1 + 3 Taraf

CNN’in “Dört Bir Taraf” programında bu kez Suriye meselesi tartışıldı. Söyleşinin yıldızı yine kuşkusuz Nagehan Hanım’dı. Müşfik yaklaşımları tabii ki yüreğimize su serpti. Kim ne fikir beyan ederse etsin, sonucu gerçekte o bağlamaktadır ve iktidar nezdinde de kabul edilecek sonuç budur.

O münasebetle örneğin geçenlerde bazı programlarda malum operasyonlardaki tutuklamalara karşı olduğunu belirtmesi, iktidar için devrim niteliğinde bir yumuşama direktifi gibidir ve anlamlıdır.

Söz konusu programın en önemli açmazı Nagehan Hanım’a denk başka tartışmacıların bulunamaması. Kıvrak zekâsı, derin bilgi birikimi ve mükemmel öfke denetimiyle ötekiler arasında bir pırlanta gibi dikkat celbediyor, lakin münakaşalarda tam bir dengesizlik yaratıyor bahsi geçen durum. Altan Öymen’de bir şekilde hâlâ kalmış bulunan solculuğa, bunun yarattığı birçok mantıksız çıkarsamaya elbette en oturaklı tepkiler Alçı’dan geliyor. Yine solculuk hastalığından kurtulamamış Enver Aysever’in sığ yorumları Nagehan Hanım’ın onu bir stres topu gibi yoğurmasıyla nihayetleniyor.

Nagehan Hanım’la aşık atabilecek tek kişi Nazlı Hanım gibi görünüyor. Ne de olsa bu işin asıl duayeni, ve Nagehan Hanım’ın fahri hocası. Ama boynuz kulağı çoktan geçti. Bir kere ondan bile alımlı. Tabii genç, o kadar olacak. Dahası, Nagehan Hanım, Nazlı Hanım’ı suya götürür, orada susuz boğup, geri getirmez. Öyle cevval bir hanım bu Nagehan Hanım. İkisi birden bizlerde soğuk savaş döneminin o derin düşmanlık günlerinin nostaljisini yaratıyorlar. Bin kere teşekkür ediyorum.

Kıvrak zekâ dedikse Nageham Hanım’daki, böyle parlak örneğini pek çok kişi görmemiştir, cidden hayret verici. Mesela Amerika’da, Afganistan’da, Irak’ta dünyanın her yerinde müthiş sapık, korkunç katliam şebekesi kabul ettiği El-Kaide’yi, Suriye topraklarına girer girmez masum ve mağdur halk gibi görebilmesi, aklının bizlerden bambaşka üstün bir şekilde çalıştığının başka bir kanıtı.

Bu değeri medyaya kim, kimler kazandırdı, araştırmak lazım ki, iki kaba yanakları örtülmeyi hak ediyor. Nerelerde eğitim gördü, hocalarını kutsamak gerekiyor. Üstlerinde “General Purpose”(Genel Amaçlı) diye yazdığından bazı pilleri bile kullanmayacak kadar asker karşıtı Nagehan Hanım, Suriye’de baskı görenler El-Kaide uzantısı bile olsa, onlara zulmedenlere askeri müdahale yapılmasını bağrına taş basıp savunabiliyor. İşte öyle iyi yürekli bir Hanım bu Nagehan Hanım.

“Dört Bir Taraf”ı huşu içinde izliyorum. Onca kafa karışıklığından sonra her şeyi hulasa eden o billur gibi sesi duyduğumda içim rahatlıyor, gönlüm aydınlanıyor. Aynı anda birkaç kanalda birden canlı yayına çıkan bu seriyi meydana getirenleri tebrik ediyorum. Onun gibilerin değerli fikirlerini bize her gün yüz on yedi ayrı kanaldan bin iki yüz yetmiş kez zikreden medya yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun.