Rusya'da yeni bir komünist parti

SSCB'nin dağılmasında Haziran 1991'de Rusya devlet başkanı seçilmiş olan Yeltsin ile birlikte o zamanki Ukrayna ve Belarus başkanları Kravçuk ve Şuşkeviç baş rolü oynadılar. Ağır toplar birliği dağıttığı zaman öteki küçük Sovyet ülkelerine bağımsızlık ilan etmekten başka seçenek kalmamıştı. SSCB'nin kuruluşunda Lenin ve Stalin'in en büyük hatasının Ukrayna ve Belarus'a ayrılma hakkı olan Birlik cumhuriyeti statüsü vermeleri olduğu şimdi daha iyi görünüyor. Esas hata Lenin'dedir, Stalin ise onu izlemiştir. Hruşçov ise hataya hata ekleyerek 1954'te Kırım'ı da Ukrayna'ya bağlamıştı. Neyse ki bu hata düzeltildi. Öte yandan Ukrayna ve Belarus pekala Rusya Federasyonu içinde tıpkı bugünkü Tataristan özerk cumhuriyeti gibi özerk cumhuriyetler olarak kalabilirlerdi.

Tarihin şu ironisine bakın ki Rusya ve Ukrayna'da yeni burjuvazinin iktidarının en büyük dayanaklarından birini her iki ülkedeki sözde “komünist” adını taşıyan birer parti oluşturdu. Rusya'da Züganov denen hainin ve Ukrayna'da Simonenko denen hainin başını çektiği bu iki parti devrim ve sosyalizmle bağını çoktan kopardığı halde salt komünist adının kitleler nezdindeki prestijinden yararlanmak isteyen iki sosyal-demokrat burjuva partisidir. 1991 yılında SBKP dağıldığı zaman birçok komünist parti ve örgüt ortaya çıkmıştı. 1993 yılında Anayasa Mahkemesi bunlar içinde Rusya'da sadece Gennadi Züganov liderliğindeki Rusya Federasyonu Komünist Partisine (RFKP) seçime katılma izni verdi. RFKP eski SBKP'den kalan komünistlerin en tanınmış olanlarını barındırıyordu. Dolayısıyla kitleler nezdinde başarılı oldu. 1995-96'da oylarını hızla artırdı. Ancak Züganov'un bir hain veya ajan olabileceği aslında daha 1996 devlet başkanlığı seçimi esnasında ortaya çıktı. Bırakalım devrimci bir politikayı Züganov akılda kalacak bir söz bile etmedi bu seçimde ve buna rağmen ikinci turda % 40 oy aldı. (Bu turda Yeltsin % 55 oy aldı, % 5 ise “hepsine karşı” oy kullandı. Evet o sırada Rusya'da seçimlerde böyle bir seçenek de vardı. Sovyet sisteminden kalma bu seçenek sonradan seçim yasasında değişiklik yapılarak lağvedildi). Nitekim bu seçimden sonra RFKP oyları hep geriye gitti. Halkın çoğunluğu Züganov'un bir alternatif olmadığını görürken Züganov yine de birçok insanı komünist olduğuna inandırmaya devam etti.

RFKP ve UKP'nin komünist olmadığı bizde de malesef geç anlaşıldı. Ben bunlar hakkında Türkiye'de uzun zamandan beri uyarılar yapan birkaç sosyalistten biriyim. Züganov, başından beri Yeltsin ve Putin'in sadık muhalefeti rolünü üstlendi. “Rusya'da devrim limiti tükendi” sözü Züganov hainine aittir. Yeltsin-Putin oligarşik rejimi gerçek komünistlere göz açtırmazken Züganov'un sahte komünist partisini (KPRF) vitrinde tuttu. KPRF o kadar sahtedir ki içinde neredeyse Putin'in partisinde olduğundan daha fazla sayıda oligark vardır. Bu oligarklar dokunulmazlık zırhı vb imtiyazlar sağlayan milletvekili mazbatasını alabilmek için seçimlerde Züganov'dan rüşvetle adaylık satın almaktadır. Geçenlerde KPRF içindeki bu oligarklardan biri olan Konstantin Şirşov yine bir başka oligarktan adaylık sözü karşılığı 7,5 milyon avro rüşvet almaktan yargılandı ve 6 yıl hapse mahkum oldu. Rüşvetçi Züganov ise şimdi müşterisini canla başla savunuyor.

Tıpkı bizdeki burjuva diktasının seçim barajları ve diğer yollarla parlamento dışı muhalefeti kontrol etmeye çalışması gibi Rusya'da da Putin parti kurulmasını ve seçimlere katılmasını zorlaştıran kanunlar getirip parlamentodaki partilere bütçeden devlet yardımını artırırken Züganov onun yanındaydı. Kendi dışındaki gerçek komünist partilere “Kremlin oyunu” diye iftira atan Züganov, liberal demokrat soytarı Jirinovskiy ile birlikte Putin'in sadık uşağı ve sadık “muhalefeti” olmuş durumda. Seçimlerde parti adaylıklarını rüşvet karşılığı oligarklara satarken işçi hareketinden tek bir aktivisti aday göstermeyen Züganov örneğin 2011 Duma seçimlerinde bir de Putin'in yakın arkadaşı FSB generali Viktor Çerkesov'u aday gösterip seçtirdi. Esasen Putin'in Çerkesov'u seçtirmek için tabii ki RFKP'ye ihtiyacı yoktu, ancak o bunu bilinçli yaptı ve kitlelere bir kez daha RFKP ve Züganov'un gerçek patronunun kim olduğunu göstermiş oldu! Putin daha 1999 yılında RFKP'nin “ideolojik takıntılarından” kurtulursa Avrupa tipi büyük bir parlamento partisi olabileceğini söylemişti.

Züganov haininin son ihaneti Putin'in Duma'nın üst kanadı olan Federasyon Sovyeti'nin % 10'unu devlet başkanının ataması önerisini desteklemesi oldu! Düşünebiliyor musunuz, komünist adını taşıyan bu parti parlamentoda sanki Putin'in yeterince etkis yokmuş gibi üyelerin % 10'u doğrudan atamasını destekliyor! Putin'in kendi partisi değil de sadık uşağı Jirinovskiy soytarısı aracılığıyla 23 Mayıs'ta parlamentoya sunduğu bu yasa önerisi oylanırken Züganov RFKP milletvekillerini serbest bıraktı. 92 RFKPli vekilden sadece 15'i karşı oy kullandı, 8'i çekimser kaldı, 58'i oylamaya katılmadı ve 11i evet oyu verdi! RFKP MK'nin ideoloji ve propaganda sorumlusu Oleg Kulikov bu sayede RFKP'nin de federasyon sovyetinde kendi senatörlerini bulundurma şansı olacağını bildirdi! Bu sözde komünist, Putin'in oraya komünist adayları atayabileceği ihtimalini savundu! Açık ki Züganov haini ve yanındakiler halktan artık yüz bulamadıkları zaman Putin'den hayat boyu senatörlük beklentisi içindeler. Nitekim Putin Züganov'un memleketi Orlov oblastının valiliğine vekaleten RFKP vekili Leningradlı işadamı (evet dediğim gibi RFKP vekillerinin çoğu “işadamı”) Vadim Potomskiy'i atadı. Bu Potomskiy denen unsur Tvde katıldığı bir programda Rusya'da tıpkı “ABD'deki gibi” bir “sosyalizm” inşa etmek istediğini söylemişti!

RFKP'de bunlar olurken bu partide bulunan samimi komünistlerin sonunda isyan etmesi kaçınılmazdı ancak maalesef onlar da çok geç kaldılar. 2010 yılında Moskova parti örgütünden önemli isimler “neotroçkizm” suçlamasıyla ihraç edildiler. Züganov kendi dışındaki bütün komünist ve devrimci örgütleri karalamak için Kremlin oyuncağı suçlamasını kullanırken (sanki kendisi değilmiş gibi), parti içi muhalefete de bu sıfatı uygun görmüştü. İşte RFKP'den ayrılan bu üyeler uzun tartışmalardan sonra nihayet 15 Mart 2014'te Moskova'da kuruluş kongrelerini yapıp Birleşik Komünist Parti (OKP) adını aldılar. OKP lideri Vladimir Lakeyev partinin Rot Front, RKRP ve öteki komünist partilerle görüşmelere de başlayacağını bildirdi. OKP programı ve tüzüğü parti liderinin en fazla iki dönem için seçilmesini öngörüyor. OKP, RFKP'nin saptığı Rus milliyetçiliği ve kilise yandaşlığına da karşı. Bunlar kuşkusuz olumlu gelişmeler. Züganov'un çürümüş, kokuşmuş ve satılmış partisine karşı gerçek komünistlerin sesi daha çok duyulacak. Tabii işleri zor, Züganov'un tahribatını temizlemek ve Züganov'a karşı neden daha önce harekete geçmediklerini açıklamak kolay olmayacak.

Bir sonraki yazımda Ukrayna'daki durumu ele alacağım.