Yahuda Kompleksi

Bugünkü Rusya'daki orta ve yaşlı kuşaktan olup SSCB'de sosyalizmi yaşamış insanların önemli bir kısmı ya da çoğu Rusya'daki mevcut kapitalizmin kötülüklerini gayet iyi gördükleri halde neden yine de eskiyi aramıyorlar veya yeni bir sosyalizm istemiyorlar veya böyle bir talepleri varsa bile neden güçlü bir şekilde ifade etmiyorlar acaba? Hiç kuşkusuz devasa bir anti-komünist dezenformasyon makinesine dönüşmüş olan oligarşik medya insanlara sosyalizmin ve özellikle de Stalin döneminin ne kadar kötü ve adaletsiz olduğu yalanını 24 saat aralıksız enjekte ediyor. Ancak kabul etmek gerekiyor ki bu medyanın etkisi ne kadar büyük olsa da sağlıklı düşünme yeteneğini kaybetmemiş normal insanları tamamen kandırması mümkün değildir. Burada başka etkenler de devreye giriyor ki bunların arasında psikolojik bir etken önemli bir yer tutuyor.

Gorbaçov haini perestroyka ve glasnost politikalarını ortaya zaman biz Türkiyeli sosyalistleri de kandırmamış mıydı? Ardından gelen Yeltsin denen kapitalist restoratör Rusya halkının önemli bir kısmını kandırmayı başardı. Bunun önemli bir sebebi de kendi yalanına kendisi de inanmış olması veya en azından öyle görünüyor olmasıydı. Bugün çok naifçe gelse de kabul etmek gerekiyor ki halkın büyük kısmı piyasa “reformları” sayesinde hem sosyalizmin kazanımlarının süreceğini hem de yeni lüks mallara sahip olacağını ve “demokrasi” geleceğini sandı. Kuşkusuz büyük çoğunluk için bu hayal gerçekleşmedi, ancak küçük bir azınlık piyasaya ayak uydurabildi. Demokrasinin gelmediğini söylemeye bile gerek yok. İşte bu kandırılmış insanlar şöyle bir psikolojik bariyere çarptılar: Ya gerçekten aptalca hareket ettiklerini kabul edeceklerdi (ki bu psikolojik açıdan pek zordur) ya da geçmişin (sosyalizmin) herşeye rağmen şimdikinden daha kötü olduğunu düşünerek kendilerini avutacaklardı. Çoğu insan kolay olan bu ikinci yolu tercih etti ve ediyor.

Bugünkü Rusya'da komünizmin bir sorunu da psikolojiktir: Halk Züganov'un KP'sini samimi bulmuyor ve genelde komünistler (Züganov'un partisi olsun diğerleri olsun) yeterince kararlı ve cesur görünmüyorlar. Çarlık dönemi devrimcileri ve Bolşevikler davalarına kendilerini tam olarak adamış insanlardı, bugünkü Rusya'da bu türden devrimciler henüz yok bence.