“Tıp Bu Değil”: Yapma doktor, sen insanı süründürürsün!

Bu yazının çok az değişiği 2 Haziran’da Birgün’de yayımlandı.

Başlık şaka gibi değil mi? Fakat ne yazık ki yarı şaka, yani yarısı doğru.

Aynı adlı bir oluşum başlattık altı ay kadar önce. İlk aşama için bir kitap planladık. “Tıp Bu Değil” adlı kitap basıldı, şimdi dağıtımda.

Kitabın 13 yazarından 12’si hekim. Editörü: İlknur Arslanoğlu. Hayli değişik siyasi görüşte ve değişik alanlardan, şehirlerden insanlar bu kitap çalışması için bir araya geldiler. Ortak özellikleri, tıp alanının rahatsız edici problemleriyle ilgili bugüne dek kafa yormak, bir şeyler araştırmak ve yazmak. Kimler mi bunlar: Ahmet Aydın, Ahmet Özdoğan, Ali Rıza Üçer, Bülent Kara, Gülümser Heper, İlknur Arslanoğlu, ben, Mustafa Sönmez, Mutluhan İzmir, Osman Elbek, Tolga Binbay, Uğur Yılmaz, Yavuz Dizdar.

Arka kapak yazısında şunlar ifade ediliyor:

“Modern tıbbın verdiği zarar, yararıyla yarışır hale geldi. Dünya ölçeğinde ve ülkemizde yürütülen ‘sağlıkta dönüşüm’ün toplum karşıtı politikalara dayandığı giderek açığa çıkıyor. Ne var ki, o politikaların temelinde de günümüzün insanı metalaştıran tıbbı yatıyor. Hekimlerimizin bile ezici çoğunluğu bunu bilmiyor ya da kabul etmek istemiyor. Tıbbın acilen sorgulanması, bilimselliğinin tartışılması, temelden yeniden ele alınması gerek. Böyle bir başlangıç hedefiyle bir grup hekim bu kitabı başta öğrenciler olmak üzere tıp camiası ve halk için yazdı.”

Şimdi gelin, bu kısa iletinin kodlarını açalım:

1- Modern tıp ciddi zararlar veriyormuş demek ki insanlara, topluma. Demek ki, tıbbın olanaklarından, sağlık hizmetlerinden sınırsız yararlanmak pek de o kadar güzel bir şey değilmiş.

2- O halde “herkese sınırsız, parasız sağlık hizmeti” sloganı pek de toplum yararına bir slogan değilmiş. Daha çok uluslar arası ve ulusal medikal şirketler yararına bir sloganmış. Bunun doğrusu ne olabilir? Kitapta “herkese ihtiyacına göre parasız sağlık hizmeti” ilkesi öneriliyor.

3- “Sağlıkta Dönüşüm” kötü bir şeymiş, ama toplumdaki, politikadaki sağlıksızlık buzdağının sadece görünen parçasıymış. Asıl tehdit onun altındaymış.

4- Günümüzün insanı metalaştıran tıbbına günümüz hekimlerinin büyük çoğunluğunun bir itirazı yokmuş. Buna karşın tıbbın kendisinin (sağlık politikalarından önce) sorgulanması gerekiyormuş.

5- Bunun için bir tartışma ve bilinç uyanışı kampanyası gerekiyormuş.

6- O yüzden bilinçleri bugünkü sahte bilimsel tıbbın yalanlarıyla henüz tam bulanmamış tıp öğrencileri kitabın ana hedef kitlesini oluşturuyormuş.

7- Ama tüm toplumu ve tüm sağlık emekçilerini bu uyanışın içine dahil etmek gerekiyormuş.

Kitap sonraki baskılarında yeni yazar ve imzacı katılımlarını bekliyor.

soL’da, ilgili haber için şu bağlantıyı tıklayabilirsiniz: Sağlıkta yeni bir hareket, yeni bir kitap: Tıp Bu Değil