kümülatif) harcama tutarı 201,6 milyar lira. 48,7 milyar lirası dış krediyle ödenmiş. 2019 yılı için 20,3 milyar lira ödenek ayrılması öngörülüyor.

Tarım:

Ulaştırma projelerini, 180 milyar lira ile tarım izliyor. İkinci sırada yer almasına bakıp hayırlara yormayalım; 160 milyarı, Devlet Su İşlerinin sorumluluğunda yürütülen sulama projelerinden oluşuyor.

Bu parayı çiftçinin tarlasına borularla su getirmek amacıyla kullanacaklar. Borulara sayaçlar takılacak ve tarımsal üretimde kullandığı suyun parasını ödeyemeyen çiftçilerden icra yoluyla alınacak…

Çiftçinin tarımda kullandığı suyun Dünya ölçeğinde iş yapan dev su tekellerine göçürülmesi amacıyla DSİ Yasasında gerekli düzenlemeler yapıldı; yasal çerçevesi hazır. Şimdi teknik altyapısı hazırlanıyor.

Enerji:

Enerji yatırımları 81,7 milyar lira ile üçüncü sırayı alıyor; 33,5 milyar lirası için dış kredi sağlanmış. 2018 yıl sonu birikimli harcanan tutar 26,3 milyar lira; 13,1 milyar lirası dış krediyle ödenmiş. 2019 yılında 2,9 milyar lirası dış krediyle ödenmek üzere 7,7 milyar lira ödenek ayrılması öngörülüyor.

Eğitim:

Dördüncü sırada 81,3 milyar lira ile eğitim projeleri yer alıyor. İlköğretim-genel ortaöğretimin 26,6 milyar; mesleki teknik öğretimin 11,2 milyar; yükseköğretimin ise 28,6 milyar lira tutarında proje stoku olduğu görülüyor.

Yatırım programından, FATİH projesi için 7 milyar lira öngörüldüğünü; 2018 yıl sonuna değin 3,7 milyar lira harcandığını görüyoruz. Fiyaskoyla sonuçlandı gibi sözler ediliyor ama 2019 yılında 200 milyon lira harcama öngörülmüş.

Eğitim projelerine 2018 sonuna değin birikimli harcanan tutar 34,1 milyar lira. 2019 yılı için 10,8 milyar lira ödenek ayrılması öngörülmüş.

Eğitim projelerinin konularına göre dağılımına baktığımızda imam okullarının hemen her alanda önde olduğunu görüyoruz.

Toplamı 2 milyar 300 milyon liraya ulaşan 162 imam hatip okulu yapım projesi yürütülüyor. 2018 yılı sonuna değin 1 milyar lira harcanmış; 2019 yılı için 460 milyon lira ödenek ayrılmış.

Anadolu liselerinin proje toplamı ise 2 milyar lira; bu projelere de yaklaşık bir milyar lira harcanmış. 2019 yılında ayrılan ödeneğin tutarı 325 milyar lira.

3.783 imam okulu dersliğine karşı, 3.782 Anadolu lisesi dersliği; 11.173 öğrenci kapasiteli imam okulu pansiyonuna karşı 8.454 öğrenci kapasiteli pansiyon; 22 adet imam okulu spor salonuna karşı, 4 spor salonu projesi yürütülüyor.

İmam hatipleri bu aralar nedense spor salonu sevdası sardı. Dün gazetelerde onların derneklerinden birinin İstanbul Valiliğine başvurup spor kulüpleri kurmak için 39 ilçede spor salonları tahsis edilmesini istediği haberleri yer alıyordu. Dilekçelerinin ekine istedikleri salonların adlarını tek tek yazmışlar. Haberlerde valiliğin, pilot uygulama olarak 10 okul için olur verdiği belirtiliyordu.

2019 yılı yatırım programının hayırlara vesile olmamasını dileyelim.